Regiodeal Foodvalley, Go! Gezond Onderweg; voeding, verspilling, Food & Businesspark

Kinderobesitas wordt nu ook in Dieren, Velp en Rheden aangepakt

Het initiatief GO! Gezond Onderweg, met als doel om obesitas bij kinderen tegen te gaan, is ook van start gegaan in Dieren, Velp en Rheden. Gezond Onderweg (GO!) is ontstaan uit een Arnhems consortium waarin veel partijen samenwerken, waaronder Rijnstate, zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Arnhem, de GGD en het gezondheidscentrum Malburgen.

Die samenwerking is volgens Marc Rinkes, programmamanager van GO!, cruciaal om het probleem aan te pakken, want het gaat vaak om multi-problematiek in zowel het sociale als het zorgdomein. “Met een leefstijlinterventie beginnen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld armoede, schulden of andere problemen in de thuissituatie heeft natuurlijk weinig zin. Wij werken daarom met een kindergezondheidscoach in de wijk die als een centrale zorgverlener goed zicht heeft op het gezin en het kind en die tegelijkertijd in contact staat met zowel zorgprofessionals als sociale partners. We zijn dus geen tweedelijns medisch specialistisch product, maar een initiatief dat vanuit de wijken wordt neergezet.”

Bredere steun vanuit de regio en de provincie zou dan welkom zijn

Proeftuin

GO! is een van de acht regionale proeftuinen van het ministerie van VWS om kinderobesitas tegen te gaan. Er is een landelijke ketenaanpak die in het kader van het Nationaal Preventieakkoord wordt uitgebreid naar 35 gemeenten. GO! begon vijf jaar geleden als een pilot in de Arnhemse wijk Malburgen en werd met steun van het regionale innovatiefonds uitgebreid naar de Arnhemse wijk Presikhaaf en de kern Zetten/Herveld in de gemeente Overbetuwe. In 2018 maakte de Gemeente Lingewaard de start van GO! in de kernen Huissen en Bemmel mogelijk.

Nu komen er met behulp van gemeentelijke subsidies andere wijken bij, waaronder in Dieren, Velp en Rhenen, en twee kernen in Overbetuwe waaronder Elst. Ook liggen er plannen voor drie nieuwe wijken in Arnhem (Klarendal, Geitenkamp en Het Broek). Rinkes: “Vanuit de pilotfase zijn we gegroeid naar een concept dat nu staat. Desalniettemin zitten we een beetje in een tussenfase, ook financieel. Financiering gebeurt nu voornamelijk op basis van gemeentelijke subsidies, en bijdrages van onder andere Menzis, de Dullertsstischting en de provincie. We zijn hard op weg om structurele financiering via de basisverzekering en vanuit bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te krijgen. Die weg is echter lang en de route nog onduidelijk.”

Heel Gelderland

Ondanks de huidige groei van GO! is er volgens Rinkes een snelle opschaling nodig. “Het zou mooi zijn als dit prachtige Gelderse initiatief alle kinderen in de hele provincie die hiervoor in aanmerking komen zou kunnen bereiken. We willen het liefst dat nog meer partijen dan de vier huidige gemeenten hun schouders eronder zetten. Wij hebben zeker de ambitie om onze horizon te verbreden en bijvoorbeeld met de interesse uit Nijmegen en Groesbeek aan de slag te gaan. Daar moeten we echter met andere zorgverzekeraars, gemeenten en GGD aan de slag. Bredere steun vanuit onder andere de stadsregio’s Nijmegen en Arnhem en de provincie zou dan welkom zijn. In Limburg werken bijvoorbeeld niet alleen gemeentes en zorgverzekeraars, maar ook de provincie mee en ligt er een programma klaar om in heel Limburg uit te rollen. Dat zou in Gelderland ook fantastisch zijn.”

Meer over Go!

Meer over zorg

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp