Jaarplan 2019 Alliander, Flexibiliteitsmarkt energie Nijmegen

Liander organiseert unieke flexibiliteitsmarkt energie in Nijmegen

De vraag naar elektriciteit groeit in Nijmegen-Noord sneller dan verwacht. Het gebied is volop in ontwikkeling. In korte tijd zijn er veel woningen en een groot industrieterrein gerealiseerd. Om te zorgen dat Liander geen kostbare extra elektriciteitskabel hoeft aan te leggen tot het nieuwe elektriciteitsverdeelstation in 2023 klaar is, is de netbeheerder eind 2018 gestart met een flexibiliteitsmarkt.

In een flexibiliteitsmarkt worden vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afgestemd. Dat voorkomt overbelasting van het net op piekmomenten. Hiervoor werkt Liander werkt samen met LIDL, Van der Valk en Scholt Energy. Van der Valk zet een warmtepomp in het gelijknamige hotel in. Supermarktketen LIDL biedt flexibiliteit aan met haar koelvrieshuis en batterij bij het distributiecentrum. Scholt Energy Control, een zogenaamde aggregator, coördineert dit proces. Hiervoor ontvangen zowel Scholt als LIDL en Van der Valk een vergoeding van Liander.

Hoe werkt de flexibiliteitsmarkt?

Op het moment dat de vraag hoog is, bijvoorbeeld in de winter tijdens de spitsuren, maakt het Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent automatisch gebruik van energie die door hun eigen warmtepomp is opgewekt. Op die momenten schakelt de batterij van het koelhuis van LIDL uit, zodat dat vermogen elders kan worden geleverd. De kwaliteit van de goederen komt niet in gevaar omdat de temperatuur nog een paar uur laag blijft.

Zodra er een piek op het net dreigt te ontstaan wordt er automatisch geschakeld met de apparatuur van LIDL en Van der Valk via de slimme softwaresystemen van Scholt Energy Control. Hoewel er nog niet zoveel te zeggen is over de effecten van de flexibiliteitsmarkt, zal de capaciteit groeien. ‘We begonnen met 40 kWh en zijn inmiddels gegroeid naar 500 kWh. De komende maanden zal dit verder stijgen naar 1 MWh’, aldus een woordvoerder van Liander.

Lage maatschappelijke kosten

Zonder de flexibiliteitsmarkt moet Liander een kostbare extra elektriciteitskabel leggen voor de periode tot een nieuw elektriciteitsverdeelstation klaar is. ‘Met deze innovatieve oplossing kunnen we de maatschappelijke kosten laag houden. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat iedereen zoveel vermogen kan krijgen als gewenst en bedrijfsprocessen niet in gevaar komen.’

Omdat de vraag naar elektriciteit blijft toenemen, werkt Liander in de tussentijd hard aan de realisatie van een nieuw elektriciteitsverdeelstation om in de extra behoefte te voorzien. Naar verwachting is het station in 2023 klaar. ‘We zijn druk bezig om een geschikte locatie te vinden, samen met TenneT en de gemeente. Maar voordat we aan de bouw kunnen beginnen volgen nog de inspraakprocedures en het wijzigen van de bestemmingsplannen. Begin volgend jaar weten we meer.’

Voor het eerst

Het is voor het eerst dat op deze manier wordt samengewerkt om vraag en aanbod lokaal op elkaar af te stemmen. Ook op andere plekken is Liander samen met andere partijen aan het kijken naar soortgelijke oplossingen. Op dit moment heeft Liander een tender lopen voor een flexibiliteitsmarkt in de Zuidplaspolder, waar op dit moment een acuut tekort is aan transportcapaciteit.

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp