MindAffect brain-computerinterface

Patiënten testen brein-computerinterface en zijn enthousiast

Dankzij de brein-computerinterface kunnen mensen met ALS, en andere locked-in patiënten, straks weer communiceren met hun omgeving. Door te kijken naar flikkerende lichtvlakjes worden hersensignalen gemeten met behulp van een headset. Vervolgens vertaalt een computer deze signalen in geschreven of gesproken tekst.

Onlangs is het systeem getest bij ALS patiënten op de afdeling Revalidatie van het Radboudumc onder leiding van Jan Groothuis, revalidatiearts.

Groothuis: Het is een mooie en snelle manier om te communiceren en geeft patiënten weer een deel van hun autonomie terug.

Het brein als scanner

De brein-computerinterface kan signalen aflezen en herkennen. Als je naar de letters op het scherm van de tablet kijkt, dan ontvangt een headset de signalen van je hersenen. De interface detecteert uit de signalen op welke knipperende letter de aandacht gericht is. Dit wordt teruggegeven aan de tablet, zodat patiënten letter voor letter kunnen spellen. ‘Vergelijk het met streepjescodes die worden afgelezen met een scanapparaat in de supermarkt. De knipperende toetsen kun je vergelijken met het afspelen van een streepjescode en jouw ogen kiezen welke code je ziet. Je hersenen werken samen met een computer die de signalen omzetten in letters op het scherm.’

Beetje plezier

Dit najaar is het systeem door tien ALS-patiënten getest, zowel door mensen die zelf nog kunnen praten en schrijven als door mensen die dat helaas niet meer kunnen. ‘We hebben hen kennis laten maken met de apparatuur door ze zelf zinnen te laten spellen, gebruikmakend van de interface.’ Er is getest op foutgevoeligheid, snelheid en gebruiksvriendelijkheid. De eerste reacties zijn positief. ‘De patiënten zijn erg enthousiast over het systeem. Het geeft hen – en hun omgeving – een beetje plezier terug in hun leven.’ Al moeten de resultaten nog geanalyseerd worden, met deze ervaringen kan worden geconcludeerd dat de brein-computerinterface een goed werkend systeem is. ‘Straks, als de wetenschappelijke publicatie er is, gaan we het wereldkundig maken.’

Bij patiënten thuis

De wetenschappelijke resultaten worden in de eerste helft van 2019 verwacht. Dan wordt het systeem ook bij patiënten thuis getest. “De test met de Breincomputerinterface vond nu plaats in een ziekenhuis-setting en daar werkt het goed. De vraag is of het thuis ook goed werkt en of mensen het daar ook echt gaan gebruiken. Een belangrijke vraag daarbij is welke functionaliteiten wenselijk zijn, zoals auto-aanvullen en het ontsluiten van sociale media. Met deze resultaten wordt het systeem gebruiksvriendelijker gemaakt”, aldus Peter Desain. Hij is als hoogleraar Kunstmatige Intelligentie de uitvinder van de methode en mede-oprichter van MindAffect, het bedrijf dat dit systeem verder ontwikkelt. Belangrijk daarbij is het verbeteren van de headset, zodat mensen deze straks gemakkelijk op- en af kunnen zetten. “Daarvoor willen we gebruik maken van droge electroden, maar de kwaliteit daarvan is nog niet goed genoeg. Met partners ontwikkelen we die gezamenlijk.”

Stem terug en meer

Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen het Radboudumc, MindAffect en het Donders Instituut, vertelt Jan Groothuis trots. “Samen leveren we op deze manier toegevoegde waarde voor de patiënt, ieder met z’n eigen expertise.” Dit samenwerkingsverband zal straks ook worden ingezet voor patiënten met andere ziektebeelden, zoals mensen met het locked-in-syndroom. “Deze mensen hebben een hele hoge dwarslaesie, waardoor ze alleen nog maar met hun ogen kunnen bewegen. Met dit systeem geef je hen een stem terug, zodat ze zich kunnen uiten en zelfstandig beslissingen kunnen nemen over essentiële medische handelingen en levensvragen.”

Daarnaast zal de brein-computerinterface ook gebruikt kunnen worden om de omgeving te besturen. Denk aan het bedienen van de lichtknop, het openen van deuren of het hoger of lager zetten van de thermostaat.

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp