Parel HyGear

HyGear

HyGear transformeerde naar leverancier van systemen voor gasproductie op locatie

The Economic Board vroeg ondernemersverenigingen wie zij nu echt een parel van de regio vinden. Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) droeg HyGear voor. HyGear levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie door bedrijven en organisaties te helpen hun energiegebruik te verminderen en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen, zoals waterstof.

Lees meer
Parel Food and cognition

Food and Cognition

Food and Cognition onderzoekt de relatie tussen voeding en ons brein

Het Food and Cognition-project is geïnitieerd door zeer gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Dit project is een inspirerend voorbeeld hoe cross-overs tussen sectoren, in dit geval Food en Health, leiden tot nieuwe inzichten en verbindingen. De betrokken instellingen in het project genieten reeds internationale bekendheid. In het project wordt nauw samengewerkt met het regionale bedrijfsleven. De voordelen van deze samenwerking zijn zowel voor het bedrijfsleven als de kennisinstellingen talrijk.

Lees meer
Dutch Cannabis Processing

Dutch Cannabis Processing

Dutch Cannabis Processing

Cannabis is een natuurproduct met een rijke geschiedenis in veel culturen. Dutch Cannabis Processing is een start-up met een innovatief proces en een duidelijk doel: de hoogst mogelijke waarde uit deze gift van Moeder Natuur halen.

Over Dutch Cannabis Processing

Dutch Cannabis Processing (DCP) heeft een uniek proces ontwikkeld voor het verwerken van de bloemen van industriële cannabis (vezelhennep) tot een hoogwaardig eindproduct. Zo verwacht DCP de toepassing van de inhoudsstoffen als grondstof in tal van marktsegmenten mogelijk te maken. In eerste instantie richt het bedrijf zich op het maken van gezondheidsproducten.

Het innovatieve proces, waarvoor een patentaanvraag in een gevorderd stadium is, past helemaal in de tijdgeest: het is circulair en duurzaam, genereert geen afval en is met geringe investeringen te realiseren in regio’s waar vezelhennep wordt geteeld. De prijs van de eindproducten kan erdoor omlaag, met bovendien een hoge kwaliteit en een doelgerichte afstemming op de behoeftes van de markt.

DCP vindt het een misvatting om bij cannabis als eerste aan de veronderstelde hallucinerende werking en zogenaamde gezondheidsrisico’s te denken. Het landbouwgewas vezelhennep bevat immers nauwelijks THC, de stof die bijvoorbeeld recreatieve marihuana zijn psychoactieve werking geeft en medicinale cannabis haar farmaceutische effecten.

Desondanks overschaduwt dat imago vaak de vele andere toepassingen die de cannabisplant heeft. Het is ontzettend jammer dat deze beeldvorming ervoor zorgt dat de wet- en regelgeving beperkingen oplegt aan de agrosector om industriële cannabis in Nederland te produceren.

DCP steunt de lobby om de huidige beperkingen voor het halen van waarde uit vezelhennep weg te nemen, zodat het gewas ook kan worden geteeld voor de winning van inhoudsstoffen. Vanaf volgend jaar zal het bedrijf in Gelderland, in samenwerking met biologische boeren, de eerste hennep voor eigen verwerking laten produceren. Met als doel om de bloemen te verwerken in een proeffabriek die is voorzien op Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

Feiten en cijfers

80 procent

DCP verwacht dat het de prijs van verschillende gezondheidsproducten met cannabis als ingrediënt met 80 procent omlaag kan brengen.

5 hectare

DCP denkt in 2019 met een proef van maximaal tien hectare hennepteelt in de regio Arnhem te kunnen starten. Voor de eerste vijf hectare biohennepteelt in het Rivierengebied zijn de eerste afspraken gemaakt.

Ambitie

DCP en moederbedrijf Orange Pearl Innovation Group hebben als eerste ambitie om de inhoudsstoffen van vezelhennep optimaal te benutten. Deze inhoudsstoffen (cannabinolen) zijn bruikbaar voor uiteenlopende zelfzorg- en gezondheidsproducten.

Hiermee positioneert het bedrijf zich als tweede hennepgerelateerde marktpartij in de regio Arnhem – Nijmegen. DCP heeft als toekomstdroom een geprotocolleerde biologische en beschermde productie van vezelhennep voor gestandaardiseerde eindproducten. Zo draagt de onderneming eraan bij dat Gelderland zich ontwikkelt tot een hennepregio waar de potentie van industriële cannabis in de gehele keten ten volle wordt benut. Hiervoor zoekt DCP samenwerking met regionale marktpartijen.

Rol van The Economic Board

DCP ontving een voucher van 25.000 euro die het gevolg is van een samenwerking van The Economic Board en de Groeiversneller van Oost NL. Dit geld wordt onder meer gebruikt om de voorbereidingen te treffen om in de loop van 2019 een proeffabriek op Industriepark Kleefse Waard op te zetten.

De parel van The Economic Board geeft zeker weer motivatie en net 'dat zetje' om in 2019 weer verder te ontwikkelen naar nieuwe samenwerkingen en mooie resultaten. Dank jullie wel!
Thea van kemenade
Thea van Kemenade, mede-initiatiefnemer Food and Cognition

Betrokken partijen

Orange Pearl Innovation Group

Pantanova

Oost NL

Industriepark Kleefse Waard

Gemeente Lingewaard

NEXTgarden

Alliantie Voeding in de Zorg

Wageningen UR

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Van Hall Larenstijn

TicTag

TicTag

TicTag

Het combineren van de online en de offline wereld is een uitdaging. Het stuit snel op juridische- of veiligheidsproblemen of het gebruiksgemak vormt een obstakel. Maar de start-up TicTag heeft de oplossing in handen.

Over TicTag

TicTag maakt een digitale connectie tussen de smartphone en een offline product dat is voorzien van een speciale smart tag. Hierdoor kun je bijvoorbeeld deuren openen, evenementen bezoeken of informatie opvragen over een product. Het aanraken van de smart tag met het scherm van een smartphone is voldoende.

Consumenten worden zich steeds meer bewust van hun online data en de privacy daarvan. Door de GDPR is het voor bedrijven niet meer toegestaan om personen met bijvoorbeeld beacons te lokaliseren. Tegelijkertijd stuiten technieken zoals de QR-code op veiligheidsproblemen, want ze zijn te kopiëren. TicTag heeft de potentie om deze uitdagingen voor zowel consumenten als bedrijven op te lossen. Doordat het contact toevoegt krijgt de consument controle. Heeft de gebruiker geen behoefte aan contact, dan raakt hij of zij de smart niet aan.

TicTag richt zich in eerste instantie op de retail en de industrie. Momenteel wordt de eerste versie van het product bij diverse bedrijven getest, onder andere bij de Mediamarkt. Tegelijkertijd is het bedrijf bezig met het ontwikkelen van een nieuwe, verbeterde versie.

Feiten en cijfers

Objecten krijgen met een smart tag van TicTag een digitale vingerafdruk die alleen door middel van een smartphone kan worden geïdentificeerd.

Ambities

Door een samenwerking van The Economic Board en de Groeiversneller van Oost NL kreeg TicTag een voucher van 25.000 euro. Dat geld kwam heel goed van pas, legt Pieter Heersink, de CEO van het TicTag uit. Het is gebruikt voor hardware-ontwikkeling en het aanvragen van patenten. Beiden zijn cruciaal voor de ontwikkeling van TicTag. Heersink was ook al eens aanwezig op een netwerksessie van The Economic Board, waar hij mocht pitchen. Het netwerk van The Economic Board kan volgens hem in de toekomst nog erg belangrijk voor TicTag worden.

Rol van The Economic Board

TicTag wil als IoT (Internet of Things) start-up uiteindelijk de standaard worden voor het leggen van welke digitale connectie dan ook. Op een veilige manier en zonder onnodige obstakels voor de gebruiker. Niet alleen in de retail en de industrie, maar ook in bijvoorbeeld de ouderenzorg, de automotive-industrie, bij betalingsverkeer en in ongeveer elke andere sector.

Technologie gaat vaak over bits en bytes. Wij willen juist de menselijke factor terugbrengen door aanraking toe te voegen.
Pieter Heersink, CEO TicTag
Health Valley Event 2019; Health Valley Bridge-prijs

Health Valley Event 2019: een vooruitblik

Health Valley Event 2019: een vooruitblik

In 2019 vindt de elfde editie plaats van het grootste en toonaangevende congres op het gebied van zorginnovatie. Tijdens het Health Valley Event komen meer dan 1.200 professionals, actief rondom innovatie in de gezondheidszorg, naar Pathé Nijmegen om hun kennis met elkaar te delen en nieuwe contacten te leggen. The Economic Board blikt alvast vooruit met directeur van Health Valley, Chris Doomernik.

Lees meer
Groene Allianties De Liemers

Groene Allianties de Liemers

Groene Allianties de Liemers

In de Liemers, de streek ten zuidoosten van Arnhem – van Doesburg tot en met Montferland – werken bedrijven samen richting een duurzame toekomst. Groene Allianties de Liemers is de schakel die iedereen bij elkaar brengt.

Over

Groene Allianties de Liemers is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Samen werken ze aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de regio. Ze voelen zich maatschappelijk verantwoordelijk, maar zien ook volop zakelijke kansen. Juist door de krachten te bundelen.

Er zijn projecten en initiatieven, met name rond thema’s zoals energie, grondstoffen en bouw en wonen. Zo worden bedrijven onder de noemer Regie op Energie geholpen met energiebesparing en met het voldoen aan de informatieplicht op dat gebied, waaraan bedrijven en organisaties in het kader van de Wet milieubeheer vanaf januari 2019 moeten voldoen.

Ook werkt Groene Allianties de Liemers met diverse partners aan het ontwikkelen van een collectief Liemers Energieplan. Het doel daarvan is om in het gebied, door het delen van duurzame warmte- en energievoorzieningen, het gasverbruik uiteindelijk tot nul terug te dringen.

En samen met onder andere de Wageningen University en de HAN werkt Groene Allianties de Liemers aan Weg met de wegwerpeconomie, met als doel om op bedrijventerreinen slimmer om te gaan met grond- en afvalstoffen. Er draait daarvoor een pilot op drie bedrijventerreinen: in Arnhem, Nijmegen én in de Liemers.

Ambitie

Het doel van Groene Allianties de Liemers is om in te toekomst tenminste evenveel duurzame energie in de regio op te wekken als dat er wordt verbruikt. In 2029 wil het alle afvalstoffen en reststoffen volledig circulair inzetten. In dat jaartal moeten er bovendien geen schadelijke gassen, zoals CO2, NOx, worden uitgestoten.

Rol van The Economic Board

Mede dankzij het initiatief Regie op Energie maakte Groene Allianties de Liemers aanspraak op een voucher van 25.000 euro. Die voucher is het resultaat van een samenwerking van The Economic Board en de Groeiversneller van Oost NL. De financiële ondersteuning wordt onder meer gebruikt voor een strakker en meer geautomatiseerd proces van Regie op Energie.

Daarnaast speelt The Economic Board volgens Wim Nabbe, omgevingsmanager bij Groene Allianties de Liemers, een grote rol in het verbinden. Hun netwerk is van groot belang om andere bedrijven aan tafel te krijgen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Ik zou bedrijven, woningcorporaties en gemeenten echt willen zeggen: Kom van die postzegel af en ga gezamenlijk kijken naar en werken aan de opgave die er ligt.
Wim Nabbe, omgevingsmanager

Betrokken partijen

Parel Von Gahlen

Von Gahlen

Von Gahlen: van productiebedrijf naar kennisorganisatie in loodafscherming voor medische isotopen

Zowel vanuit de Liemerse ondernemersvereniging Lindus als vanuit de gemeente Zevenaar is Von Gahlen aangedragen als parel van de regio. Het betreft een uitzonderlijk innovatieve onderneming die met haar kennis en kunde in de top zit van de nucleaire geneeskunde. Het is een bedrijf waar we als regio trots op kunnen zijn, maar deze parel is binnen de regio nog relatief onbekend.

Lees meer
Absolute Cycling

Absolute Cycling

Absolute Cycling

Wielrennen is een gezonde sport die je tot late leeftijd kunt blijven doen. Om slim en verantwoord te trainen is een goede fietscomputer geen overbodige luxe. Absolute Cycling ontwikkelt er één die in alle opzichten innovatief is.

Over Absolute Cycling

Wielrenners willen zoveel mogelijk kunnen meten. Niet alleen hun snelheid en de gefietste afstand, maar ook bijvoorbeeld het aantal hoogtemeters en getrapte wattage.

Absolute Cycling B.V. heeft in samenwerking met een Belgische kennisinstelling een innovatieve navigatiemethode ontwikkeld. De navigatie wordt sneller en veel nauwkeuriger bepaald. Ook met het stijlvolle design en het grote gebruiksgemak wil Absolute Cycling de markt van fietscomputers voorgoed veranderen.

Ondernemer Harm Giesen, afgestuurd industrieel ontwerper, is de bedenker van de fietscomputer. Vier aandeelhouders, waaronder de in Arnhem woonachtige oud-wielerprof Maarten Tjallingii, zijn aan het project verbonden.

Op dit moment bevindt Absolute Cycling zich in de fase van marktonderzoek, het kiezen van componenten, ontwikkelen en het testen van prototypes. Het hoopt in de herfst van 2019 de eerste 100 stuks klaar te hebben om vervolgens vanaf 2020 grotere productieseries te kunnen maken.

Ambitie

De slogan ‘meten is weten’ geldt ook voor de meeste wielrenners. Er is steeds meer mogelijk als het gaat om het vergaren van data. Maar vaak worden die data op een complexe manier weergegeven of zijn ze onnauwkeurig. Daar wil Absolute Cycling verandering in brengen. Want, zo zegt de start-up, wielrennen moet pijn doen aan je benen, niet in je hoofd. Het richt zich op wedstrijdwielrenners, maar vooral op fanatiekere toerfietsers. Absolute Cycling heeft wereldwijde ambities.

Rol van The Economic Board

Absolute Cycling maakt aanspraak op een voucher van 25.000 euro, die beschikbaar is door een samenwerking van The Economic Board en de Groeiversneller van Oost NL. Het geld is door Absolute Cycling onder meer begroot voor productontwerp en engineering.

The Economic Board heeft het bedrijf ook gewezen op een Innovatielening van Rabobank, die inmiddels ook is binnengehaald.

Initiatiefnemer Harm Giesen verwacht de komende tijd nog veel meer te kunnen profiteren van The Economic Board. Vooral van het enorme netwerk, dat hij in wil gaan zetten op het moment dat het écht nodig is.

Fietsen moet genieten zijn. Ons doel is om alle die ingewikkelde data, die we heel precies kunnen meten, op een snelle een eenvoudige manier toegankelijk te maken voor de gebruiker.
Harm Giesen, initatiefnemer Absolute Cycling

Betrokken partijen

Groeiversneller voor MKB Gelderland
Aendless

Aendless

Aendless

Dat de warmte van asfalt gebruikt kan worden als energie, is al langer bekend. Toch wordt daar nog weinig mee gedaan. Aendless giet de bestaande techniek met de hulp van The Economic Board in een nieuw afrekenmodel.

Over Aendless

De zon warmt asfaltwegen op en die warmte tapt Aendless af met behulp van een slim systeem van pijpleidingen. De energie die in de zomer wordt gewonnen, wordt in de winter gebruikt om woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren en ander vastgoed te verwarmen. Een bijkomend voordeel is dat de weg een groot deel van zijn warmte verliest en daardoor minder snel slijt en dus langer meegaat.

De ontwikkeling wordt nu nog tegengehouden doordat gebouwbeheerders veel kosten zouden moeten maken, terwijl het kostenvoordeel bij de gebruikers ligt. Aendless kiest daarom voor een ‘as a service’-model. De installatie en het aansluiten neemt het zelf voor rekening en de gebruikers betalen, als compensatie voor het wegvallen van gaskosten, een terugkerend bedrag.

Aendless is nu op zoek naar bedrijventerreinen waar al plannen zijn voor een nieuwe weg. Momenteel kijkt het bedrijf concreet naar drie bedrijventerreinen. Het hoopt snel een eerste pilot te kunnen doen.

Ambitie

Het nuttig gebruiken van de warmte van asfalt is niet nieuw. Het probleem ligt bij het ecosysteem. Het beheren van wegen en van gebouwen zijn gescheiden werelden. Die wil Aendless bij elkaar brengen.

Het uiteindelijke doel is om overheden, wegbeheerders, woningbouwcoöperaties, vastgoedinvesteerders en burgers te helpen bij hun energietransitie en de circulaire economie te versnellen.

Rol van The Economic Board

The Economic Board is belangrijk als matchmaker, zo vertelt Erick Wuestman namens Aendless. The Economic Board bracht Aendless tijdens bijeenkomsten in contact met verschillende belangrijke bedrijven, zoals beheerders.

Ook op financieel gebied speelde The Economic Board een rol. Aendless kon via The Economic Board en Oost NL aanspraak maken op een voucher van ongeveer 25.000 euro. Die vouchers zijn een soort upgrade van de bestaande Groeiversneller-vouchers van Oost NL. Het bedrag wordt door Aendless specifiek gebruikt voor het in kaart brengen van en het samenwerken met geschikte bedrijventerreinen.

Via de routes van The Economic Board is er voor ons een belangrijke match ontstaan die de plannen veel concreter heeft gemaakt.
Erick Wuestman, consultant bij Aendless.

Betrokken partijen

1 2