Boer aan het roer

Boer aan het Roer zoekt boeren om innovaties te testen

Onder de naam Boer aan het Roer gaan samenwerkende organisaties in de regio Foodvalley agrarische innovaties testen. De initiatiefnemers zoeken nu zeventig boeren die hun bedrijf daarvoor in willen zetten. LTO Noord, dat in dit project een grote rol speelt, vertelt dat het moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de sector.

Het project komt voort uit de Regio Deal Foodvalley, een van de samenwerkingsafspraken tussen Rijk en regio met gezonde en duurzame voeding voor iedereen als einddoel. “‘Toekomstbestendige boerenbedrijven’ is een van de thema’s van de Regio Deal en dat is waar Boer aan het Roer uitvoering aan geeft”, legt Ilona Baan, projectleider bij LTO Noord, uit.

Nu zoeken Baan en haar collega’s zeventig boeren die met hun bedrijf aan het project mee willen doen. “We richten de regio Foodvalley via die bedrijven in als een proeftuin.” Boeren kunnen zich via de site van Boer aan het Roer aanmelden en dat gebeurt volgens Baan al in grote getale. Ze snapt wel waarom. “Deelnemers werken mee aan de toekomstbestendigheid van de sector. De sector staat voor uitdagingen, onder andere op het vlak van duurzaamheid en omdat het aantal bedrijven afneemt. Met dit programma gaan we met die toekomstbestendigheid aan de slag. Als deelnemer hoor je dan bij de koplopers. Daarnaast krijg je direct inzicht in alle data.”

Verdienmodel

Op de zeventig boerderijen worden innovaties getest die in vijf categorieën zijn onderverdeeld: emissie-reducerende maatregelen, circulair veevoer, bodem- en waterkwaliteit, sensoring en monitoring en verdienmodellen. “Met het laatste thema willen we onderzoeken of ideeën die met duurzaamheid te maken hebben ook doorvertaald kunnen worden naar een gezond verdienmodel.” Boeren kunnen bij het aanmelden aangeven welk thema hun voorkeur heeft. De innovaties die getest gaan worden zijn nog niet bekend. “Die kunnen door bedrijven, maar ook door individuen worden aangedragen.”

Bij agrarische bedrijven die zich nu aanmelden volgt op korte termijn een intakegesprek om te kijken óf en op welke manier ze mee kunnen doen. “De verwachting is dat we ergens in 2020 met de uitvoering beginnen”, zegt Baan.

Boer aan het Roer

Boer aan het Roer wordt uitgevoerd door de aanvragers van de Regio Deal Foodvalley plus een aantal andere instanties. Behalve LTO Noord zijn dat de Rijksoverheid, de provincies Gelderland en Utrecht en het waterschap Vallei en Veluwe, maar ook de universiteiten van Wageningen en Utrecht, de Christelijke Hogeschool Ede, Regio Foodvalley en het Poultry Expertise Centre.

Meer over Foodvalley

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp