Ingredient Farm; symposium energietransitie glastuinbouw

Ingredient Farm

Ingredient Farm

Ingredient Farm richt zich op de ontwikkeling van duurzame teelt, verwerking, veredeling, processing en afzet van natuurlijke ingrediënten en specerijen in NEXTGarden. Het betreft een samenwerking tussen bedrijven uit de glastuinbouw, ingrediënten- en technieksector, kennisinstellingen en de gemeente Lingewaard. Gezamenlijk genereren zij ideeën, verkennen ze de haalbaarheid en het testen zij potentiële gewassen en technologieën in de praktijk.

Over Ingredient Farm

Ingredient Farm is een unieke samenwerking tussen veertien partijen, waaronder onderwijsinstellingen, telers en technologische bedrijven. Deze partijen werken samen om te testen of exotische specerijen zoals Spaanse peper en kurkuma (geelwortel) onder glas kunnen worden geteeld. Doordat deze kostbare ingrediënten in Lingewaardse kassen geteeld worden, kan de productieketen dicht bij huis blijven. Hiervoor moeten echter nog nieuwe teeltwijzen ontwikkeld worden.

Ambitie

Het doel van het project Ingredient Farm is om zowel lokale teelt van bijzondere ingrediënt mogelijk te maken, als om bij te dragen aan de ontwikkeling van NEXTgarden als een nationaal en internationaal toonaangevend glastuinbouwgebied.

Rol van The Economic Board

The Economic Board ondersteunt de betrokken partijen bij de aanvraag voor EFRO-subsidie.

Het is uniek dat zoveel partijen uit de keten de samenwerking opzoeken. Als gemeente kunnen we alleen maar trots zijn dat er in NEXTgarden zulke initiatieven ontstaan.
theo peren
Theo Peren, (voormalig) wethouder gemeente Lingewaard

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann weet als business associate van The Economic Board als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen

be-rex header

Be-rex singular system

Be-Rex singular system

Be-Rex heeft een innovatieve generator ontwikkeld door de technologie achter de aggregaat opnieuw uit te vinden. Simulaties wijzen op een vermindering van grootte en gewicht met een factor van 2 of meer. De helft van de grootte en de helft van het gewicht, in vergelijking met de bestaande generatoren.

Supported by The Economic Board stempel

Over Be-Rex

De benzine-gebaseerde 11kW generatorset (gen-set) die momenteel wordt ontwikkeld door Be-Rex, weegt 23 kg en heeft een volume van ongeveer 30 liter. Een aanzienlijke reductie in grootte en het gewicht van generatoren Het gebruik van minder grondstoffen, samen met het compacte ontwerp van dit enkelvoudige systeem, vormt de basis voor duurzame en goedkope generatoren.

Ambitie

Be-Rex heeft als doel om een internationale afzet van de generatoren die in de regio worden geproduceerd te bewerkstelligen. De technologie zoals ontwikkeld door Be-Rex elimineert het gebruik van krukassen, carters en vliegwielen, waardoor de bouw van zeer compacte motoren mogelijk is.

Rol van The Economic Board

The Economic Board heeft Be-Rex ondersteund bij het vinden van relevante kennispartners en toeleveranciers. Er zijn contacten gelegd met Oost NL en zoeken wij voor Be-Rex naar aanvullende financiering voor de start van de organisatie.

Samen met Defensie bouwen we op dit moment een prototype. Mede dankzij The Economic Board heb ik de juiste (regionale)partners en leveranciers gevonden. Na een spannende periode van hard werken zijn de eerste technische resultaten bereikt en is het eerste prototype nu werkelijk in zicht.

Pim Bekking, ceo Be-Rex

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann weet als business associate van The Economic Board als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Legal Valley; Congres Legal Valley

Legal Valley

Legal Valley

Legal Valley maakt de omvangrijke juridische branche in de regio Arnhem – Nijmegen zichtbaar als onderdeel van de economische infrastructuur. De aanwezigheid van deze juridische infrastructuur is een belangrijke factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches in de regio zoals Food, Health en Energy.

Lees meer
InScience

InScience

InScience

InScience is hét Nederlands filmfestival voor de wetenschapsfilm, dat een podium biedt voor dialoog tussen wetenschap, kunst en maatschappij. Door middel van de kunstvorm film verheldert InScience de maatschappelijke relevantie van wetenschap en maakt deze voor een breed publiek toegankelijk.

Supported by The Economic Board stempel

Over InScience

Het zeer diverse filmprogramma, de aanwezigheid van een omvangrijk festivalpubliek en meer dan 200 nationale en internationale wetenschappers en filmprofessionals (regisseurs, filmproducenten, journalisten) laten tijdens InScience Dutch International Science Film Festival een ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van nieuwe inzichten ontstaan. Het festival heeft zich in korte tijd sterk ontwikkeld, en behoort nu al tot de grotere wetenschapsfilmfestivals in Europa. Internationaal is InScience opgenomen in de European Academy of Science Films. De investeringsomvang bedraagt 300.000 euro.

Feiten en cijfers 2018

10000

bezoekers

8

waardering publiek

102

publicaties

Ambitie

InScience voorziet in een behoefte die niet alleen in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen aanwezig is maar ook daarbuiten. De aanwezigheid van het filmfestival verhoogt tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de regio. De omarming van InScience door The Economic Board zorgt voor een stevige lokale inbedding en genereert financiële ondersteuning. Mede hierdoor heeft InScience zich in korte tijd kunnen ontwikkelen tot een festival met internationale allure.

Rol van The Economic Board

InScience voorziet in een behoefte die uitstijgt boven onze regio maar tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de regio verhoogt. De omarming van InScience door The Economic Board zorgt voor een stevige lokale inbedding en genereert financiële ondersteuning o.a. door leden en partners van de board. Mede hierdoor heeft InScience zich in korte tijd kunnen ontwikkelen tot een festival met internationale allure.

InScience, Dutch International Science Film Festival,  laat de impact van wetenschap op de samenleving zien en ondersteunt daarmee de missie van The Economic Board: de regio profileren als kennisregio. The Economic Board ondersteunt InScience niet alleen door het label supported by The Economic Board toe te kennen, maar ook door zijn netwerk actief te benaderen. Dat opent deuren voor InScience, die anders voor ons gesloten zouden blijven.
Johan van de Woestijne
Johan van de Woestijne, directeur InScience

Meer weten?

Ook interessant

Betrokken partijen

Economische Barometer

Economische Barometer

In 2016 is de Radboud Universiteit samen met VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en The Economic Board gestart met een doorlopend onderzoek naar de economie in de regio. De Economische Barometer presenteert ieder halfjaar de uitkomsten van dit onderzoek en de stand van zaken in de regio.

Supported by The Economic Board stempel

Resultaten Economische Barometer

Semester 2 2017

Q1 2017

Q4 2016

Ambitie

Onder leiding van onderzoeker en hoogleraar prof. dr. Joris Knoben meet de Economische Barometer de sterktes en zwaktes van de regio Arnhem – Nijmegen. Hiermee ontstaat een onafhankelijk wetenschappelijk instrument dat als basis dient voor gesprekken tussen ondernemers en overheid, over beleid rond economische groei, innovatie en positionering van regionale topsectoren Food, Health en Energy.

Rol van The Economic Board

The Economic Board biedt de wetenschappers van de Economische Barometer een podium. Wij ondersteunen actief bij de gegevensverzameling en verbinden wetenschap met lokale ondernemersverenigingen. Wij zorgen voor verspreiding van de resultaten en leveren promotiemateriaal. Daarnaast gebruikt The Economic Board de uitkomsten van de barometer om onderwerpen binnen de triple helix te bespreken.

De Economische Barometer is de vinger aan de pols van de lokale economie. Het helpt ons om de sterke en zwakke punten van de lokale economie tijdig te signaleren en te adresseren. Door bedrijven te bevragen op hun relatie met (andere organisaties uit) de regio laat de barometer ook zien dat de regio verbinders zoals The Economic Board nodig heeft. Dankzij hen kunnen we de regio zowel nationaal als internationaal profileren en de economie hier stimuleren.
Joris Knoben
Joris Knoben, projectleider Economische Barometer

Meer weten?

Sigrid Helbig

Sigrid Helbig

Director

Sigrid Helbig is directeur van The Economic Board. Sigrid werkte in haar carrière grotendeels in de logistieke dienstverlening en vervulde hierin diverse directiefuncties. Sinds 1 maart 2016 is zij directeur van The Economic Board.

Ook interessant

Betrokken partijen

event Business Angels Netwerk Nijmegen event

Business Angels Netwerk Nijmegen

Business Angels Netwerk Nijmegen

Wij gaan van de gebaande paden af. Ga je mee?

Over het Business Angels Netwerk Nijmegen

Logo Business Angels Netwerk Nijmegen

Het Business Angels Netwerk Nijmegen is het netwerk van informal investors die het ecosysteem van Nijmeegse start-ups en scale-ups versterkt. Het netwerk brengt de informal investors en de start-ups en scale-ups op regelmatige basis bij elkaar, en werkt aan het vergroten en bundelen van het ecosysteem. Er is een focus op Health en High Tech.

Lees meer
the kraft heinz company; kraftheinz; toon van asseldonk

Heinz Productielijn

Heinz

KraftHeinz zocht intern een locatie om een aanvullende productielijn te plaatsen. Uiteindelijk heeft Elst, met ondersteuning van The Economic Board, het beste voorstel gedaan en mogen zij de nieuwe productielijn bouwen.

Supported by The Economic Board stempel

Over KraftHeinz Elst

De fabriekslocatie in Elst was net als locaties in Polen en Londen een kandidaat voor de start van een nieuwe productielijn. Heinz Elst heeft een projectvoorstel gemaakt. In dit proces hebben The Economic Board, de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland input geleverd.

Ambitie

Door de komst van een nieuwe productielijn naar Elst te ondersteunen, werkt The Economic Board aan het behoud en de verbetering van de werkgelegenheid in de regio Arnhem – Nijmegen. Ook wordt er gewerkt aan de verbetering van de winstomvang van dit bedrijf.

Rol van The Economic Board

The Economic Board ondersteunde het voortraject van de selectie. Zo heeft The Economic Board input geleverd voor het voorstel van Heinz Elst om de nieuwe productielijn naar de regio te halen. Ook zijn er Letters of Recommendation verstuurd.

Ik bedank The Economic Board voor hun steun! Die heeft zeker geholpen om de productielijn naar Elst te krijgen.
Hans Hendriksen, site manager KraftHeinz Elst

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann weet als business associate van The Economic Board als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen

Provincie Gelderland
Gemeente Overbetuwe
Koning Willem I Prijzen 2020; Koning Willem I Prijs

Koning Willem I Prijs

Koning Willem I Prijs 2018

De Koning Willem I Prijs is een innovatieve award die tweejaarlijks wordt uitgereikt door Koningin Máxima. In 2018 werd deze prijs uitgereikt in European Green Capital Nijmegen. De volgende editie vindt plaats in 2020. De prijs wordt uitgereikt in de categorieën grootbedrijf en mkb, en er is een Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap.

Lees meer
1 2 3
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp