Groene Metropoolregio; Harriët Tiemens; Koning Willem-Alexander Nijmegen; Koning Willem I Prijs, zegt het voort, eHealthweek, 360 graden

Harriët Tiemens: 'Op weg naar een hechtere samenwerking'

Begin 2019 keken we met wethouder Harriët Tiemens van de gemeente Nijmegen terug op 2018. Een jaar verder zijn we benieuwd waar de gemeente nu staat. Welke kant ziet ze het opgaan met The Economic Board en in de regio?

Nijmeegs wethouder Harriet Tiemens

Harriët Tiemens is wethouder van de gemeente Nijmegen

“De afgelopen jaren is het besef in de regio gegroeid dat we alleen door samen te werken onze problemen kunnen oplossen en onze kansen beter kunnen verzilveren. We zijn op weg naar een hechtere samenwerking. Dat krijgt onder andere vorm in de gezamenlijke bieding die we aan het rijk hebben gedaan in het kader van de Nationale Omgevingsvisie. Daarin geven we aan op welke manieren we daar als regio aan kunnen bijdragen.

Doel is de komende vier jaar de groei van – naar verwachting  – 70.000 auto’s in de spits met 20.000 spitsmijdingen af te remmen. Daarnaast blijven we fietsgebruik op korte afstand stimuleren.

Actief in regionale samenwerking

De gemeente Nijmegen is actief in de regionale samenwerking. Op thema’s als wonen, mobiliteit en energie leveren we menskracht en/of projectleiders. Zelf ben ik zowel voorzitter van het regionale overleg over mobiliteit (PFO Mobiliteit) als voorzitter van de stuurgroep van de Regionale Energie Strategie (RES).

Afgelopen jaar was dit een belangrijk thema. Als regio moeten we voor 1 juni 2020 een aanbod doen richting de rijksoverheid. Vanwege een behoorlijke druk op de woningmarkt zijn we ook met dit onderwerp in 2019 aan de slag gegaan met de vraag: hoe kunnen we iedereen in de regio zo goed mogelijk huisvesten? Met instrumenten als de woondeal en de verstedelijkingsstrategie worden het komende jaar huisvestingsproblemen aangepakt.

Spitsmijding en stimuleren fietsgebruik

Om de regio bereikbaar te houden is in november van het vorige jaar besloten regionale mobiliteitsplannen te realiseren. Zo wordt de A50 aangepakt, station Nijmegen-Heyendaal gereed gemaakt voor elektrische treinen en werken we aan het verminderen van autoverkeer in de spits. Doel is de komende vier jaar de groei van – naar verwachting  – 70.000 auto’s in de spits met 20.000 spitsmijdingen af te remmen. Daarnaast blijven we fietsgebruik op korte afstand stimuleren. Hierin zijn we erg succesvol. In onze regio groeit het fietsgebruik hard met zo’n twintig procent per jaar.

Functioneren als één regionaal orgaan

We wonen en werken in de mooiste regio van Nederland, met prachtige natuur en interessante en gezellige steden en dorpen. De uitdaging is om ons vanuit deze kwaliteiten voor te bereiden op de toekomst. Dat doen we door ons landschap te behouden, biodiversiteit te herstellen, door te gaan met circulariteit, te investeren in economisch sterke sectoren en stedelijke ontwikkeling.

The Economic Board levert een belangrijke bijdrage door middel van marketing en lobby voor de sectoren Food, Health en Energy. Door het samengaan met de Investeringsagenda kan deze marketing worden verdiept, verrijkt en verbreed. Ik ben ervan overtuigd dat dit de Regio Arnhem  Nijmegen verder brengt en de samenwerking met The Economic Board effectiever maakt. Mijn wens is dat beide organisaties als één regionaal orgaan gaan functioneren. Daar gaan we komend jaar aan werken.”

→ Lees hier meer over de intensivering van de regionale samenwerking tussen de Investeringsagenda, The Economic Board en de regiogemeenten.

Een nieuw decennium

In 2017 en 2018 blikten we met leden van de triple helix uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen terug en vooruit. Zo gingen we ook in gesprek met Harriët Tiemens, wethouder van de gemeente Nijmegen. “Meer dan ooit liet Nijmegen in 2018 zien wat het in huis heeft op het gebied van duurzaamheid. In meer dan 150 events demonstreerden we hoe we ons klaarmaken voor de toekomst. Van inhoudelijke congressen tot een duurzame lunch op de Waalbrug en de indrukwekkende boomfeestdag waar we met 32 basisscholen ruim 4.000 bomen plantten. Dit jaar gaf zoveel energie aan de stad!”

Lees hier het hele artikel

Meer terug- en vooruitblikken

Meer over de gemeente Nijmegen

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp