Greenport Arnhem Nijmegen; Energiemonitor 2018; Beste Economische Ambtenaar 2019, Burgers Geven Energie; Drijvend Zonnepark Lingewaard; Johan Sluiter

Burgers Geven Energie betrekt échte mensen bij échte energieprojecten: “Anders gaat het te traag”

Via burgerparticipatie tot mooie energie-initiatieven komen die zorgen voor verbinding in plaats van gemopper. Dat is wat Burgers Geven Energie als doel heeft. Pim de Ridder, secretaris van Wiek-II, legt uit waarom het initiatief daadwerkelijk werkt.

Burgers Geven Energie startte in 2017 vanuit de schoot van ontwikkelingsstichting Wiek-II. “We zien nieuwe en duurzame energievoorzieningen op ons afkomen”, begint Pim de Ridder zijn verhaal. “Dat gaat gebeuren, maar het gebeurt niet zomaar. Want de ruimtelijke impact van bijvoorbeeld zonneparken en windparken is heel groot. Op de klassieke manier komen her en der wel projecten van de grond, maar gaat het te traag.”

Ver van je bed

Met ‘de klassieke manier’ bedoelt hij: zonder burgers in de regio direct te betrekken. Burgers Geven Energie gelooft in burgerparticipatie. “Wij proberen mensen mee te nemen in het verhaal. Waarom is het belangrijk voor hen en voor de omgeving? We zijn een community waarin wij ideeën en kansen op dit gebied bespreken met mensen die willen aanhaken, zodat het ook een warm bad wordt voor investeerders en afnemers.”

Dat werkt erg goed: “Al merk ik nog steeds wel dat het moeite kost om mensen op de been te krijgen voor plannen die relatief ver van hun bed staan, zeker als het om kansrijke initiatieven gaat die nog niet uitgekristalliseerd zijn.” Met behulp van een circustent en een karavaan trekken ze door de regio om te vertellen over nieuwe projecten en om de community te versterken. “Een nieuwe doelgroep bereiken blijft nog wel een uitdaging.”

Projecten

Ondertussen heeft Burgers Geven Energie wel een belangrijke rol gespeeld in meerdere projecten in de regio. Het Drijvend Zonnepark Lingewaard bijvoorbeeld, bij de aanleg het grootste drijvende zonnepark van Nederland. “Daar hebben we vooral een rol als sparringpartner gespeeld. Het is echt een prachtig project.”

De rol bij Windpark Nijmegen-Betuwe was een stuk groter, vertelt De Ridder: “Met dat project begon het allemaal. Van meet af aan zijn we daar – eerst met Wiek II en daarna met Burgers Geven Energie – bij betrokken geweest. We hebben het project ontwikkeld en er alles aan gedaan om het mogelijk te maken: van het idee tot de verbindingen en de financiering. Daarnaast hebben we een coöperatie opgezet: WindpowerNijmegen, met inmiddels 1700 leden. Met die coöperatie zijn we nu ook bezig met Zonnepark de Grift.”

Het opzetten van een coöperatie is iets dat Burgers Geven Energie vaak doet. “Dat is een mooi vangmodel om mensen zeggenschap te geven en de kans te bieden om mede-eigenaar te worden”, legt De Ridder uit. “Omdat we ervoor zorgen dat de leden van de coöperatie uit de regio komen, kunnen we daarmee ook goed aantonen dat de opbrengsten van het project binnen de regio blijven.”

Behalve Zonnepark de Grift staan ook andere initiatieven op de rol. “Het gecombineerde wind- en zonnepark in Wijchen, bij bedrijventerrein Bijsterhuizen, is wel een spannende. We zoeken daar echt de combinatie tussen mensen en bedrijven. Ik hoop dat de bedrijven op dat terrein mee willen doen.” De Ridder noemt ook de Stuw bij Grave. “Ze gaan de sluizen weer open zetten en een turbine zorgt vervolgens voor energie. Dat is een leuk experiment. Dat geldt ook voor Oud-Dijk Zuid, waar we met de buurt werken aan een energiepark. Eerst wilde niemand daar wat doen, nu zien we daar echt een proces op gang komen.”

Sociale vernieuwing

Het gaat er uiteindelijk om dat mensen, burgers, zich betrokken voelen. “De initiatieven moeten echt van de mensen zijn. Sociale vernieuwing dus. We willen dat mensen voelen dat ze er iets over te zeggen hebben als collectief. Dat de beslissingen in een zaal in Nijmegen worden genomen, niet in een boardroom in Oslo”, besluit De Ridder.

Meer over de energietransitie

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp