mkb groeit, Economische barometer, Kwartaalbarometer, vierde kwartaal 2016, werken aan economisch succes, economische kwartaalbarometer, regionale economie, wij zijn benieuwd

Nieuwe Econometer toont positief beeld Gelderse industrie

De nieuwe Econometer van het Bureau Economische Verkenningen laat een positief beeld zien van de industrie in Gelderland: ook in het tweede kwartaal van 2017 ging het goed. De omzet nam toe, minder bedrijven gingen failliet en het aantal banen groeit.

→ Bekijk hier de Econometer 2e kwartaal 2017

Groei omzet, daling werkeloosheid

Met de Econometer schetst de provincie Gelderland een beeld van de conjunctuur in Gelderland en dat beeld is positief. Van alle 7800 industriebedrijven zag zo’n negentig procent hun omzet stijgen, van een derde nam de omzet met meer dan zeven procent toe. Het is voor het derde kwartaal op rij dat de omzet blijft stijgen. Ook gingen er fors minder bedrijven failliet. Uit het rapport blijkt zelfs dat het aantal faillissementen op het niveau zit van voor de economische crisis in 2008.

Behalve positieve cijfers voor de industrie, is ook het werkeloosheidscijfer gedaald naar 4,7 procent. Dit percentage is sinds 2011 niet zo laag geweest. Dat is goed nieuws. De Gelderse industrie is namelijk goed voor maar liefst 100.000 banen, zo’n elf procent van de totale werkgelegenheid. De daling heeft onder meer te maken met het positieve ondernemersvertrouwen, zo blijkt ook uit deze Econometer. De meeste ondernemers verwachten in de komende drie maanden meer mensen aan te nemen.

Hoe donkerder de kleur, hoe optimistischer het bedrijfsleven. ©Econometer 2e kwartaal 2017, provincie Gelderland

Duurzaam ondernemen

Boardlid en Gedeputeerde Michiel Scheffer is blij met de groei, maar roept de industrie op om het duurzaam ondernemen niet uit het oog te verliezen: “De industrie is de kurk waar de Gelderse economie op drijft. Maar het moet en kan nog beter. Door slimmer en schoner te produceren moeten we internationaal blijven concurreren. Meer ‘groene’ groei, minder afval en meer banen’.”

Economische Barometer

Het positieve beeld onder de industrie in Gelderland sluit aan bij de resultaten van de laatste Economische Barometer. Deze laat zien dat het ondernemersvertrouwen in de regio Arnhem – Nijmegen op een ongekend hoog niveau zit en dat bedrijven meer groei zien dan in eerdere perioden. De Economische Barometer is een doorlopend onderzoek van de Radboud Universiteit, VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en The Economic Board naar de economie in de regio.

→ Meer onderzoeken en rapporten vindt u hier

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp