Nationale Zorginnovatieprijs Briskr promotie-onderzoek New Scientist Wetenschapstalent

Een jaar Briskr: een vruchtbare samenwerking van acht partijen

Briskr is een consortium van acht regionale partijen die als doel hebben regionale bedrijven in Health en High Tech te ondersteunen. Een jaar geleden werd Briskr officieel gelanceerd op de Nijmeegse Novio Tech Campus. Wat is er allemaal gebeurd en hoe ziet de toekomst er uit?

Een van de redenen om deze samenwerking aan te gaan, was het ingewikkelde landschap van ondersteunende organisaties. Bij de opening stelde directeur Rikus Wolbers: “De aanleiding voor de samenwerking is dat veel innovatie-initiatieven in de regio tot op heden nogal verspreid plaatsvonden. Door deze initiatieven te bundelen komen we tot een beter aanbod van supportactiviteiten en versterken we het Health & High Tech ecosysteem.”

Novio Tech Campus

Het eerste jaar

John Schalken is verantwoordelijk voor de Business Support bij Briskr en somt op wat er het afgelopen jaar allemaal bereikt is.

 • In een nieuwe samenwerking deden Radboud Universiteit, Novio Tech Campus, gemeente Nijmegen en Oost NL aan acquisitie. Door huisvesting en sophisticated apparatuur beschikbaar te stellen (van UMC en universiteit) aan start-ups en scale-ups. Zo’n vijftien bedrijven vestigden zich in Nijmegen waaronder Enzyre, Mindaffect en NTS.
 • Maatwerk in coaching en begeleiding van jonge bedrijven op weg naar volwassenheid. Briskr helpt ze om hun businessplan steviger neer te zetten en om financiering te verwerven. Een mooi voorbeeld is het nieuwe Gelderse RedMedTech Discovery Fund. Briskr scout hiervoor bedrijven en helpt ze bij het opstellen en verdedigen van hun businessplan. Het afgelopen jaar hebben drie bedrijven uit Gelderland ieder 250.000 euro opgehaald.
 • Briskr coacht en ondersteunt zo’n twintig bedrijven met het Business Support Team.
 • De dit jaar opgestarte Briskr Academy verzorgde samen met geselecteerde partijen uit het bedrijfsleven al 10 workshops en trainingen over ondernemen. Dit is heel breed: van octrooien tot subsidies, financiering, kwaliteit en regelgeving en productontwikkeling. Er kwamen zo’n 150 deelnemers op af.
 • De maandelijkse Science Meets Business-bijeenkomst op de campus wordt ook binnen Briskr georganiseerd en trekt 60 tot 80 mensen. Hier wordt kennis en ervaring overgedragen en breiden ondernemers hun netwerk uit.
 • De inhoudelijke High Tech-bijeenkomst die Novio Tech Campus houdt voor eigen ‘bewoners’ werd verbreed naar de regio.
 • Samen met The Economic Board werd Sage Partners verwelkomd.

We hebben zoveel mensen, bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij start-ups en scale-ups dat het voor bedrijven moeilijk is om de juiste plek te vinden. Wij proberen ze altijd bij ons terecht te laten komen, zodat ze via ons op de juiste plek terechtkomen. Zodat die dingen op een meer gestroomlijnde manier worden uitgevoerd en dat begint aardig te lukken.

Plannen

Het komende jaar staat er ook weer veel op de agenda.

 • De Business Coaching wordt doorgezet en uitgebouwd.
 • De samenwerking met RedMedTech Discovery Fund zal doorlopen.
 • Briskr is bezig een accelaratieprogramma vorm te geven voor High Tech. Dit Next OEM is in Eindhoven ontwikkeld, Briskr richt een lokale afdeling in Nijmegen op.
 • Ook een nieuwe ronde voor het succesvolle programma Digital Health RockStart is in de maak.
 • Samen met The Economic Board en de gemeente organiseerde Briskr bijeenkomsten met Business Angels. Het plan is om de komende jaren drie keer per jaar zo’n bijeenkomst te organiseren. Om de wereld van de start-up en de Business Angel bij elkaar te brengen.
 • Daarnaast is er een studie ingezet naar een breder acceleratieprogramma in Health en High Tech. Zodat jonge bedrijven over de volle breedte van Health en High Tech verder geholpen kunnen worden. Doelstelling is om midden 2019 van start te gaan.

Nu we met acht partijen aan het samenwerken zijn, en je de zaken samen kunt aanpakken, ga je niet alles opnieuw opzetten. We maken gebruik van wat er al is en versterken en verbreden dat.

Ook interessant

AI for Life, een podcastserie over Artificial Intelligence in Nijmegen e.o.

Cluster Health, Hightech, Food gaat organiserend en investerend vermogen verder aanjagen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp