corona ondernemers; civic entrepreneurs; duurzame voedselproductie, Duurzaam Overbetuwe; klimaatrapport; duurzame dinsdag; econometer; Jan Terlouw Innovatieprijs 2018; Trouw Duurzame 100, boordevol, Go Voort, Volgroen, City Deal Gelrestad; duurzame wereld

Corona: hier kun je als ondernemer uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen terecht voor ondersteuning

Corona

Het overzicht van het Noodpakket voor banen en economie van de Rijksoverheid. Klik om te vergroten.

Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep. De maatregelen worden in hoog tempo steeds strenger en zorgen voor veel onzekerheid bij ondernemers. Wat is er voor hen geregeld? Waar hebben ze mogelijk recht op? En waar kunnen ze terecht? Wij bundelen de informatie voor ondernemers uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen.

Read this article on corona and entrepreneurs in English

Online forum voor hulpvragen en Regionale Monitor

Sinds 30 maart heeft The Economic Board een nieuwe pagina op haar website gepubliceerd, waarop alle berichtgeving rondom corona die relevant is voor ondernemers uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen wordt gebundeld. Ook vindt u op deze pagina een online forum, waarop u mogelijke hulpvragen gerelateerd aan corona kunt posten of andere ondernemers kunt helpen met een hulpvraag.

U kunt zich op deze pagina ook inschrijven voor de Regionale Monitor die in de week van 30 maart verschijnt. Daarin kijken we, samen met enkele regionale experts, naar de impact van de coronacrisis op de regionale economie van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen.

BMKB-regeling

De BMKB-regeling is verruimd. Die regeling is niet nieuw, maar hij is nu per direct verruimd. BMKB staat voor borgstelling midden- en kleinbedrijf. Vanaf 16 maart kunnen ondernemers makkelijker, meer en sneller geld lenen bij bijvoorbeeld banken. Ze kunnen de regeling inzetten voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat ze rood mogen staan te verhogen. De verruiming houdt in dat de omvang van het borgstellingskrediet is verhoogd van 50 procent naar 75 procent van het krediet dat de financier geeft. Daardoor krijgen ondernemers die door het coronavirus inkomsten of productie missen volgens het kabinet in totaal 300 miljoen euro ter beschikking. Meer informatie, ook over de manier van aanvragen, staat hier.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Sinds 27 maart 2020 is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Bedrijven uit de food- en non-foodsector kunnen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. De tegemoetkoming is met name bedoeld om ondernemers in staat te stellen hun vaste lasten te kunnen betalen. Van de website van de Rijksoverheid: ‘Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.’

U kunt hier controleren of uw bedrijf op de lijst van getroffen sectoren staat waaruit ondernemers de tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Personeel: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Wat kunnen ondernemers met personeel doen? Tijdens een persconferentie op dinsdagavond 17 maart werd aangekondigd dat de regeling voor werktijdverkorting per direct wordt stopgezet, en wordt omgezet in een nieuw noodfonds: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De nieuwe regeling houdt onder meer in dat de overheid tot maximaal negentig procent van het salaris overneemt. Lees hier meer over de nieuw aangekondigde coronamaatregelen.

Wat moeten ondernemers met personeel nog meer weten? Bijvoorbeeld dat ze geen speciale corona-uitkering voor werknemers aan kunnen vragen. Mogelijk ook belangrijk: voor werknemers in quarantaine gelden de gebruikelijke regels voor ziekmelden. Voor personeel dat vanwege een lichte verkoudheid thuis moeten blijven kunnen werkgevers in sommige gevallen een Ziektewetuitkering aanvragen.

Zelfstandigen: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Wanneer zelfstandigen in de problemen konden ze voorheen gebruikmaken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Rijksoverheid heeft door de coronacrisis een gelijksoortige maatregel in het leven geroepen, met minder voorwaarden: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Het grootste verschil met de Bbz zijn soepelere voorwaarden en een snellere afhandeling (binnen vier weken). De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten en is in de week van 30 maart opengesteld.

Met TOZO kunt u maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen. Van de Rijksoverheid: ‘Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.’ Lees hier meer over de inkomensondersteuning.

Ook kunnen zelfstandigen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als ze in liquiditeitsproblemen komen. De lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal 10.157 euro met een rente van 2 procent. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Lees hier meer over de lening.

Klik op uw gemeente voor meer informatie over TOZO: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Ede, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wageningen, Wijchen en Zevenaar.

Belasting betalen

Wie door corona in de problemen komt, kan ook uitstel voor bepaalde vormen van belastingbetaling aanvragen. Dat geldt zowel voor ondernemers met als zonder personeel. Het gaat om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting. De ondernemer moet schriftelijk motiveren dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Wie een lagere winst verwacht door de uitbraak van corona kan er ook goed aan doen om de voorlopige aanslag te wijzigen. Op de site van de belastingdienst staat meer informatie over zowel het uitstel aanvragen als de voorlopige aanslag. Update 17 maart: Bedrijven hoeven de komende drie maanden geen belasting te betalen. Ondernemers kunnen, zonder direct bewijsmateriaal voor te leggen, uitstel van betaling aanvragen.

De gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden geven ondernemers uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Dat geldt tot en met juli voor alle bij de KvK ingeschreven ondernemers. De gemeenten willen ondernemers daarmee financiële verlichting bieden. In onder andere de gemeente Zevenaar en de gemeente Nijmegen is er een vergelijkbare regeling. Lees hier alles over de maatregelen van de regiogemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen.

Leningen

De overheid maakt het makkelijker voor bedrijven om bankleningen en -garanties te krijgen door een verruiming van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Voor grote bedrijven en mkb’ers is het garantieplafond verruimd naar 1,5 miljard euro (voorheen 400 miljoen euro). Het maximale bedrag dat bedrijven kunnen lenen wordt verhoogd tot 150 miljoen euro.

ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos kondigden op 19 maart aan dat kleinere ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro, een halfjaar uitstel van aflossing kunnen aanvragen. Voorwaarde is dat de onderneming in de kern gezond moet zijn. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.

Gemeenten

Wilt u weten, welke maatregelen, ondersteuning en tips de gemeente waarin u woont en/of werkt geeft? Bekijk het overzicht (op alfabetische volgorde) hieronder:

Steeds meer gemeenten kondigen aanvullende maatregelen aan. Een volledig overzicht van de coronamaatregelen van de regiogemeenten leest u hier.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland kondigde op 25 maart aan vijf miljoen euro beschikbaar te stellen om ondernemers in de regio te ondersteunen. Dit geld wordt via de gemeenten verspreid. Daarnaast zegt de provincie minder streng financieel toezicht op de gemeenten te gaan houden.

Organisaties die een subsidie hebben ontvangen voor het organiseren van een cultureel evenement of sportwedstrijden, hoeven de subsidie niet terug te betalen als deze al uitgegeven is in de voorbereiding. Het vieren van de 75 jaar vrijheid, waarvoor in 2020 tal van evenementen en bijeenkomsten werden georganiseerd, wordt met een jaar verlengd.

Informatie over impact corona ondernemers

Waar kunnen ondernemers meer informatie inwinnen en waar kunnen ze terecht met vragen?

 • De Kamer van Koophandel heeft een coronaloket. Op de site is veel informatie te vinden en voor vragen kunnen ondernemers bellen naar een speciaal nummer: 0800-2117. Daaraan werken ook MKB-Nederland en VNO-NCW mee.
 • Op de website van de Rijksoverheid zijn ook veel vragen en antwoorden te vinden. Lees hier ook over het volledige pakket op de site van de Rijksoverheid.
 • Op de website van Oost NL staat alle informatie over corona gebundeld die relevant is voor ondernemers uit de regio.
 • Net als op de sites van onder andere MKB-Nederland en werkgeversvereniging AWVN.
 • De stichting MKB Financiering en ondernemersorganisatie ONL stelden deze whitepaper op met twaalf tips over financiering. Op de site van ONL staan ook vragen en antwoorden.
 • In dit artikel op de site van RTL Z zijn praktische tips te vinden voor ondernemers, onder andere over wat je juridisch kunt doen als opdrachten afgezegd worden.
 • Dit artikel op de website van De Ondernemer geeft een ander soort tips die nu nuttig kunnen zijn: hoe werk je efficiënt thuis als ook je kinderen, die nu niet naar school kunnen, rondlopen.
 • Voor specifieke sectoren zijn er ook handige informatiepunten. Ondernemersvereniging evofenedex voor handel en logistiek heeft een coronacheck. Retailers vinden veel informatie op deze site. Voor de transportsector is deze liveblog nuttig.
 • Het artikel Corona-crisis, voorkom liquiditeitsproblemen met deze 12 tips van Stichting MKB Financiering geeft een checklist voor zzp’er en mkb-ondernemers.
 • Horecaondernemers kunnen voor meer informatie terecht op de website van KHN.
 • Was u betrokken bij een project van OP Oost? Voor vragen over programma’s, projecten en/of financiering kunt u bij OP Oost hier terecht.
 • Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Stichting Achterhoek Toerisme, RBT Rivierenland en de belangenorganisaties HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben hun krachten gebundeld in ‘Gastvrij- Gelderland’. Gezamenlijk spannen zij zich de komende periode in voor toeristische ondernemers en vragen daarbij steun van de provincie. Ook doen ze een oproep aan de Gelderse gemeenten om op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten zoals de toeristenbelasting.
 • Poelmann van den Broek Advocaten geeft juridische tips.
 • ArboNed verzorgt op 24 maart een gratis webinar voor ondernemers met vragen rondom corona en hun werknemers. Tijdens het webinar ‘Het coronavirus en werk’ gaan ze in op de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor mkb’ers.

Mist u informatie? Of staat er onjuiste informatie in bovenstaande overzicht? Dan passen wij dat natuurlijk graag aan. U kunt dan een e-mail sturen aan Anne Kregting via a.kregting@theeconomicboard.com.

Meer over corona

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp