Oost NL; ICE Amsterdam - Arnhem - Frankfurt; Railterminal Gelderland, Logistiek; GrensInfopunt, internationaal, banen, Legal Valley, infrastructuur

Gelderse partners bundelen juridische kennis en kracht in Legal Valley

Op 14 december 2016 is Legal Valley opgericht, een stichting met het doel de juridische branche in Gelderland regionaal, nationaal en internationaal te profileren en de verbinding binnen deze branche te bevorderen.

De regio ontwikkelde zich tot een grote speler in het landelijk juridisch landschap door de vestiging van de Rechtbank (inclusief de Militaire kamer), het Gerechtshof (inclusief de Penitentiaire kamer, de Militaire kamer en de Pacht- en Grondkamer), het Openbaar Ministerie, ruim 400 advocatenkantoren met 1200 advocaten en gerenommeerde juridische opleidingen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit.

De aanwezigheid van deze juridische infrastructuur is een belangrijke factor voor ondernemerschap en innovatie in de  regio, zeker ook voor de topsectoren Food, Health en Energy.

Fred Hammerstein (voormalig lid van de Hoge Raad en voormalig President van het Gerechtshof Arnhem) is bestuursvoorzitter van de stichting en wordt bijgestaan door een Raad van advies onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. “Als je kennis uitwisselt in een bepaald verband zoals Legal Valley, gaat je gehele kwaliteitsniveau omhoog. Zowel van de rechtspraak, de advocatuur als van de bedrijfsjuristen”, aldus Fred Hammerstein.

De stichting organiseert een jaarlijks Congres Maatschappij & Recht. Hier gaan betrokken partijen, inclusief rechtenstudenten, in discussie over actuele onderwerpen rond maatschappij en recht.
Het thema van het eerste congres, dat op 7 maart 2017 plaatsvindt in Papendal, is: ‘Privacy, lust of last?’.

Legal Valley organiseert daarnaast ieder kwartaal bijeenkomsten voor de juridische branche in de regio en werkt een gezamenlijk stageprogramma uit.

De stichting Legal Valley is een initiatief van de Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de Rechtbank Gelderland, het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, de Orde van Advocaten, de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en de ondernemersvereniging OKA en heeft steun van The Economic Board.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp