corona ondernemers; civic entrepreneurs; duurzame voedselproductie, Duurzaam Overbetuwe; klimaatrapport; duurzame dinsdag; econometer; Jan Terlouw Innovatieprijs 2018; Trouw Duurzame 100, boordevol, Go Voort, Volgroen, City Deal Gelrestad; duurzame wereld

Corona: hier kun je als ondernemer uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen terecht voor ondersteuning

Het coronavirus houdt Nederland inmiddels al enkele maanden in zijn greep. In dit artikel bundelen wij de genomen maatregelen voor ondernemers. Wilt u meer weten over de impact van de coronacrisis op de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen? Op onze Corona-pagina bundelen wij nieuwsberichten, webinars, steunmogelijkheden en meer!

Read this article on corona and entrepreneurs in English

corona noodpakket 2.0

Het tweede noodpakket voor banen en economie, zoals gepresenteerd op 20 mei 2020 (klik om te vergroten).

Het kabinet kondigde op 20 mei 2020 een verlenging van het pakket aan noodmaatregelen aan. Ook zijn er een aantal nieuwe voorwaarden en ondersteuningsvormen geïntroduceerd. Het artikel hieronder is aangevuld.

BMKB-regeling

De BMKB-regeling is verruimd. BMKB staat voor borgstelling midden- en kleinbedrijf. Vanaf 16 maart kunnen ondernemers makkelijker, meer en sneller geld lenen bij bijvoorbeeld banken. Ze kunnen de regeling inzetten voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat ze rood mogen staan te verhogen. De verruiming houdt in dat de omvang van het borgstellingskrediet is verhoogd van 50 procent naar 75 procent van het krediet dat de financier geeft. Daardoor krijgen ondernemers die door het coronavirus inkomsten of productie missen volgens het kabinet in totaal 300 miljoen euro ter beschikking. Meer informatie, ook over de manier van aanvragen, staat hier.

De premie voor de BMKB is verlaagd van 3,9 naar 2 procent, om de financiering toegankelijker te maken voor ondernemers. Het beschikbare garantiebudget wordt verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro. Tot slot heeft het kabinet besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Sinds 27 maart 2020 is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Bedrijven uit de food- en non-foodsector kunnen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. De tegemoetkoming is met name bedoeld om ondernemers in staat te stellen hun vaste lasten te kunnen betalen. Van de website van de Rijksoverheid: ‘Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.’

U kunt hier controleren of uw bedrijf op de lijst van getroffen sectoren staat waaruit ondernemers de tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Met het corona noodpakket 2.0 komt er nu onder meer een nieuwe regeling voor mkb-ondernemers in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. Bovenop de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, kunnen zij in aanmerking komen voor een belastingvrije tegemoetkoming voor hun vaste materiële kosten. Het bedrag hangt van veel factoren af en is maximaal 20.000 euro voor de komende drie maanden. In totaal is er één miljard euro beschikbaar.

Personeel: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Wat kunnen ondernemers met personeel doen? Tijdens een persconferentie op dinsdagavond 17 maart werd aangekondigd dat de regeling voor werktijdverkorting per direct wordt stopgezet, en wordt omgezet in een nieuw noodfonds: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Op 20 mei werd aangekondigd dat deze regeling wordt verlengd tot 1 september. De NOW-regeling houdt onder meer in dat de overheid tot maximaal negentig procent van het salaris overneemt. De vaste opslag ligt op veertig procent. Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april 2020 een aanvraag doen.

Wat moeten ondernemers met personeel nog meer weten? Bijvoorbeeld dat ze geen speciale corona-uitkering voor werknemers aan kunnen vragen. Mogelijk ook belangrijk: voor werknemers in quarantaine gelden de gebruikelijke regels voor ziekmelden. Voor personeel dat vanwege een lichte verkoudheid thuis moeten blijven kunnen werkgevers in sommige gevallen een Ziektewetuitkering aanvragen.

Voorwaarden die gesteld worden zijn onder andere dat bedrijven in 2020 geen dividend of bonussen mogen uitkeren. Ook moeten bedrijven die een aanvraag doen werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen.

Lees de volledige invulling van de NOW-regeling hier.

Zelfstandigen: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Wanneer zelfstandigen in de problemen konden ze voorheen gebruikmaken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Rijksoverheid heeft door de coronacrisis een gelijksoortige maatregel in het leven geroepen, met minder voorwaarden: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten en is in de week van 30 maart opengesteld. Op 20 mei werd aangekondigd dat de regeling verlengd is tot 1 september 2020.

Met Tozo kunt u maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen. Vanaf 1 juni telt het inkomen van een partner meeweegt bij de toetsing. Ook kunnen zelfstandigen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als ze in liquiditeitsproblemen komen. De lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal 10.157 euro met een rente van 2 procent. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Klik op uw gemeente voor meer informatie over Tozo:

Start- en scale-ups

COL InfographicSinds 29 april is de Corona-OverbrugginsLening (COL) beschikbaar voor start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb’ers die momenteel worden getroffen door de coronacrisis. Zij kunnen een overbruggingskrediet aanvragen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De ROM van Gelderland is Oost NL, die van Limburg (voor ondernemers uit de gemeente Mook en Middelaar) is LIOF. In de eerste ronde werd 200 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de regeling (er werd voor 630 miljoen euro aangevraagd). Voor de tweede ronde stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar.

De hoogte van de leningen varieert tussen de vijftigduizend en twee miljoen euro, met een rente van drie procent en een looptijd van drie jaar. Voor grotere financieringsbedragen zullen de ROM’s gaan samenwerken met Invest-NL. Waar mogelijk zal er zoveel als kan samen worden opgetrokken met private investeerders.

Het bedrag is een noodinstrument, laat Oost NL via een woordvoerder aan The Economic Board weten, om te zorgen voor een tijdelijke overbrugging naar een break-even-punt of een nieuwe ronde met investeringen. Na de eerste serie aanvragen wordt gekeken of het plan een vervolg krijgt, zo vertelt Oost NL. “Als er veel vraag is, komt er mogelijk een uitbreiding.

Lees hier meer over de maatregel voor noodhulp start-ups en scale-ups

Agrarische ondernemers

corona noodpakket agrarische sector

Het volledige pakket aan noodmaatregelen voor de agrarische sector. Klik om te vergroten. (16 april 2020)

Het kabinet komt met een noodpakket van 650 miljoen euro voor specifieke onderdelen van de agrarische sector. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte dat bekend. Verreweg het grootste deel van dat bedrag, 600 miljoen euro, is voor de sierteelt en sommige onderdelen van de voedingstuinbouw. Voor hen komt er een omzetschaderegeling. De overige 50 miljoen euro is bedoeld als compensatie voor getroffen frietaardappeltelers.

Lees hier meer over deze regeling.

Belasting betalen

Wie door corona in de problemen komt, kan uitstel voor bepaalde vormen van belastingbetaling aanvragen. Dat geldt voor ondernemers met of zonder personeel. Het gaat om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting. De ondernemer moet schriftelijk motiveren dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Wie een lagere winst verwacht door de uitbraak van corona kan er ook goed aan doen om de voorlopige aanslag te wijzigen. Op de site van de belastingdienst staat meer informatie over zowel het uitstel aanvragen als de voorlopige aanslag. Update 20 mei 2020: De versoepelde belastingregelingen, met onder meer de mogelijkheid tot uitstel van betaling, blijven ook van kracht. Ook hierbij is de nieuwe regel van kracht dat bedrijven die bonussen of dividend uitkeren niet meer in aanmerking komen.

Alle twintig regiogemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen verlenen hun ondernemers uitstel van betaling van belasting. Let op: u moet dit zelf aanvragen bij uw gemeente.

Leningen

De overheid maakt het makkelijker voor bedrijven om bankleningen en -garanties te krijgen door een verruiming van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Voor grote bedrijven en mkb’ers is het garantieplafond verruimd naar 10 miljard euro (voorheen 1,5 miljard euro). Het maximale bedrag dat bedrijven kunnen lenen wordt verhoogd tot 150 miljoen euro. Het maximale garantiepercentage werd op 7 april verhoogd van vijftig naar tachtig procent voor grootbedrijven en negentig procent voor het mkb (voorwaarde is dat zij worden getroffen door het mkb).

ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos kondigden op 19 maart aan dat kleinere ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro, een halfjaar uitstel van aflossing kunnen aanvragen. Voorwaarde is dat de onderneming in de kern gezond moet zijn. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.

Gemeenten

Wilt u weten, welke maatregelen, ondersteuning en tips de gemeente waarin u woont en/of werkt geeft? Bekijk het overzicht (op alfabetische volgorde) hieronder:

 • Arnhem
  De gemeente Arnhem geeft ondernemers uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Dat geldt tot en met juli 2020 voor alle bij de KvK ingeschreven ondernemers. Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) heeft in goed overleg met de gemeente Arnhem besloten tot de oprichting van een tijdelijk Noodfonds. Het Ondernemersfonds stelt in eerste instantie een bedrag van € 300.000,- beschikbaar voor de komende periode tot 1 juli 2020. Er is een spoedprocedure ingericht met aangepaste voorwaarden en verplichtingen. Lees hier meer
 • Berg en Dal
  De gemeente Berg en Dal versoepelt de betalingsregelingen voor de gemeentelijke belastingen voor inwoners, verenigingen en ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Ook schort zij de invordering van gemeentelijke belastingen op tot 1 juni. Leges voor vergunningen van evenementen die niet doorgaan of al afgelast zijn vanwege de corona-crisis laat de gemeente vervallen. Reeds betaalde leges worden terugbetaald.
 • Beuningen
  De gemeente Beuningen geeft ondernemers die in aanmerking komen uitstel van het betalen van lokale belastingen, zoals OZB, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en precariobelasting. Ook kunnen zij een betalingsregeling treffen. Leges voor evenementen die niet doorgaan worden teruggestort. Daarnaast handelt de gemeente zo snel mogelijk inkomende facturen af en verruimt ze de betaaltermijn voor rekeningen gestuurd door de gemeente.
 • Doesburg
  De gemeente Doesburg stelt de betaling van de zakelijke, gemeentelijke belastingen uit tot 1 september 2020. Dit uitstel geldt voor ondernemers, verenigingen, stichtingen en culturele instellingen. Het gaat hierbij alleen om de volgende zakelijke gemeentelijke belastingen: OZB niet-woningen en reclame-belasting. Vooruitbetaalde gemeentelijke belasting van 2020 kan teruggevraagd worden. Ook legt de gemeente geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 op. Ondernemers ontvangen in 2021 meteen een definitieve aanslag, waardoor ze niets hoeven voor te schieten.
 • Druten
  De gemeente Druten verplaatst de deadline voor het betalen van gemeentelijke belasting op aanvraag naar 1 september 2020.
 • Duiven
  Noodlijdende bedrijven die kunnen uitleggen dat zij door de uitbraak van Corona in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen bij de gemeente Duiven via belastingen@1stroom.nl  betaaltermijn(en) aanvragen.
 • Ede
  In aanvulling op het rijk, de provincie en de banken heeft Ede een eigen maatregelenpakket voor ondernemers opgesteld. Het gaat onder andere om uitstel van belastingen en huurbetaling en het niet terugvorderen van de subsidies voor afgelaste evenementen. Lees hier meer.
 • Heumen
  Heumen verplaatst de deadline voor het betalen van gemeentelijke belasting op aanvraag naar 1 september 2020.
 • Lingewaard
  Via het telefoonnummer 026 32 60 117 kunnen ondernemers uit de gemeente Lingewaard vragen stellen over alle maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te helpen. Een poule van deskundigen, zoals financieel adviseurs, helpt collega-ondernemers op deze manier verder. Bekijk alle genomen maatregelen van de gemeente Lingewaard in hun infographic.
 • Montferland
 • Mook en Middelaar
  De gemeente Mook en Middelaar ondersteunt ondernemers door zo snel mogelijk facturen te betalen, ruimhartig te zijn met betalingsregelingen, niet actief te invorderen en geen invorderingskosten en -rente in rekening te brengen vanaf maart t/m mei 2020, het uitstellen en stopzetten van het opleggen van aanslagen voor ondernemers tot 1 juni 2020.
 • Nijmegen
  De gemeente Nijmegen investeert 300.000 euro uit het budget van de Economische Visie voor activiteiten gericht op herstel van de economie. Ook heeft de gemeente een aanvullend pakket met elf tijdelijke maatregelen aangekondigd. Het gaat om het verruimen van de regels, versnellen van betalingen, uitstel verlenen van betalingen, ruimhartige inzet van bestaande regelingen participatiewet, uitstellen van opleggen van aanslagen voor ondernemers, verruiming van de woonkostentoeslag, tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering, geen leges/huur voor activiteiten die niet of beperkt doorgaan, soepel bij het niet leveren van afgesproken prestatie bij subsidie ontvangers, doorbetalen van zorgaanbieders en het soepel inzetten van specifieke rijksmiddelen. Lees hier wat alle maatregelen inhouden.
 • Overbetuwe (aanvullende nieuwsbrief)
  De gemeente Overbetuwe kondigde op 7 april aanvullende maatregelen aan voor ondernemers die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om het verlengen van de betalingstermijn voor betalingen aan de gemeente Overbetuwe tot en met 31 juli 2020 (bijvoorbeeld leges, marktgelden, precariobelasting voor terrassen en standplaatsen); alle contracten, subsidies en beheervergoedingen aan sociale, maatschappelijke en culturele organisaties worden doorbetaald; rekeningen voor huur/pacht/retributie/canon van gemeentelijk vastgoed/grond aan inwoners, ondernemers en gemeentelijke, maatschappelijke, culturele, sociale en sportorganisaties worden voorlopig niet verstuurd. De gemeente Overbetuwe zorgt dat de rekeningen van ondernemers nog sneller betaald worden, en de gemeente blijft opdrachten uitzetten bij het lokale bedrijfsleven.
 • Renkum (aanvullende nieuwsbrief)
  De gemeente Renkum geeft ondernemers uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Dat geldt tot en met juli 2020 voor alle bij de KvK ingeschreven ondernemers.
 • Rheden
  De gemeente Rheden geeft ondernemers uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Dat geldt tot en met juli 2020 voor alle bij de KvK ingeschreven ondernemers.
 • Rozendaal
 • Wageningen
  De gemeente Wageningen geeft ondernemers die zijn ingeschreven bij de KvK uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen.
 • Westervoort
  Noodlijdende bedrijven die kunnen uitleggen dat zij door de uitbraak van Corona in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen via belastingen@1stroom.nl betaaltermijn(en) aanvragen.
 • Wijchen
  De gemeente Wijchen verleent ondernemers (op verzoek) uitstel van betaling tot 1 september 2020.
 • Zevenaar
  Ondernemers uit de gemeente Zevenaar kunnen digitaal uitstel van betaling van de gemeentebelasting aanvragen. Er zullen betaaltermijnen worden vastgesteld. Ook legt de gemeente geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 op. Ondernemers ontvangen in 2021 meteen een definitieve aanslag, waardoor ze niets hoeven voor te schieten.

Steeds meer gemeenten kondigen aanvullende maatregelen aan. Een volledig overzicht van de coronamaatregelen van de regiogemeenten leest u hier.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft eerder vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om ondernemers in de regio te ondersteunen. Dit bedrag is eind april verhoogd tot bijna zes miljoen euro. Dit geld wordt via de gemeenten verspreid en is met name bedoeld om de gemeenten te ondersteunen. Daarnaast zegt de provincie minder streng financieel toezicht op de gemeenten te gaan houden.

Op 19 mei kondigde de provincie aan nog eens vijftig miljoen euro te investeren in het bestrijden van de coronacrisis de komende maanden. Het is nog onbekend waaraan dit geld wordt besteed.

Op een speciale pagina bundelt de provincie al haar informatie over de coronacrisis. Daar is ook de Gelderse impactmonitor te vinden, die wekelijks wordt vernieuwd.

Informatie over impact corona ondernemers

Waar kunnen ondernemers meer informatie inwinnen en waar kunnen ze terecht met vragen?

 • De Kamer van Koophandel heeft een coronaloket. Op de site is veel informatie te vinden en voor vragen kunnen ondernemers bellen naar een speciaal nummer: 0800-2117. Daaraan werken ook MKB-Nederland en VNO-NCW mee.
 • Op de website van de Rijksoverheid zijn ook veel vragen en antwoorden te vinden. Lees hier ook over het volledige pakket op de site van de Rijksoverheid.
 • Op de website van Oost NL staat alle informatie over corona gebundeld die relevant is voor ondernemers uit de regio.
 • Net als op de sites van onder andere MKB-Nederland en werkgeversvereniging AWVN.
 • De stichting MKB Financiering en ondernemersorganisatie ONL stelden deze whitepaper op met twaalf tips over financiering. Op de site van ONL staan ook vragen en antwoorden.
 • In dit artikel op de site van RTL Z zijn praktische tips te vinden voor ondernemers, onder andere over wat je juridisch kunt doen als opdrachten afgezegd worden.
 • Dit artikel op de website van De Ondernemer geeft een ander soort tips die nu nuttig kunnen zijn: hoe werk je efficiënt thuis als ook je kinderen, die nu niet naar school kunnen, rondlopen.
 • Voor specifieke sectoren zijn er ook handige informatiepunten. Ondernemersvereniging evofenedex voor handel en logistiek heeft een coronacheck. Retailers vinden veel informatie op deze site. Voor de transportsector is deze liveblog nuttig.
 • Het artikel Corona-crisis, voorkom liquiditeitsproblemen met deze 12 tips van Stichting MKB Financiering geeft een checklist voor zzp’er en mkb-ondernemers.
 • Horecaondernemers kunnen voor meer informatie terecht op de website van KHN.
 • Was u betrokken bij een project van OP Oost? Voor vragen over programma’s, projecten en/of financiering kunt u bij OP Oost hier terecht.
 • Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Stichting Achterhoek Toerisme, RBT Rivierenland en de belangenorganisaties HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben hun krachten gebundeld in ‘Gastvrij- Gelderland’. Gezamenlijk spannen zij zich de komende periode in voor toeristische ondernemers en vragen daarbij steun van de provincie. Ook doen ze een oproep aan de Gelderse gemeenten om op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten zoals de toeristenbelasting.
 • Poelmann van den Broek Advocaten geeft juridische tips.

Interessante webinars

Mist u informatie? Of staat er onjuiste informatie in bovenstaande overzicht? Dan passen wij dat natuurlijk graag aan. U kunt dan een e-mail sturen aan Anne Kregting via a.kregting@theeconomicboard.com.

Meer over corona

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp