Europese regiosubsidies voor Slimme CO2-reductie en Food, Health en High Tech

Vanaf 16 mei kunt u Europese regiosubsidies aanvragen bij OP Oost als u gaat samenwerken aan vernieuwende duurzame projecten. Bent u gevestigd in Oost-Nederland en werkt u aan CO2-reductie, innovaties in Food, Health of hightech-systemen en -materialen? Lees dan meer over de mogelijkheden!

Regionale samenwerking met het mkb

De subsidies zijn vooral bedoeld voor mkb’ers die samenwerken met ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Het doel van de Europese subsidies is om bij te dragen aan de regionale economie van de toekomst: slim, schoon, duurzaam en met voldoende werkgelegenheid.

Door proeftuinen, living labs, grootschalige praktijktesten en demonstraties komt het testen van nieuwe producten meer in het bereik van het mkb. Zo ontstaan er door samen te werken innovatieclusters en innovatienetwerken, met veel toegevoegde waarde voor de deelnemende partners.

Koolstofarme economie

Vanaf half mei staat de regeling ‘Slimme CO2-reductie’ open. Werkt u aan het besparen van grondstoffen of energie, schone energie winnen of opslaan? Dan kunt u subsidie aanvragen als het gaat om een samenwerkingsverband van minimaal drie organisaties. Daar is minstens één mkb-onderneming uit Gelderland of Overijssel bij. Ook gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen en kennisinstellingen kunnen deel uitmaken van de samenwerking. Bevindt uw CO2-innovatie zich daarbij tussen fundamenteel onderzoek en marktintroductie? Dan kan de Europese subsidie helpen met testen en uitrol.

Grote R&D-samenwerkingsprojecten in Food, Health en High Tech

Als u samenwerkt met verschillende partijen aan research en development van duurzame ontwikkelingen in Agrofood-, Health- of Hightech-sectoren, kunt u ook vanaf half mei subsidie aanvragen.

Meer informatie en aanvragen

OP Oost

OP Oost is het operationeel programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Overijssel en Gelderland (EFRO).

OP Oost zet deze middelen in om de positie van Oost-Nederland als innovatieve regio te versterken. Hierbij ligt de nadruk op de uitdagingen waar Europa voor staat, zoals voedselzekerheid, vergrijzing en gezondheid, klimaatverandering, schone en efficiënte energie en beschikbaarheid van grondstoffen.

Meer subsidiemogelijkheden

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp