Tactisch Plan

Tactisch Plan: 'Clustervorming: werk en waarde maken!'

Begin augustus 2020 publiceerde The Economic Board het Tactisch Plan ‘Clustervorming: werk en waarde maken!’. Dit Tactisch Plan vormt de (operationale) schakel tussen het Strategisch Plan 2020 – 2025 van The Economic Board (TEB) Triple Helix 3.0. ‘Zien investeren, doet investeren’ en de concrete projecten op de Investeringsagenda. U kunt de Publieksversie van het Tactisch Plan onderaan deze pagina inzien. Ook kunt u daar de volledige versie downloaden.

Lees meer
randvoorwaardelijk cluster bruisende regio

Bruisende Regio

Randvoorwaardelijk cluster Bruisende Regio

The Economic Board richt zich in het randvoorwaardelijke cluster Bruisende Regio met partners op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de regio voor bedrijven en (toekomstige) werknemers in de iconische clusters. De regio beschikt over een grote diversiteit aan hoogwaardige opleidingen, kennisinstellingen, interessant cultureel erfgoed en een groot cultureel aanbod, zowel in de grote steden als in de landelijke omgeving. Een regio met herkenbare en tevens onderscheidende gezichten die elkaar aanvullen trekt een groter publiek aan.

Lees meer
Regioplatform The Life Net; randvoorwaardelijk cluster acquisitie

Acquisitie

Randvoorwaardelijk cluster Acquisitie

Een kerntaak van The Economic Board is om met het randvoorwaardelijke cluster Acquisitie bij te dragen aan de profilering van de regio in binnen- en buitenland. We werken daarin nauw samen met ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en andere overheden die belast zijn met acquisitietaken. Het kan hierbij gaan om algemene profilering en voorlichting (bijvoorbeeld inkomende handelsmissies), maar ook om concrete contacten met (inter)nationale partijen die zich mogelijk in onze regio willen vestigen of daar samenwerkingen zoeken. The Economic Board gebruikt daarbij haar netwerk om kansen te identificeren en verbindingen te leggen met overheden, kennisinstellingen, investeerders en private bedrijven.

Lees meer
Agrifood; energy storage and management solutions; randvoorwaardelijk cluster Lobby

Lobby

Randvoorwaardelijk cluster Lobby

The Economic Board richt zich met het randvoorwaardelijke cluster Lobby, samen met partners, op lobbykansen die kunnen bijdragen aan het versterken van de regio door de iconische clusters, zoals Regio Deals, MBK-Deals en de Europese Green Deal. Hetzelfde geldt voor lobby-initiatieven die het vestigingsklimaat voor de iconische clusters verbeteren, zoals betere (inter)nationale verbindingen (voorbeeld: ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt/Berlijn).

Lees meer
Randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt

The Economic Board richt met het randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt haar inspanningen erop dat de regionale arbeidsmarkt aansluit bij de behoeften vanuit de (iconische) clusters, bijvoorbeeld doordat er passende onderwijsprogramma’s zijn. Een goed opgeleide beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde om de iconische clusters te kunnen laten floreren.

Lees meer
elektronicahub; Dag van de duurzaamheid 2020

Slimme Duurzaamheid

Randvoorwaardelijk cluster Slimme Duurzaamheid

The Economic Board draagt met het randvoorwaardelijke cluster Slimme Duurzaamheid actief bij aan een aantal initiatieven voor verduurzaming van de regio, in het bijzonder in relatie tot de grote groei in wonen, werk en mobiliteit waar de regio voor staat. De regionale opgave om die groei te realiseren en toch het ontspannen leefklimaat te behouden kan niet worden bereikt zonder innovatie op het kruispunt van bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Lees meer
Radiologie van de toekomst; experiment zinvolle registratie; zijinstromers zorg; Leon van Halder; Radboudumc CWZ Gelderse ontwikkelprogramma's; zorg Parkinson Green Deal Zorg 2.0; Green Deal Duurzame Zorg, chronische pijn, eHealthweek, health innovatie; zijinstromers zorg

Health, Hightech, Food

Iconisch cluster Health, Hightech, Food

In de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen zijn de sectoren Health, Higtech en Food nauw met elkaar verweven. Onze regio is een belangrijke speler bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voedselveiligheid, voedselschaarste en klimaatverandering en een belangrijke kennispartner op het gebied van gezondheidszorg. The Economic Board zet zich met het cluster Health, Hightech, Food zet zich in om deze innovaties verder te brengen en naar het volgende niveau te tillen.

Lees meer
iconisch cluster energy

Energy

Iconisch cluster Energy

Noodzakelijke toepassingsoplossingen bij het in gebruik nemen van nieuwe energievormen binnen én buiten de regio worden (door) ontwikkeld en geïmplementeerd vanuit het historisch sterke energiecluster in deze regio.  Het iconisch cluster Energy van The Economic Board levert met ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën de basis voor het realiseren van innovaties, die op hun beurt weer een grote invloed hebben op de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie. Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren en de energietransitie te versnellen, ook vanwege de economische kansen die dat biedt.

Lees meer
elektronicahub; Dag van de duurzaamheid 2020

Dar zet met elektronicahub de volgende circulaire stap

Dar zet met elektronicahub de volgende circulaire stap

Het Nijmeegse afvalbedrijf Dar staat in de startblokken om te beginnen met een elektronicahub. Het kreeg twee ton startgeld van de provincie. Directeur Bart de Bruin, tevens voorzitter van de Circulaire Raad, vertelt enthousiast over het initiatief met meerdere doelen.

Lees meer
Circulaire Raad; Circulair, Trouw Duurzame 100 2018; Innovatieklimaat

De Circulaire Raad wil een doe-club en geen denktank zijn

De Circulaire Raad wil een doe-club en geen denktank zijn

De provincie Gelderland investeerde begin juni 50.000 euro in het uitvoeringsprogramma Circulaire Raad Rijk van Nijmegen. Kristie Lamers, directeur van RvN@, dat de Circulaire Raad opzette, vertelt over de brede plannen die op tafel liggen.

Lees meer
1 2
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp