Grasfalt Zevenaar

Gemeente Zevenaar wint KoopWijsPrijs 2018 met Grasfalt

Tijdens het jaarcongres over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) werd bekendgemaakt dat de KoopWijsPrijs 2018 is toegekend aan de gemeente Zevenaar. Zevenaar opende in mei 2018 een circulair fietspad gemaakt van olifantsgras.

De KoopWijsPrijs wordt jaarlijks door de Rijksoverheid uitgereikt aan een inkoopproject waarbij MVI voorop staat. Dit jaar waren er vijf genomineerden voor de prijs: provincie Flevoland, gemeente Amsterdam, gemeente Venlo, provincie Noord-Brabant en de gemeente Zevenaar. De uiteindelijke winnaar werd gekozen door een jury van vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB Nederland, Natuur & Milieu, NEVI, Social Enterprise NL en MVO Nederland, die vooral lette op ambitie, keuze van thema’s, verankering in de organisatie, vernieuwend karakter, effect op beleidsdoelen, interactie met de markt, haalbaarheid voor andere organisaties, beschikbare informatie en documentatie.

Lees ook het artikel over lokale initiatieven in de regio Arnhem – Nijmegen

Grasfalt gemeente Zevenaar

Met de aanleg van een circulair fietspad, gemaakt van grasfalt en grasbeton bleek de gemeente Zevenaar het meest vooruitstrevend in haar aankoopbeleid. Het oordeel luidde: “[Bij de aanleg] is op een innovatieve manier samengewerkt zowel binnen de organisatie als met partijen daarbuiten. Zo is de financiering in overleg met de opdrachtgever anders vormgegeven; circulair is immers vaak juist duurder in aanschaf, maar goedkoper over de levensduur. Ook is goed samengewerkt met marktpartijen door het proces heen: er is een uitgebreide marktconsultatie geweest, en ook na afloop zijn de resultaten via een symposium met de markt gedeeld en waren filmpjes beschikbaar op YouTube. Tot slot is samen met de Radboud Universiteit een criteriamodel ontwikkeld, om het ambitieniveau te kunnen bepalen en ook de aanbiedingen uit de markt te kunnen beoordelen op deze ambitie.”

Bij het ontwikkelen en de aanleg van het fietspad van gras waren diverse lokale bedrijven betrokken. Zo werd het olifantsgras dat benodigd is voor het grasfalt gemaakt door Miscancell uit Zevenaar en heeft NTP Groep uit Angerlo het grasfalt geproduceerd.

Ook interessant