Stijn Hoppenbrouwers; SPRONG-subsidie Circulair opleiden christien Lokman

HAN blij met subsidie voor betere, regio-overschrijdende samenwerking

Voor het project Toekomstgericht Onderwijs ontvingen de HAN University of Applied Sciences en Fontys samen een zogeheten SPRONG-subsidie. Het bedrag is serieus, 400 duizend euro; dit zorgde uiteraard voor blijdschap. Het project en de subsidie hebben vooral te maken met samenwerken.

De HAN en Fontys verenigden zich kortgeleden in het kennisnetwerk Leren en Ontwikkelen voor Toekomstgericht Onderwijs. Ook de partners van beide instellingen (basisscholen, middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en de Open Universiteit) zitten in dat netwerk. Zij hebben zich samen ingezet om de subsidie te bemachtigen. Helma Oolbekkink, lector bij de HAN, is lid van het kernteam. Uiteraard is ze blij met de subsidie. “We kunnen onze plannen nu samen gaan vormgeven en opstarten en dat is heel erg mooi.”

Die plannen gaan vooral over het samenwerken tussen onderzoekers, leraren en scholen. “Er zijn al wel samenwerkingen, maar die zijn vaak nog niet regio-overstijgend. We gaan dat nu veel concreter doen, door de verschillende regio’s te verbinden rondom toekomstgericht opleiden.” Ze noemt het voorbeeld van een bevinding of oplossing op een bepaalde school die tot nu toe vaak niet verder komt dan die ene school. De samenwerking tussen de scholen is daarvoor nog niet structureel genoeg en onderwijsprofessionals en onderzoekers weten elkaar nog niet altijd even goed te vinden.

Juiste balans

Samenwerken moet voor betere en structurelere oplossingen gaan zorgen, waar uiteindelijk ook de leerlingen en studenten van profiteren, geeft Oolbekkink aan. “Op alle scholen in het netwerk worden regelmatig pogingen gedaan om onderwijs op een andere manier in te richten. Dat gaat bijvoorbeeld om didactisch coachen, waardoor leerlingen meer inzicht krijgen in wat ze doen en op welke manier. Door dit netwerk bundelen we de kennis over die nieuwe manieren van onderwijs. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat is de juiste balans? Uiteindelijk moet dat gaan zorgen voor beter onderwijs.”

Het geldbedrag komt heel goed van pas, geeft ze aan. “We kunnen er daardoor voor zorgen dat al deze partners bij elkaar kunnen komen en kennis kunnen delen. Daar komt een speciaal kennisfestival voor. We werken ook met een uitwisseling van mensen. En we gaan kennisregisseurs trainen die kennislabs gaan opzetten, speciaal voor dit onderwerp. Zonder die subsidie was dat allemaal een heel stuk lastiger geweest.”

Meer over de HAN

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp