Diederic Klapwijk Alliantie Voeding in de Zorg

Koninklijke onderscheiding voor Alliantie Voeding in de Zorg-oprichter Diederic Klapwijk

Diederic Klapwijk, mede-oprichter van Alliantie Voeding in de Zorg, werd op 31 oktober 2018 onderscheiden met de prestigieuze titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, reikte de onderscheiding uit aan de gynaecoloog van het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Alliantie Voeding in de Zorg draagt bij aan het ontwikkelen en verspreiden van de kennis en wetenschappelijk onderbouwde, innovatieve producten en diensten om de relatie tussen gezonde en lekkere voeding en een beter herstel van patiënten aan te tonen en te bevorderen.

Diederic Klapwijk Alliantie Voeding in de ZorgKlapwijk zet zich al jarenlang in voor het verbeteren van de gezondheid van patiënten met behulp van voeding: “De Alliantie Voeding in de Zorg is trots op de bevlogenheid waarmee Klapwijk zich inzette om  voeding een belangrijkere rol in ziekenhuizen en andere zorginstellingen te geven. Met humor en daadkracht bouwde hij vele samenwerkingsverbanden op en profileerde de Alliantie Voeding op regionaal en nationaal niveau. Hij was de motor achter de realisatie van hét Voedingsziekenhuis, zoals Ziekenhuis Gelderse Vallei inmiddels landelijk bekend is.” Ook werkte Klapwijk samen met Wageningen University & Research (WUR) aan het stimuleren van de kennisontwikkeling rondom voedingszorg.

Sinds 2015 is Klapwijk afgetreden als voorzitter van Alliantie Voeding in de Zorg. Hij ontving destijds een eremedaille van de gemeente Ede. Hij is nu werkzaam als adviseur van de Alliantie Voeding, waarmee hij aandacht vraagt voor de rol van voeding gedurende het revalidatietraject.

Alliantie Voeding in de Zorg is supported by The Economic Board. Wij helpen het concept verder uit te dragen naar buiten toe en geven toegang tot ons netwerk. Ook verbinding wij partijen die belang hebben bij de Alliantie. Op 14 september jongstleden organiseerde The Economic Board een van haar periodieke inspiratiesessies voor Kamerleden. Deze maal werden de handen ineengeslagen met de Alliantie om de kracht van onze regio op het gebied van Food en Health zichtbaar te maken in Den Haag. Uit de Tweede Kamer waren Anne Kuik (CDA), Hayke Veldman (VVD), Evert-Jan Slootweg (CDA), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) aanwezig.

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp