Experience the Horticulture-NEXTgarden

Experience the Horticulture laat mensen zélf de (glas)tuinbouw beleven

De gemeente Lingewaard heeft een hoop te bieden op het gebied van (glas)tuinbouw. Wat dat allemaal inhoudt? Dat kan iedereen straks zélf ontdekken. Met Experience the Horticulture NEXTgarden komt een project tot stand waar je deze sector op een unieke manier kunt beleven. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lingewaard hebben deze zomer namelijk groen licht gegeven voor de volgende fase van het project.

Met Experience the Horticulture krijgt de gemeente Lingewaard een plek ter grootte van zestien voetbalvelden waar partners, bezoekers, bedrijven en onderwijsinstellingen samen kunnen komen om kennis uit te wisselen. Het inspiratieboek van het project geeft reeds een kleine impressie van wat er allemaal verwacht kan worden. Zo staan er bijvoorbeeld een hotel in de vorm van een kas en een restaurant met lokale producten in als potentiële toeristische trekpleisters.

Solar parken, kassen en vertical framing zijn slechts enkele van de andere ideeën die het inspiratieboek voorbrengt. De exacte uitwerking van het plan is echter nog ongewis. De gemeente en andere betrokkenen zijn nu nog op zoek naar andere geïnteresseerde partijen. Zij kunnen het gebied met hen verder ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met NEXTgarden hierover.

Kennis delen en opdoen

Uiteindelijk moet het mogelijk worden om in het gebied heerlijk te ontspannen. Daarnaast kan Experience the Horticulture ook nog andere belangrijke rollen voor de regio vervullen. Educatie vormt daarvan een belangrijk onderdeel. Zo kunnen scholieren er bijvoorbeeld kennis opdoen. Ook studenten van groene studies vinden er een belangrijke plek om stage te lopen. Door het delen en het opdoen van kennis vervult het gebied een belangrijke rol in het waarmaken van circulaire doelstellingen. Daarnaast verkleint het initiatief de kloof tussen producent en consument.

Experience the Horticulture is een programmalijn van het Living Lab Delta Oost van het cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board. Dit is een samenwerkingsverband van regionale partijen waarin kennis, kunde, vaardigheden en (financiële) middelen op een slimme manier worden aangewend. Als onderdeel hiervan levert Experience the Horticulture een belangrijke bijdrage aan het oplossen van verschillende duurzaamheidsvraagstukken waar het verstedelijkte rivierengebied in Oost-Nederland mee te maken heeft. Het omvat een programma voor meerdere jaren.

Het project in Lingewaard is slechts een van de projecten die het Living Lab bezighoudt. Andere casussen die aandacht van dit consortium krijgen: de stationsomgeving in Nijmegen, klimaatadaptatie Arnhem, innovatiewerkplaats Duiven en de uiterwaarden Delta Oost. Droogte met Eijkelkamp in de Liemers vormt samen met Duurzaam NEXTgarden de laatste casus.

Ondersteuning

The Economic Board is sinds 2017 betrokken bij verschillende initiatieven van NEXTgarden. Dit doet zij bijvoorbeeld door de projecten een podium te bieden en de verschillende innovatieve ontwikkelingen actief onder de aandacht te brengen in Den Haag. Tevens helpt zij door het leggen van contacten met mogelijke andere interessante partijen in het netwerk.

Eerder zei Paul Hospers, projectleider bij NEXTgarden, daarover het volgende al: “Er gebeurt veel bijzonders en innovatiefs bij NEXTgarden. The Economic Board helpt ons om dit onder de aandacht te brengen in de regio en ver daarbuiten. Bij projecten die binnen NEXTgarden tot stand komen, zoals Greenhouse Protein en Ingredient Farm, ondersteunt The Economic Board ons bij het verkrijgen van financiering.”

Lees hier meer over NEXTgarden

Meer over NEXTgarden

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp