Studenten Hogeschool Van Hall Larenstein

Jan van Iersel: ``We gaan HVHL-studenten opleiden tot transitie-experts``

Jan van Iersel is bestuursvoorzitter van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en lid van The Economic Board. De hogeschool speelt stevig in op de veranderingen in onze samenleving en gaat daarom studenten opleiden tot echte transitie-experts. Daarnaast is het zoeken van verbinding binnen de regio één van de belangrijkste agendapunten voor de komende jaren.

Van Iersel vertelt zijn verhaal met trots en enthousiasme. Als het gaat over de deze zomer verschenen Nationale Studenten Enquête, bijvoorbeeld. Daarin beoordelen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hun school beduidend hoger dan de gemiddelde Nederlandse student. Ook het feit dat HVHL al vier jaar op rij is uitgeroepen tot duurzaamste hogeschool van het land, stemt hem meer dan trots.

Toch rust hij zeker niet op zijn lauweren. HVHL wil namelijk meer. “Vergeleken met de Radboud Universiteit, de HAN en de WUR zijn we misschien een kleine speler, maar wel een heel interessante”, begint hij zijn verhaal. “We zijn een gespecialiseerde school op het gebied van groen en blauw: duurzaamheid en water. Toch krijgen we vaak de vraag waar we precies voor staan. We zijn de duurzaamste hogeschool van Nederland, maar tegenwoordig spreken alle onderwijsinstellingen en bedrijven over duurzaamheid. Waarin zijn we onderscheidend? Om die vraag te beantwoorden zijn we nu bezig met een strategisch plan voor de jaren 2022 tot en met 2025.”

Jan van Iersel

Jan van Iersel

Vier transities

Dat plan is nog niet gelanceerd, maar Van Iersel kan alvast een flinke tip van de sluier oplichten. “We willen de volgende stap zetten op het gebied van duurzaamheid en hebben dat vertaald in vier verschillende transities waaraan wij een bijdrage willen leveren, zowel in de regio als in de hele wereld. Als eerste is dat het aanpassen aan en tegengaan van de klimaatverandering. Dat is natuurlijk dé grote uitdaging van deze tijd. Iedereen die daarmee aan de slag wil, moet bij ons terecht kunnen. Ten tweede is er de transitie naar een duurzame, veilige en gezonde keten op het gebied van landbouw en voedsel. Daar zijn we van huis uit al heel goed in, maar we willen ook inspelen op de nieuwe vraagstukken op dat gebied.”

De derde transitie is de transitie naar duurzaam waterbeheer. “We hebben veel ambitie op dat gebied, in de volle breedte. Onze vestiging in Velp ligt in een rivierengebied. Wij willen daar alles vanaf weten. Als enige in Nederland hebben we een opleiding op dat vlak. Studenten worden echt uit de collegebanken geplukt door bedrijven omdat er heel veel vraag is naar technische mensen op land- en watergebied. De vierde transitie is die naar een duurzame leefomgeving: (bio)diversiteit in landelijk en stedelijk gebied. Dat speelt zich zeker ook in steden af. Het stationsgebied in Arnhem is een mooi voorbeeld. Die vier transities worden dus de rode draad. We gaan studenten opleiden tot transitie-experts.”

Regionaal

Van Iersel wil met HVHL een meer prominente positie binnen de regio. “Sommige van onze opleidingen zijn niet alleen uniek in Nederland, maar zelfs in de hele wereld. Onze kennis wordt daardoor overal ter wereld gevraagd. Ons gezicht was altijd op de wereld gericht, minder op de regio. Dat laatste wil ik echt veranderen. Ik wil dat we een grote speler worden in de regio Arnhem – Nijmegen op het gebied van de vier transities die ik net noemde.”

Samenwerken is daarbij cruciaal. Met andere onderwijsinstellingen, met bedrijven en ook met overheden. “De HAN, de RU en de WUR hebben weer aanvullende kennis. We halen en brengen echter ook graag kennis van en naar het bedrijfsleven. Daarom vind ik The Economic Board ook zo interessant. Ook overheden zijn natuurlijk belangrijke partners. Als het gaat om die duurzame leefomgeving werken we bijvoorbeeld heel fijn samen met de gemeente Arnhem en de gemeente Rheden. Voor al die samenwerkingen geldt dat wij, met al onze verschillende opleidingen, integrale vraagstukken op groen en blauw gebied op kunnen pakken. Nu we ons meer richten op de regio merken we dat er hier veel van dat soort vragen zijn, waarbij wij een belangrijke rol kunnen spelen.”

Er zijn al mooie bestaande samenwerkingen met bijvoorbeeld Royal Eijkelkamp uit Giesbeek, specialist in onder andere bodem- en wateronderzoek. “We zijn actief op vergelijkbare terreinen en zijn allebei wereldwijd actief. Die samenwerking willen we daarom verder uitbreiden. We werken daarnaast op een vergelijkbare manier samen met agro-innovatiecentrum De Marke uit Hengelo, Gelderland en Landgoed Middachten in De Steeg”.

“Ja, ik ben heel trots op waar we met HVHL staan en wat we doen”, sluit hij af. “Maar veel te weinig mensen weten dat nog. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.”

Meer over Hogeschool van Hall Larenstein

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp