Werken aan economische structuurversterking: ondersteuning van projecten en initiatieven door iconische en randvoorwaardelijke clusters

Werken aan economische structuurversterking: ondersteuning van projecten en initiatieven door iconische en randvoorwaardelijke clusters

In 2025 als Lifeport the place to be op het gebied van Food, Health en Energy.’ Dat is de missie die The Economic Board voor de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen voor de komende jaren heeft geformuleerd in haar Strategisch Plan 2020 – 2025 en waar in het Tactisch Plan 2020 – 2025 verder vorm wordt gegeven. We zetten daarbij in op economische structuurversterking en het verbeteren van de koploperspositie van de regio. Hoe profiteren regionale projecten en initiatieven hiervan? Dat maken we in bovenstaande animatie inzichtelijk. Meer weten? Lees dan hieronder verder.

Continue reading
Agrifood; energy storage and management solutions; randvoorwaardelijk cluster Lobby

Lobby

Randvoorwaardelijk cluster Lobby

The Economic Board richt zich met het randvoorwaardelijke cluster Lobby, samen met partners, op lobbykansen die kunnen bijdragen aan het versterken van de regio door de iconische clusters, zoals Regio Deals, MBK-Deals en de Europese Green Deal. Hetzelfde geldt voor lobby-initiatieven die het vestigingsklimaat voor de iconische clusters verbeteren, zoals betere (inter)nationale verbindingen (voorbeeld: ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt/Berlijn).

Lees meer
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp