Octopus; Cluster Arbeidsmarkt 2021

Het cluster Arbeidsmarkt wil alle snippers samenvoegen tot één regionale humancapital-agenda

Als de gloednieuwe civic entrepreneur van het cluster Arbeidsmarkt van The Economic Board heeft Renate Bouwman volop plannen. Onder meer met als doel om talenten in de regio te houden of juist naar de regio te trekken. Ze werkt daarbij onder andere samen met Dirk van Schaijk, die als manager marketing en communicatie bij The Economic Board bij het project The Life Net betrokken is. Samen vertellen ze over de ambities van het cluster Arbeidsmarkt voor 2021.

Renate Bouwman, civic entrepreneur van het cluster Arbeidsmarkt

Renate Bouwman over de ambities van het cluster Arbeidsmarkt in 2021

Renate Bouwman, woonachtig in Oosterbeek, werkt sinds dit jaar als adviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij KplusV, dat zich inzet voor een meer duurzame, innovatieve en sociale economie. “Ik hou me onder meer bezig met de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en met human capital.” Ze heeft jarenlange ervaring op die gebieden en het thema fascineert haar. “Ik vind arbeidsmarktvraagstukken en de manier waarop werken verandert heel erg interessant.”

Sinds november profiteert The Economic Board van die kennis, waar ze civic entrepreneur van het cluster Arbeidsmarkt is. “Ik ben nu bezig met kennis inwinnen, het samenstellen van een helixgroep en met een plan voor 2021. Het centrale doel is om te zorgen voor juiste en gekwalificeerde medewerkers voor werkgevers in deze regio.”

Al is haar rol nog pril, er vielen Bouwman wel wat dingen op. “Er gebeuren erg mooie dingen, maar er is veel versnippering. Ik wil al die snippers gaan samenvoegen tot een groter geheel en komen met een regionale humancapital-agenda.”

Loopbaanperspectief

In die agenda staan wat haar betreft een paar thema’s centraal. “Het zal onder andere gaan over de vraag hoe we talent beter kunnen behouden voor de regio. Ik hoor nu vaak dat we opleiden voor de Randstad. Dat moet anders en daar zet ik mijn tanden graag in. Daarnaast is het belangrijk dat talent van buiten de regio, ook vanuit het buitenland, hiernaartoe komt. Diversiteit zorgt voor innovatie.”

Om dat voor elkaar te krijgen heeft talent hier loopbaanperspectief nodig. “De arbeidsmarkt moet daar transparant voor zijn. Het moet duidelijk zijn hoe je bij een gaaf bedrijf terecht komt. Dan helpt het om een platform te hebben zoals The Life Net, maar ook hotspots, zoals de clusters van The Economic Board. Er moeten bovendien goede bedrijven zijn en daarnaast spelen de woon- en leefomgeving een grote rol. In onze regio is er natuurlijk al heel veel moois in allerlei opzichten, dus het gaat voor een deel om het beter zichtbaar maken van alles wat er al bestaat.”

The Life Net

Bouwman noemt The Life Net als belangrijk project binnen haar cluster. Dirk van Schaijk, manager communication van The Economic Board, zet zich daar samen met het projectbureau al langere tijd nadrukkelijk voor in. “Het is een platform met als doelstelling om alle dienstverlening richting internationale talenten en ondernemers in één etalage te zetten”, zegt hij. “We willen buitenlandse studenten, expats, kenniswerkers en bedrijven met interesse in de regio, wegwijs maken. Daarnaast willen we het regionale innovatienetwerk Lifeport, met zijn expertise in Food, Health en Energy, zo goed mogelijk profileren richting die doelgroep.”

In 2020 werd het online platform thelifenet.eu naar een hoger niveau getild, met meer informatie en dienstverlening en een betere structuur. “Daarnaast zijn er in 2020 nieuwe ideeën ontstaan voor een fysieke locatie, een expat center, waar mensen met hun vragen naartoe kunnen. Iedereen die in de regio terecht komt wordt daar straks geholpen met allerlei procedures en bijvoorbeeld sociale programma’s. In de regio Foodvalley bestaat er al zo’n expat center. Samen met het Radboud werken we aan nog zo’n plek en er ligt ook een plan om ze beide onder één organisatie te laten vallen, onder de naam Lifeport Welcome Center.”

Behalve daarmee wil The Life Net in 2021 aan de slag met uitbreiding van de programma’s voor internationale kenniswerkers en ondernemers. Daaronder valt de huisvesting, maar ook een zogeheten spouses-programma. “Regelmatig komen de partners wel mee, maar vinden ze geen geschikt werk of missen ze de sociale aansluiting, waardoor de kenniswerkers uiteindelijk weer vertrekken. Die uitdaging willen we aanpakken.”

Agenderen

Voor Bouwmans cluster Arbeidsmarkt wordt in 2021 onder meer de samenwerking met de andere clusters belangrijk. “Ik overleg veel met Jeroen Herremans (civic entrepreneur van het cluster Energy, red.), John van Sambeek (civic entrepreneur van het cluster Health, Hightech, Food, red.) en Jan Luijten (civic entrepreneur van het cluster Slimme Duurzaamheid, red.). In eerste instantie wil ik één groot project per cluster beetpakken. Als je bijvoorbeeld naar energy kijkt, dan komen we vooral veel mensen tekort, zowel handjes als slimme koppen, dus moet er iets gebeuren op het gebied van om- en bijscholing. In de zorg speelt het vraagstuk dat veel verpleegkundigen de sector verlaten, dus zijn er initiatieven nodig om mensen te behouden.”

Mijn rol is om dat soort thema’s te agenderen en er voor te zorgen dat goede initiatieven aan de juiste gelden kunnen komen”, geeft ze aan. “Er komen de komende tijd namelijk veel subsidies beschikbaar voor het om- en bijscholen van werkenden.”

Meer over de ambities voor 2021

Meer over het cluster Arbeidsmarkt

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp