zorgpact, registratie; programma Healthy Professionals

Twee Gelderse ziekenhuizen werken mee aan experiment Zinvolle Registratie

Het Radboudumc in Nijmegen, het Rijnstate in Arnhem en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaan uitproberen hoe je kunt werken met minder regels. Dit doen zij in het experiment Zinvolle Registratie (ZIRE).

Minder registreren, meer kwaliteit

Sommige zorgverleners zijn wel 40 % van de tijd bezig met registratie. Door minder gegevens te registreren krijgen zorgverleners meer tijd voor de patiënt. In dit experiment gaat het erom registratie te beperken tot een kernset van kwaliteitsindicatoren. Zorgverleners ervaren de huidige uitgebreide registratiepraktijk niet altijd als relevant. Hierin worden veel alledaagse handelingen vastgelegd. Ze willen meer aandacht besteden aan de uitkomst van de behandeling voor de patiënt en hoe patiënten de behandeling ervaren.

Vrijstelling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaf de drie ziekenhuizen een tijdelijke vrijstelling. Een deel van deel van de huidige metingen hoeven ze dan niet aan te leveren. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de zogenaamde kernset. Dat zijn de gegevens die wel worden vastgelegd. Binnen het experiment krijgen zorgverleners ook ruimte om zelf te werken aan het verbeteren van de zorgkwaliteit.

In de komende twee jaar kijkt men welk effect dit heeft op de kwaliteit van de zorg in de drie ziekenhuizen. Ook is belangrijk te weten of de regeldruk inderdaad afneemt en of wat voor effect dit heeft op de zorg voor de patiënten.

Radboud richt zich op registratie bij Intensive Care

Het Radboudumc voert het experiment uit op de afdeling Intensive Care. Artsen, verpleegkundigen, ex-IC-patiënten en hun naasten stelden samen een kernset van 16 zinvolle indicatoren op. Vanaf half mei wordt er gewerkt met de kernset en worden niet-zinvolle registraties tijdelijk losgelaten.

De nieuwe registratie gaat over de volle breedte: randvoorwaarden voor goede IC-zorg, de uitkomsten van de geleverde zorg en de ervaringen van patiënten en hun naasten. Ook de veiligheidscultuur en wijze waarop wordt geleerd van incidenten wordt meegenomen.

Rijnstate schrapt indicatoren bij veel voorkomende kankersoorten

Bij patiënten met maagkanker, darmkanker en prostaatkanker zal vanaf de zomer gericht geregistreerd worden. Als zaken goed lopen tijdens de behandeling, bijvoorbeeld als de patiënt aangeeft niet onbedoeld te zijn afgevallen, blijft registratie achterwege. Zo kunnen ongecompliceerde behandelingen met minder registratie van details toe. En is er meer tijd voor de patiënt zelf.

Ministerie van VWS

Het verminderen van de regeldruk in de zorg staat hoog op de agenda van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Eén van de onderdelen van dit programma is Innovatie Plaats Cure (IPC). Daarin krijgen een aantal zorgaanbieders experimenteerruimte om regeldruk te verminderen. Experiment ZIRE is één van de geselecteerde experimenten.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp