Deltaplan Voedingsonderzoek

Landelijk Deltaplan Voedingsonderzoek voor meer focus en impact

Het Top Instituut Food and Nutrition (TiFN) in Wageningen en ZonMw stelden een plan op om Nederlands onderzoek in de voedingssector richting te geven. In dit Deltaplan Voedingsonderzoek benoemen zij de onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen in een samenhangend beleid.

Uitdagingen

De stijgende zorgkosten roepen om een aanpak waarbij voeding helpt om ziektes te voorkomen en zelfs te behandelen. Verder is het dringend nodig productiemethoden te ontwikkelen die het milieu minder belasten. Waarbij een groeiende wereldbevolking straks genoeg te eten heeft. Ook is er voor de meeste mensen niet meer te bepalen wat nu gezond is wat niet.

Versnippering

Tenslotte is het Nederlandse onderzoek naar voeding te versnipperd. Er wordt op veel verschillende plaatsen onderzoek gedaan. De Topsector Agri & Food liet in 2016 onderzoek uitvoeren en er kwamen al 400 projecten naar voren op 60 verschillende locaties. Door deze situatie heb je meer kans op overlap in lopend onderzoek en tegelijkertijd op gaten in de kennis.

Daar komt nog bij dat Nederland hierdoor te weinig profiteert van internationale initiatieven. Ons land neemt bijvoorbeeld deel aan het Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI -HDHL). Maar de uitkomsten daarvan vinden nog te weinig toepassing in de onderzoeks- en zorgpraktijk in ons land.

De aanbevelingen

Volgens de auteurs van het plan zijn er drie thema’s die aandacht en coördinatie verdienen:

  • duurzame productie
  • gedragsbeïnvloeding (zodat mensen gezonder en duurzamer eten kiezen)
  • de effecten van voeding op gezondheid.

TiFN

Rob Beudeker, Theme Director Nutrition and Health bij TiFN in Wageningen, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het plan:

“Verscheidene Nederlandse onderzoeksinstituten en universiteiten horen bij de wereldtop. Als we onze krachten bundelen, zal dat leiden tot oplossingen. Voor milieuporoblemen en maatschappelijke problemen op het gebied van voeding en gezondheid. Het Deltaplan is de eerste stap richting een betere coördinatie en prioritering.”

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp