European Sustainable Technology Innovation Center

Cluster Slimme Duurzaamheid zet in op versterking ecosysteem

De civic entrepreneur van het cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board, Jan Luijten, heeft grote ambities. De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen, kan volgens hem de kansen die er liggen nog veel beter benutten. De eerste mooie stappen zijn gezet.

Jan Luijten werkt bij de gemeente Nijmegen. In het verleden was hij meerdere jaren betrokken bij bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen. De ervaring en het netwerk van Luijten, vooral op het vlak van duurzaamheid en circulariteit, benut hij sinds eind vorig jaar als civic entrepreneur van het randvoorwaardelijke cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board. “We werken met een triplehelix-team en ik zorg vooral voor de verbindingen”, zegt hij over zijn rol.

Clusters

Als onderdeel van het Strategisch Plan 2020 – 2025 maakte The Economic Board dit voorjaar een nieuwe indeling in clusters bekend. Overkoepelend zijn er twee zogeheten iconische clusters: Energy en Health, Hightech, Food. Daaronder staan vijf randvoorwaardelijke clusters, waarvan Slimme Duurzaamheid als eerste van start is gegaan. De andere vier beginnen pas later. “Slimme Duurzaamheid werd zo belangrijk gevonden dat we niet wilden wachten. Het triplehelix-netwerk heeft zoveel potentie dat dit cluster nu door de regio wordt ingezet om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen die er liggen.”

Meer weten over The Economic Board en de samensmelting met de Investeringsagenda? U leest er alles over in ons Strategisch Plan 2020 – 2025

We zijn meer dan alleen ondersteunend aan de twee hoofdclusters”, geeft Luijten aan. “Dit cluster is voor een groot deel eigenstandig, met eigen doelen.” Daarnaast is de rol ook ondersteunend, want er zijn uiteraard raakvlakken met de twee hoofdclusters. “Zonnepanelen moeten behalve ontwikkeld ook gerecycled worden, om een voorbeeld te geven. De Health-sector vraagt om circulaire technieken voor bijvoorbeeld afvalwater of medisch afval. In het algemeen vragen bedrijven steeds meer om een groene en duurzame leef- en werkomgeving.”

Tandem

Samen met een helixgroep van ongeveer tien mensen, afkomstig van kennisinstellingen, bedrijven en netwerkorganisaties, werkt Luijten aan een agenda die bestaat uit de punten ‘bouw en infrastructuur’, ‘maken en consumeren’ en ‘klimaat en groen’. Deze agenda is een gezamenlijke en een regionale agenda van alle betrokken partijen. “Daarmee is duurzaamheid een economische factor, die ook nog steeds belangrijker wordt”, aldus Luijten. “Ik zie de samenwerking als een soort tandem. Soms zitten de overheden achter het stuur en soms de triple helix. Wij maken bedrijven enthousiast om in actie te komen en kennisinstellingen om de juiste vragen te stellen. Daarmee versterken wij het ecosysteem. Dat maakt de samenwerking met de regiogemeenten en het betrekken van de opgaven van de Groene Metropoolregio ook zo belangrijk.

Ik zie de samenwerking als een soort tandem. Soms zitten de overheden achter het stuur en soms de triple helix. Er zijn veel netwerken in de steden en gemeenten, maar er gebeurt nog te weinig op een gezamenlijke manier. Daardoor laten we kansen liggen. Er is clustervorming nodig, het mkb kan dit net zo min alleen als dat de overheid dat kan.

Uiteindelijk zijn er twee hoofddoelen, zo beschrijft hij. “Ten eerste willen we het organiserende vermogen versterken. Deze regio heeft alles in huis om een circulaire regio te zijn, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. We hebben twee topuniversiteiten, drie hogescholen, ROC’s, ambitieuze overheden en heel veel toonaangevende bedrijven. Denk bij dat laatste alleen al aan de drie grote afvalbedrijven in de regio. Tegelijkertijd is deze regio niet altijd goed georganiseerd. Er zijn veel netwerken in de steden en gemeenten, maar er gebeurt nog te weinig op een gezamenlijke manier. Daardoor laten we kansen liggen. Er is clustervorming nodig, het mkb kan dit net zo min alleen als dat de overheid dat kan.”

Dat brengt hem bij het tweede doel: het investerend vermogen vergroten. “Deze regio haalt nog te vaak bakzeil als het gaat om het binnenhalen van geld van buiten de regio. Denk bijvoorbeeld aan rijksmiddelen, structuurfondsen, Europese middelen en private investeringen. Daar liggen volop kansen en dat weten te realiseren is een heel belangrijke doelstelling.”

Drie circulaire projecten

De eerste stappen in die richting zijn al gezet. “Het eerste project is een elektronica-hub van de DAR. Daar werken werkzoekenden met oude elektronische apparatuur. Dat wordt verzameld en gedemonteerd, met als doel om het uiteindelijk een tweede leven te geven.”

Het tweede project waar aan gewerkt wordt is een hal in de Hubertusstraat in Nijmegen die is omgebouwd tot kenniscentrum voor de bouwsector, waar trainingen en opleidingen kunnen worden gegeven aan personeel en voor praktijkonderwijs. Het staat in het teken van circulair bouwen. Daarnaast was er een bijdrage voor het uitvoeringsprogramma Circulaire Raad Rijk van Nijmegen, bedoeld om nieuwe ketens te verkennen zoals textiel en voedsel. Die projecten zijn een heel mooi begin, maar er komt nog heel wat aan. Toevallig zijn dit drie projecten binnen het Rijk van Nijmegen, want die wilden er heel graag mee beginnen. Maar er komt veel meer aan, ook in onder meer Arnhem en De Liemers.”

Luijten voelt zich thuis in zijn nieuwe rol. “We werken met een heel mooie club goede mensen aan belangrijke agendapunten, er is veel energie en samen beschikken we over een enorm netwerk. We zijn met dit cluster veel meer dan een subsidieloket voor van alles en nog wat, we willen echt een verhaal neerzetten en de economische structuur versterken met goede projecten die we zichtbaar maken en daardoor verder helpen.”

Strategisch Plan 2020 – 2025

Begin april publiceerde The Economic Board haar nieuwe Strategisch Plan 2020 – 2025. De positieve evaluatie van de eerste drie levensjaren van The Economic Board, die werd afgerond in april 2019, vormde de opmaat voor vernieuwing van de regionale triplehelix-samenwerking. The Economic Board en de Stuurgroep Investeringsagenda zijn in het najaar van 2019 samengesmolten in The Economic Board 3.0.

In het Strategisch Plan 2020 – 2025 borduren we voort op de in 2016 vastgestelde missie van The Economic Board: In 2025 is de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen the place to be op het gebied van Food, Health en Energy.

Dat doen we onder andere met zeven clusters. Twee iconische clusters: Energy, en Health, Hightech, Food, en vijf randvoorwaardelijke clusters: Slimme Duurzaamheid, Arbeidsmarkt, Lobby, Bruisende Regio en Acquisitie. U leest er meer over in ons Strategisch Plan.

Meer over het cluster Slimme Duurzaamheid

Meer over The Economic Board

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp