De bouw van het Connectr Innovatielab is van start

Connectr gestart met bouw Innovatielab: de kraamkamer van het energiecluster

Op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is begonnen aan de bouw van een van de kernonderdelen van Connectr – Energy innovation: het Innovatielab. De provincie Gelderland heeft hiervoor vijf miljoen euro toegezegd uit het REACT-EU-programma. Het doel van het Innovatielab is om belangrijke spelers uit het energiecluster samen te laten komen en elkaars groei te versterken. Zo leveren het lab en de deelnemers een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de energietransitie, het humancapital-vraagstuk en het versterken van het economische profiel Lifeport van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen.

Investering

Het REACT-EU-Programma zet in op het vergroten van investeringen in innovatieve oplossingen en een snel economisch herstel na de coronapandemie. De bijdrage wordt vooral aangewend om onderwijs en start-ups te huisvesten. IPKW en parkeigenaar Schipper Bosch investeren daarnaast ruim tien miljoen euro in het Innovatielab.

IPKW-directeur en Connectr-bestuurslid Kevin Rijke: “Het Innovatielab wordt een plek waar straks de nieuwste innovaties vandaan komen. Partijen gaan hier samenwerken en doorgroeien. Dat draagt ook weer bij aan onze ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn. Bovendien zitten we op deze manier nog dichter bij de bron van innovaties, waarmee we de energietransitie ook op het park en in andere projecten kunnen versnellen.”

De kraamkamer van het cluster Energy

Wethouder en boardlid Jan van Dellen, gedeputeerden Peter Kerris en Christianne van der Wal (ook boardlid) en de Connectr-bestuursleden Marcel Hielkema, Rob Verhofstad (boardlid) en Kevin Rijke brachten op 9 juli 2021 een bezoek aan het te bouwen Connectr Innovatielab en de hybride leerwerkomgevingen van de HAN op IPKW.

Wethouder en boardlid Jan van Dellen, gedeputeerden Peter Kerris en Christianne van der Wal (ook boardlid) en de Connectr-bestuursleden Marcel Hielkema, Rob Verhofstad (boardlid) en Kevin Rijke brachten op 9 juli 2021 een bezoek aan het te bouwen Connectr Innovatielab en de hybride leerwerkomgevingen van de HAN op IPKW.

Het Innovatielab van Connectr belooft een aantrekkelijke hotspot te worden, waar alle spelers in het energiecluster fysiek bij elkaar zullen komen om samen te werken. Op deze manier levert het een bijdrage aan de versnelling van de energietransitie. De kernorganisatie, bestaande uit HAN, IPKW, Kiemt, Oost NL en Stichting Connectr, en een deel van de Shared Facilities zullen zich concentreren op IPKW, dat al langer inzet op het verduurzamen van het bedrijventerrein.

De locatie van het Innovatielab huisvest straks een mix aan verschillende organisaties. Start-ups, scale-ups, mkb, grootbedrijf, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs komen samen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Bij Connectr is men overtuigd dat deze samenstelling de power levert die nodig is om tot innovaties te komen. “Het bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven is een succesfactor”, meldt boardlid, HAN-voorzitter en Connectr-bestuurslid Rob Verhofstad. Hij noemt het Innovatielab ‘de kraamkamer’ van het energiecluster.

Eerder zei hij ook al: “Connectr is vanuit het perspectief van een hogeschool om twee redenen belangrijk. Ten eerste proberen wij met praktijkgericht, impactgericht onderzoek bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Ten tweede willen wij bijdragen aan de human capital die nodig is om deze grote bewegingen in gang te zetten en erop voort te bouwen. Deze twee zaken komen samen in Connectr.”

Ondersteuning

In het voorjaar van 2021 werd door de provincie en de gemeente Arnhem ook al een belangrijke bijdrage van 4,6 miljoen euro toegezegd. Dit geld gaat naar de eerste activiteiten van Connectr, zoals het ElaadNL Open Charge Lab en een Europees testcentrum voor laadpalen.

“De opgave van de energietransitie is groot. Alleen door de kennis van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen te brengen, kunnen we deze opgave op een goede manier aanpakken.” Bernard de Graaf, VNO-NCW

De leden van The Economic Board spraken zich actief uit voor de komst van Connectr en over de toegevoegde waarde van Connectr voor de gehele regio. Voormalig boardlid Bernard de Graaf (VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen) brak een lans voor de triple helix. “De opgave van de energietransitie is groot. Alleen door de kennis van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen te brengen, kunnen we deze opgave op een goede manier aanpakken. De kracht van triplehelix-samenwerking is dat je daarmee processen kunt versnellen.” Inzoomend op het bedrijfsleven: “Connectr is belangrijk om een nieuwe omgeving te creëren om nieuwe bedrijven aan te trekken, maar ook om bestaande bedrijven in de regio te behouden. Hetzelfde geldt voor het aantrekken en behouden van talenten.”

Lees hier meer over de steun van The Economic Board aan Connectr

Meer over Connectr

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp