Circulair, Trouw Duurzame 100 2018; Innovatieklimaat

Circulaire Kickstart goed op weg

Een jaar geleden begon de organisatie Rijk van Nijmegen (RvN@) met het programma Circulaire Kickstart. Doel: het faciliteren en stimuleren van circulariteit bij het mkb. The Economic Board was betrokken bij de start van de pilot en sprak met directeur Kristie Lamers over de resultaten en verdere plannen.

Het project begon een jaar geleden. Lamers: “We merkten bij het mkb dat circulariteit een onmisbaar maar complex aspect vormde in het toekomstbestendig maken van het bedrijf. Dat is ook logisch: het is ingewikkeld en mensen kunnen het niet goed vastpakken. Wat is het precies en hoe begin je dan?”

Van daaruit is RvN@ gaan kijken wat er al in deze regio was om organisaties te ondersteunen bij het verduurzamen van de grondstoffenstromen. De bestaande initiatieven bleken simpelweg te duur voor het mkb. Daarom zocht de organisatie naar een manier om het regionaal slim en kostenefficiënter aan te pakken.

Meteen van start

Men verzamelde de aanwezige kennis in de regio en besloot  direct te beginnen met een case study met twee bedrijven. Met een samenstelling van ervaren partners, zoals Rabobank, HAN, en The Economic Board. Daarbij bracht RvN@ haar expertise in het samenstellen van community’s in.

De eerste twee bedrijven die instapten waren bierbrouwer Oersoep en bouwbedrijf Cuppens +zn. Ze kregen niet een kant-en-klaarpakket voorgeschoteld, maar vertelden zelf waar ze behoefte aan hadden. Lamers: “Ze ontwikkelden mee aan de Kickstart. Hoewel er al veel kennis en ervaring beschikbaar is, is het samen doorontwikkelen van een product ook een kwestie van experimenteren en pionieren. Na een klein jaar waren de trajecten voltooid.”

Het leverde twee verschillende uitgewerkte businesscases op. Beide deelnemers zijn er heel tevreden mee. Nu staat er een gereed product op het schap dat mkb-bedrijven binnen vier maanden op maat van een circulaire businesskans naar een businesscase helpt.

Het traject werkt, bedrijven zijn enthousiast, nieuwe bedrijven willen aanhaken.

 Het idee slaat aan 

In een circulaire economie wordt de toegevoegde waarde van producten zo veel en zo lang mogelijk behouden en worden grondstoffengebruik en reststromen geminimaliseerd. De Circulaire Kickstart geeft bedrijven inzicht in de circulaire businesskansen en helpt ze de meest kansrijke te ontwikkelen.

Het blijkt dat deze methode van werken enthousiasme oproept. Accountantskantoor Konings en Meeuwissen, dat zich ook op het mkb richt, wil deze methode nu ook gaan gebruiken. De eerste lunch met klanten van dit kantoor staat al in de planning voor RvN@. Lamers: “Als we de eerste twintig bedrijven hebben begeleid, denken we ook zeker aan opschalen van deze methode naar bijvoorbeeld heel Gelderland”.

 Het is echt een kickstart omdat we eerst een interne scan doen in het bedrijf en het vervolgens met andere deelnemende mkb-ers in contact brengen.

 Nieuwe ronde in september

In september gaat een nieuwe ronde van Kickstart beginnen. RvN@ is nu aan het kijken welke bedrijven willen deelnemen. Er zijn al gesprekken met geïnteresseerden, waaronder samenwerkende hotels, een dienstverlener en zelfs een gemeente. Ook Oersoep wil nog een ronde meedraaien.

Circulair worden, kan je niet alleen. De reststroom van de een kan de grondstof voor een ander zijn. Daarom worden deelnemers binnen de Kickstart ook onderdeel van de Circulaire Community. Daar ontmoeten ze andere ondernemers om kennis en ideeën uit te wisselen.

Bovendien is er deze ronde een speciale samenwerking met de HAN op touw gezet. “In oktober en november werken we samen met een grote groep studenten van de HAN, uit de master Circulaire Economie. Dus deelnemers die vanaf september mee gaan draaien kunnen veel extra begeleiding verwachten, meer waar voor je geld!”

De Circulaire Kickstart is bedoeld voor micro en klein mkb, vanaf 5 fte, en instellingen die hun bedrijfsvoering meer circulair willen maken.

Kickstart bestaat uit drie modules:

  1. Inzicht en overzicht in materialen, grondstof- & afvalstromen;
  2. Selectie van de meest interessante circulaire kansen;
  3. Uitwerken circulaire business case.

Kijk op rvnhub.nl/rvnondernemen/circulaire-kickstart voor meer informatie.

Of bel met Koen Vrielink: 06 21485246 of Patrick Jansen: 06 53960499.

Meer over circulair ondernemen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp