Nijmeegse elektriciteitscentrale wordt innovatieterrein Centrale Gelderland

ENGIE gaat het gebied van de oude energiecentrale in Nijmegen herontwikkelen. Daarvoor werken provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en het energiebedrijf samen aan Centrale Gelderland. Gemeente Beuningen is als buurgemeente ook aangehaakt bij de ontwikkeling.

Er komen zonnepanelen, windmolens en experimenten met nieuwe technieken. Allemaal om schone energie op te wekken voor de directe omgeving en de scheepvaart over de Waal. Ook wordt er onderzoek gedaan naar manieren om het terrein meer open te stellen voor de omgeving.

De hele ontwikkeling van het terrein moet met respect en in goede afstemming met de nabije (woon)omgeving gebeuren

Netjes slopen

De kolen-biomassacentrale die nu nog op het terrein staat, opende in 1981. Vanwege afspraken in het Energieakkoord stopte de centrale eind 2015 met produceren. Momenteel wordt de centrale heel behoedzaam gesloopt, zonder sloopkogels en bulldozers. Slopers bouwen de gebouwen en silo’s keurig af, zodat er geen overlast voor de (woon)omgeving is.

Zonnepanelen en windmolens

ENGIE heeft al een zonnepark van 4.000 zonnepanelen op het terrein van Centrale Gelderland. Momenteel breidt het uit met een tweede zonnepark naar samen ruim 8.000 panelen. De twee zonneparken zullen genoeg duurzame elektriciteit produceren voor zo’n 700 huishoudens. Ook staan er twee windmolens op de planning die circa 5.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.

Gebiedsontwikkeling

Er is echter nog ruimte over op het terrein en daar bedenken de deelnemende partijen nu plannen voor. Mirte van der Vliet van Over Morgen is procesregisseur vanuit deze drie partijen: gemeente Nijmegen, de provincie en ENGIE. Zij helpt alle partijen om hun rol te pakken en zorgt dat het hele proces gaat lopen. Zij vertelt: “We zitten nu in het ontwikkeltraject, waarbij we een visie voor het gebied ontwikkelen. Dit gaat in overleg met bewoners en diverse andere partijen. Het terrein maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland, en dat schuurt soms met een prettig woonklimaat. De hele ontwikkeling van het terrein moet met respect en in goede afstemming met de nabije (woon)omgeving gebeuren.”

In november 2018 was er al een gesprek met bewoners rond het terrein. In december kregen de raadsleden van Nijmegen en Beuningen een rondleiding over het terrein en een update over de ontwikkelingen. Hierna volgen nog meer bijeenkomsten en werksessies met diverse partijen, zoals uit de logistiek en watergebonden activiteiten, zodat ook zij een beter beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is. De ontwikkelscenario’s die hieruit voortkomen worden in de loop van 2019 weer breed gedeeld met de omgeving.

Van der Vliet: “Het terrein ligt natuurlijk mooi aan het Maas-Waalkanaal, dus we kijken ook zeker naar de scheepvaart. Containerterminal BCTN heeft de nadrukkelijke ambitie om de scheepvaart te verduurzamen. Ze zoeken naar elektrische brandstof of andere vormen van duurzame energie en zijn ook aan het kijken of ze bedrijf kunnen uitbreiden met het oog op de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling.”

Energiecampus

Daarnaast kijkt ENGIE naar de mogelijkheden voor een campusontwikkeling, waar onderzoek naar nieuwe vormen van energieopwekking een plaats krijgt. Zo is ENGIE is aan het experimenteren met zonnepanelen met een nieuw soort constructie die teelt van halfschaduwgewassen mogelijk maakt.

Voor deze onderzoekkant is ook het naastgelegen Nyma-terrein in beeld, met festivals en culturele ondernemers. Wellicht zijn beide terreinen te koppelen. “Als je bij ENGIE allerlei innovatieve zaken ontwikkelt en je wilt dat testen, dan zijn de creatieve buren waarschijnlijk de eersten die dat goed in de praktijk kunnen brengen.”

Uw ideeën

In de loop van 2019 krijgt de visie meer vorm en organiseert ENGIE een marktconsultatie waarbij bedrijven hun ideeën voor het terrein kunnen indienen. De gebiedsvisie wordt vertaald in een bestemmingsplan om de ontwikkelingen ook echt mogelijk te maken.

Ook interessant