resultaten groeiversneller energie; Groeiversneller voor MKB Gelderland

Groeiversneller voor MKB Gelderland

De provincie Gelderland stelt in 2017 via De Groeiversneller ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor de ondersteuning van het mkb (tot 250 fte). De Groeiversneller richt zich zowel op startende mkb-ondernemers als op ervaren mkb-ondernemers met groeipotentie en groeiambitie. Dit komt de werkgelegenheid in Gelderland ten goede.

U als ondernemer neemt het initiatief en bepaalt met welke stappen u met uw bedrijf wilt groeien. U krijgt via een quickscan en een gesprek met een adviseur van Oost NV duidelijkheid of u in aanmerking komt voor ondersteuning via De Groeiversneller en wat deze voor u kan betekenen.

Vouchers en leningen helpen startende bedrijven (start-ups) en bedrijven die willen groeien (groeiondernemingen) om hun groeiplannen te realiseren. Bijvoorbeeld door het inhuren van een (tijdelijke) coach of het inkopen van expertise voor marktonderzoek, organisatie- of financieel advies of specifieke kennis van techniek, et cetera.

Meer informatie

oostnv.nl/degroeiversneller

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp