AI for Life Center

AI for Life Center

AI for Life Center

Artificial Intelligence (AI) gaat een enorme impact hebben op de economie, op de samenleving, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Kennisinstellingen, bedrijven en overheden in binnen- en buitenland nemen positie in binnen het nationale en internationale AI landschap. De Radboud Universiteit is al dertig jaar lang bezig met onderzoek op het gebied van AI, en heeft daarmee een uitzonderlijke positie. Ook binnen Wageningen University & Research (WUR) en HAN University of Applied Sciences (HAN) ontwikkelt AI zich snel. Zowel binnen als buiten de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen is dit niet overal bekend en missen we daardoor kansen waar het gaat om nieuwe samenwerkingen en het ontwikkelen van nieuwe kennis en nieuwe oplossingen. Met het initiatief AI for Life werken we aan een ecosysteem waarin verbindingen tussen de kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden binnen de regio worden gerealiseerd.

Lees meer
Healthy Brain Study; ICAI-labs, AI met tekst en spraak, artificiële intelligentie, ai, master Applied Science, Centrum voor Artificiële Intelligentie en Data Science; Parel Food and cognition; De geheimen van ons geheugen; Henk van den Heuvel

Radboud Universiteit levert kennis voor de Nationale AI-cursus

Radboud Universiteit levert kennis voor de Nationale AI-cursus

Een gratis cursus over artificiële intelligentie (AI) voor iedereen, dat idee komt van een Finse universiteit. Daar pikte Jim Stolze van aigency het op. Vervolgens ontwikkelde hij een online cursus voor iedereen in Nederland die zich op de toekomst wil voorbereiden: de Nationale AI-cursus. De Radboud Universiteit is een zwaartepunt in de ontwikkeling van AI in Nederland en leverde vier experts voor de cursus.

Lees meer
The Economic Board Hannover Messe 2018

Hannover Messe + busreis ondernemers

Hannover Messe + busreis ondernemers

Van maandag 23 april tot en met vrijdag 27 april was The Economic Board te vinden op de Hannover Messe 2018. Op de grootste technologiebeurs van Europa toonden wij aan bezoekers van over de hele wereld de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen via onze virtualreality-experience. Ondernemers uit de regio kregen de mogelijkheid hun product op onze stand te profileren. Daarnaast organiseerden wij op woensdag 25 april een busreis voor ondernemers uit de regio Arnhem – Nijmegen naar de Hannover Messe.

Approved by The Economic Board stempel

Profilering ondernemers

Geïnteresseerden uit de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen die een bezoek wilden brengen aan de Hannover Messe 2018, konden op woensdag 25 april mee met de georganiseerde busreis van The Economic Board. Zo’n dertig ondernemers, bestuurders en studenten stapten om zes uur ’s ochtends in Arnhem in de bus, om rond elf uur aan te komen op de beursvloer.  ’s middags werd er een lunch met een paneldiscussie georganiseerd. De dag werd afgesloten met een borrel en demonstratie.

Daarnaast hebben volgende ondernemers zichzelf gepresenteerd op de stand van The Economic Board:

  • Be-O uit Nijmegen
  • VBR-Turbinepartners uit Elst
  • Sit and Heat uit Nijmegen
  • Chargepoint Europe uit Zevenaar
  • Heijmans met een project in Arnhem
  • MTSA uit Arnhem

Feiten en cijfers

6

ondernemers uitgelicht op de stand

16

delegaties en netwerk-events

30

geïnteresseerden mee tijdens de busreis

200000

bezoekers

Ambitie

Het doel van het bezoek aan de Hannover Messe was het profileren van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen en de innovatieve bedrijven die hier gevestigd zijn. Daarnaast werden er relevante contacten gelegd met andere initiatieven en organisaties, zoals het EnergieAgentur.NRW en de Nederlandse ambassade in Berlijn.

De verschillende Holland-paviljoens werden ook bezocht door diverse delegaties. Zo bezocht staatssecretaris Mona Keijzer het paviljoen op de openingsdag van de beurs. Haar bezoek aan de stand van The Economic Board behaalde de landelijke pers. Op woensdag maakte secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn opwachting op het e-Mobility Paviljoen.

Het was een erg geslaagde busreis naar Hannover Messe. Veel mensen gezien en gesproken op de beurs en in de bus. Ik ga mij nu inschrijven voor jullie nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!
Sjirk van der Goot
Sjirk van der Goot, Strategic Business Development bij VBR Turbinepartners uit Elst
Ik vond het een heel geslaagde dag, interessante contacten opgedaan en onze doelen bereikt voor die dag. Ik denk dat er nog leuke en constructieve opvolgingen uit zullen voortkomen.
Henk de Hartog
Henk de Hartog, mede-oprichter Sensfix Nederland uit Arnhem
Chargepoint Europe staat op uitnodiging van The Economic Board op de Hannover Messe. Het is voor ons een goed moment om naar buiten te treden en te laten zien welke ontwikkeling we hebben doorgemaakt de afgelopen tijd. Ook kunnen wij zien hoe wij de slimme dingen die wij bedacht hebben naar Europa kunnen brengen
The Economic Board Hannover Messe 2018
Robbert-Jan Brouwer van Chargepoint Europe

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann weet als business associate van The Economic Board als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen

Regioplatform The Life Net

Regioplatform

Regioplatform Arnhem - Nijmegen - Wageningen

De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen blinkt uit in de sectoren Food, Health en Energy. Met de opheffing van het platform arnhemnijmegencityregion.nl is echter de digitale promotie van het vestigingsklimaat in de regio gestopt. Er is vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen grote vraag naar een dergelijk platform, dat tegelijkertijd de online zichtbaarheid van de regio vergroot. Hiervoor is het digitale platform The Life Net opgericht.

Over The Life Net

The Economic Board is door de gemeenten Arnhem en Nijmegen, en door de provincie Gelderland verzocht om de digitale promotie van de regio Arnhem – Nijmegen te verbeteren. Dit project beoogt een versterking van het regionale (online) profiel en (online) promotie van het regionale vestigingsklimaat, specifiek voor de sectoren health, energy en food. Het regioplatform The Life Net richt zich op internationale organisaties en talent die de mogelijkheden onderzoeken om zich in de regio te vestigen en behoefte hebben aan praktische informatie omtrent wonen, werken, leven, studeren en onderzoeken in de regio. De vier belangrijkste doelgroepen bestaan uit: kenniswerkers, studenten, business en living.

Op het moment worden er consultatiegesprekken gehouden met de belangrijkste stakeholders over de inzet van het regioplatform. Ook wordt er een gebruikerstest uitgevoerd onder de doelgroep. De resultaten van deze testen worden omgezet in een adviesrapport over de inzet van het regioplatform en de bredere internationaliseringsvraag aan de opdrachtgevers.

Ambitie

De ambitie is om de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen internationaal gezien beter onder de aandacht te brengen. We willen laten zien wat hier gebeurt op het gebied van Food, Health en Energy. Zo willen we het vestigingsklimaat aantrekkelijker maken voor (toekomstige) kenniswerkers.

Rol van The Economic Board

The Economic Board heeft de opdracht gekregen voor de ontwikkeling van het regioplatform. Zij maakt het projectplan, stemt af met belangrijke stakeholders en zorgt voor de realisatie en onderhoud van het platform. Ook heeft ze zitting in de werkgroep.

Meer weten?

Ook interessant

Betrokken partijen

Impactbijeenkomst Waard om voor te Werken

Zorgpact en Techniekpact

Zorgpact en Techniekpact

In zowel het Zorgpact als het Techniekpact werken bedrijven, instellingen, gemeenten en onderwijsorganisaties samen om werknemers goed en passend op te leiden. Hiermee komen ze tegemoet aan de toenemende vraag naar mensen met actuele kennis in de zorg en techniek. Doel is om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten en het tekort aan personeel terug te dringen. 

Lees meer
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp