Goede Zorg Proef Je; ICAI-lab Precision Health; groente en fruit online verspillingsschap voedselverspilling, Duurzaam eten verspilling, Vitalnext

Samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven in ICAI-lab Precision Health, Nutrition, and Behaviour

Artificial intelligence inzetten voor gepersonaliseerd voedings- en leefstijladvies. Dat is het idee achter het ICAI-lab Precision Health, Nutrition, and Behaviour dat in februari 2021 van start ging. Onderzoekers van OnePlanet Research Center, Wageningen University & Research en de Radboud Universiteit werken hierin samen met bedrijven aan baanbrekende nieuwe toepassingen.

Van chatbots tot machine learning: Nederland wil met Artificial Intelligence (AI) voorop lopen in de wereld. Reden voor de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam om in 2018 het National Innovation Center for Artificial Intelligence op te richten, als opmaat naar een landelijk netwerk van ICAI-labs. Nederland telt er inmiddels meer dan twintig, waarvan een groot aantal in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen zijn gevestigd. ICAI-lab Precision Health, Nutrition, and Behaviour is de nieuwste aanwinst.

Integrale aanpak

Tibor Bosse ICAI-lab Precision Health

Tibor Bosse, wetenschappelijk directeur van het ICAI-lab

We leggen de verbinding tussen fundamenteel onderzoek en de praktijk, en tussen vakgebieden waarin we in Nijmegen en Wageningen uitblinken: voedings- en gedragswetenschappen, sensortechnologie en data sciences,” zegt Tibor Bosse, wetenschappelijk directeur van het ICAI-lab en hoogleraar kunstmatige intelligentie en communicatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. “Die integrale aanpak is cruciaal om tot innovaties te komen waar de markt wat aan heeft.”

Gepersonaliseerd advies begint met het verzamelen van gegevens: over iemands aanleg voor ziektes, gezondheidsstatus, leefstijl en leefomgeving. “Hoe nauwkeuriger en langduriger je meet, hoe betrouwbaarder je voorspellingen kunt doen, bijvoorbeeld van hoe een aandoening zich ontwikkelt of van het effect van een leefstijlinterventie,” zegt Guido Camps, net als Bosse wetenschappelijk directeur van het ICAI-lab, en als senior onderzoeker verbonden aan OnePlanet Research Center en Wageningen University & Research.

Slim bord

In het ICAI-lab worden diverse meetmethoden getest en aan elkaar gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan een slim bord met sensoren die registreren hoeveel iemand eet. Of aan een smartwatch die iemands vitale functies meet. Daarnaast worden er slimme algoritmes en machine learning technieken ontwikkeld om de meetgegevens te interpreteren en te vertalen naar gepersonaliseerd leefstijladvies. Ook ethische vraagstukken worden bestudeerd: kun je bijvoorbeeld garanderen dat kunstmatige intelligentie iemand écht helpt stoppen met roken?

Samenwerking onderzoek en bedrijfsleven

De eerste projecten waarin Wageningse en Nijmeegse onderzoekers samen met bedrijven werken, moeten dit voorjaar al van start gaan.

Edgar Schwandt is een van de grondleggers van Salut – aanbieder van een app waarmee mensen hun gezondheid kunnen meten en verbeteren. Hij is een van de mkb-partner: “Bij Salut stimuleren we mensen om te reflecteren op hun gezondheid en te ontdekken welke leefstijl bij hen past. We helpen onze gebruikers om gegevens te verzamelen uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld over voeding en beweging, en die te koppelen aan hoe ze zich voelen. Als relatief kleine speler in de markt zoeken we hierbij de samenwerking op met andere partijen.”

Voeding, technologie en gedrag

Het ICAI-lab richt zich precies op de thema’s waar wij meer over willen weten,” vertelt Martijn Vastenburg, oprichter van ConnectedCare dat creatieve concepten ontwikkelt in e-health. Het bedrijf neemt net als Salut deel aan een project. “De diverse partners vullen elkaar qua kennis en expertise goed aan.”

Vastenburg is het brein achter Liz, een digitale coach die zorgprofessionals kunnen inzetten bij de begeleiding van patiënten en cliënten naar een gezondere leefstijl. Liz staat op tafel bij kwetsbare ouderen thuis, en kan hen er bijvoorbeeld aan herinneren dat ze hun medicijnen moeten innemen, of dat het tijd is voor de lunch. “We willen uitzoeken hoe Liz de zorgprofessionals en de patiënten het beste kan ondersteunen,” zegt hij. “Heeft het bijvoorbeeld zin om voedingsadvies te herhalen of is een duimpje omhoog al genoeg om iemand zijn bord te laten leegeten?”

Samenwerkingen zoals binnen het ICAI-lab Precision Health, Nutrition, and Behaviour zijn cruciaal om tot een succesvol product te komen. We verwachten met een slimmere Liz meer mensen te kunnen helpen”, besluit Vastenburg.

Stroomversnelling

Guido Camps

Guido Camps, wetenschappelijk directeur van het ICAI-lab

Als het aan Bosse en Camps ligt, is dit nog maar het begin. “Er valt nog veel winst te behalen met betrouwbare data en een goede integratie van gegevens,” zegt Camps. “Daar gaan we met het onderzoek in dit ICAI-lab voor zorgen.”

Een en ander zal ontwikkelingen rond gepersonaliseerd leefstijladvies in een stroomversnelling brengen, en de zichtbaarheid van de regio vergroten. Bosse: “Mensen denken bij AI nu nog niet 1-2-3 aan Nijmegen en Wageningen. Het ICAI-lab Precision Health, Nutrition and Behaviour gaat hier verandering in brengen.”

Meer weten?

Samen met het ICAI-lab Precision Health, Nutrition and Behaviour werken aan gepersonaliseerd voedings- en leefstijladvies? Stuur een bericht naar t.bosse@ru.nl of naar guido.camps@wur.nl

Meer over AI

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp