Jan van Iersel; duurzame voedselproductie; duurzame innovatie; Peter van Dongen

Echte duurzame innovatie komt van jonge mensen

Wat maakte 2018 een topjaar voor de regio? In de laatste maand van het jaar leggen we deze vraag voor aan bestuurders, ondernemers en wetenschappers. Lector Rik Eweg van hogeschool Van Hall Larenstein ziet kansen voor tuinbouw 3.0 in onze regio.

Duurzaamste Hogeschool

In 2018 kregen we de titel Duurzaamste Hogeschool van Nederland. Dat hebben we gevierd met duurzame taartjes. Voor onze school is het de bekroning van een ontwikkeling die lang geleden is ingezet. We leiden studenten op voor een duurzame toekomst. In 2019 starten we zelfs een opleiding gericht op de circulaire economie. We hebben ook afgesproken dat onze onderzoeken moeten bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zo werken studenten heel concreet mee aan een betere wereld.

Internationaal baanbrekend onderzoek

Het is een uitdaging om in de toekomst voldoende, gezond en veilig voedsel te kunnen produceren voor consumenten in steden. Met mogelijke oplossingen houd ik me vanuit mijn lectoraat bezig. We doen met studenten volop onderzoek in NextGarden. Hier liggen kansen om de stap te maken naar tuinbouw 3.0. Bijvoorbeeld met het onderzoek naar waterlinzen als eiwitbron voor het voedsel van de toekomst. Dit is baanbrekend onderzoek dat grote internationale impact kan hebben. Daarnaast is dit jaar gestart met onderzoek naar de teelt van exotische kruiden, zoals kurkuma en peper, in Nederlandse kassen.

Korte ketens starten in deze regio

Onze studenten wonen vaak in het landelijk gebied en werken in de groene sector. Daarom is het belangrijk dat duurzame studies in deze regio worden aangeboden. Zij moeten het doen. En het aardige van deze regio is dat we veel te bieden hebben. We hebben verstedelijkte gebieden en volop glas- en tuinbouw. Dat biedt kansen voor korte ketens. Als je echt wilt verduurzamen is kennis tussen producent en consument belangrijk. Ook restaurants hebben hierin interesse, dat bewijst restaurantketen Humphrey’s die groenten af wil nemen van telers in NextGarden.

Samenwerken aan duurzaam ondernemerschap

Samenwerking in de regio kan nóg beter. Daar kan ook The Economic Board bij helpen. Bijvoorbeeld door partners bij elkaar te brengen op uitvoeringsniveau. Vanuit één organisatie kunnen zij kennisinnovatie initiëren en faciliteren. Van Hall Larenstein geeft in 2019 een zetje aan duurzaam ondernemerschap. Via het Green Entrepreneurship Centre koppelen we studenten aan bedrijven.

Want échte duurzame innovatie komt van jonge mensen, zoals onze studenten, alumni en ondernemers.

Ook interessant

Terugblik 2018

Succes brings succes

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp