Radiologie van de toekomst; experiment zinvolle registratie; zijinstromers zorg; Leon van Halder; Radboudumc CWZ Gelderse ontwikkelprogramma's; zorg Parkinson Green Deal Zorg 2.0; Green Deal Duurzame Zorg, chronische pijn, eHealthweek, health innovatie; zijinstromers zorg

Enthousiasme over zorg met minder vinkjes: “De cultuur is veranderd”

Ruim een jaar lang werken het Radboudumc in Nijmegen, het Rijnstate in Arnhem en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) nu aan het experiment Zinvolle Registratie (ZIRE). Het doel is duidelijk: minder onnodige registraties, meer werkplezier voor het personeel, meer tijd voor patiënten en daardoor betere zorg. En dat lukt tot nu toe heel goed, vertelt Marieke Zegers, senior onderzoeker bij het Radboudumc en een van de projectleiders.

Lees hier meer over de start van het experiment

De gedachte is simpel: door te werken met minder kwaliteitsindicatoren en het onnodig vinkjes zetten aan banden te leggen, moeten artsen en verpleegkundigen meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de zorg.

Veel veranderd

Een jaar na de start van het experiment, waar drie jaar voorbereiding aan vooraf ging, merkt Zegers dat er al veel is veranderd. “We hadden nooit verwacht dat het enthousiasme zo groot zou zijn. De eerste drie maanden moest iedereen nog wennen. Dat had onder andere met het vertrouwen op collega’s te maken. Als er in de overdracht niets staat, betekent dat dat alles normaal is en volgens protocol is gegaan. We starten pas met rapporteren als er afwijkingen zijn. Dat was even omschakelen.”

Nu is die gewenningsfase voorbij. “Je merkt dat de cultuur positief is veranderd. Doordat er minder gevinkt wordt, hebben artsen en verplegers meer tijd voor de patiënten en hun familie. Waar vroeger negentig procent van de energie ging naar het meten van kwaliteit en tien procent naar daadwerkelijke kwaliteitsverbetering, willen wij dat het liefst andersom zien. Zover zijn we nog niet, maar het gaat zeker die richting op.”

We horen wat er ergens anders wel of niet goed heeft gewerkt en trekken daar conclusies uit. Dat is echt de kracht van dit experiment.

Samenwerking

Of medewerkers ook echt van een verbetering spreken en hoe groot die stap voorwaarts dan is, wordt op dit moment onderzocht. Ook loopt er continu kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de bevindingen van patiënten. “We houden bijvoorbeeld spiegelbijeenkomsten, waarin patiënten aan een gespreksleider kunnen vertellen wat ze ervaren hebben. Daar komen erg nuttige dingen uit. Patiënten zijn vol lof en het aantal klachten neemt af, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verdere verbetering.”

Zegers is ook erg blij met de samenwerking tussen de ziekenhuizen. “Met de projectleiders overleggen we wekelijks, maar we komen ook regelmatig bijeen met artsen en verpleegkundigen van de drie ziekenhuizen. We geven alle drie onze eigen invulling aan het project en dat zorgt voor een kruisbestuiving. We horen wat er ergens anders wel of niet goed heeft gewerkt en trekken daar conclusies uit. Dat is echt de kracht van dit experiment.”

Uitbreiding experiment Zinvolle Registratie

Het experiment loopt in de drie ziekenhuizen op een beperkt aantal afdelingen. Bij het Radboudumc is dat de Intensive Care, in Rijnstate de oncologische ketens voor maag-, darm- en prostaatkanker en in het UMCG de afdeling Hematologie en het thema Kwetsbare Ouderen. Zegers zou graag een uitbreiding naar andere afdelingen en ook andere ziekenhuizen zien.

We zijn zo enthousiast dat we dit andere afdelingen en ziekenhuizen ook gunnen

Dat ligt echter complex. “Het is nog een experiment. We moeten straks zwart op wit kunnen laten zien dat dit voor een verbetering zorgt. De zorgverzekeraars en de patiëntenfederatie zijn namelijk sceptisch. Achter de schermen wordt er druk gelobbyd, want we zijn zo enthousiast dat we dit andere afdelingen en ziekenhuizen ook gunnen.”

Meer samenwerkingen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp