Boardvergadering juni 2020

Boardupdate: boardvergadering juni 2020 over Tactisch Plan, kansen voor regio vanuit Den Haag en samenstelling board

De board kon weer – op gepaste afstand – fysiek vergaderen in de raadszaal van de gemeente Nijmegen. De civic entrepreneurs Jeroen Herremans (cluster Energy), John van Sambeek (cluster Health, Hightech, Food) en Jan Luijten (cluster Slimme Duurzaamheid) presenteerden tijdens de boardvergadering van juni 2020 de hoofdlijnen van het Tactisch Plan. Dit plan moet de (operationele) schakel gaan vormen tussen het Strategisch Plan 2020 – 2025 van The Economic Board en de concrete projecten op de Investeringsagenda. De board gaf adviezen hoe tot een definitieve versie van het plan te komen.

Krachtig pleidooi voor Tactisch Plan

Na de verhelderende presentatie over het Tactisch Plan hielden de boardleden een krachtig pleidooi. Ten eerste om de boodschap duidelijk en bondig te houden, bijvoorbeeld met infographics. Op die manier wordt het uitnodigend voor partijen om mee te doen. Ten tweede om de focus te leggen op de speerpunten binnen de clusters, omdat deze de regio onderscheidend maken ten opzichte van andere regio’s. Ten derde om lef te tonen, keuzes te durven maken en snel aan de slag te gaan met (nieuwe) projecten.

Het was interessant te zien hoe de overheden, bekend met dit soort stukken, aan de ene kant en bedrijfsleven en kennisinstellingen aan de andere kant de mate van concreetheid van het Tactisch Plan verschillend ervoeren. Dit soort observaties helpt bij het wederzijdse begrip in de board dat de behoeften van de doelgroepen die de geledingen bedienen, niet altijd hetzelfde zijn.

Er is afgesproken dat de civic entrepreneurs binnen enkele weken met een aangepaste versie van het Tactisch Plan komen, zodat de board het plan deze zomer schriftelijk vast kan stellen. Het Tactisch Plan wordt vervolgens onder andere aangeboden aan de Regio Arnhem Nijmegen. Tijdens de volgende boardvergadering in september worden concrete projecten voorgelegd aan de board.

Kansen voor de regio vanuit Den Haag

Verder schoof regio-ambassadeur Edwin Ouwejan van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat digitaal aan om te spreken over de kansen voor de regio vanuit Den Haag. Zo kwamen Groeifonds, MKB-Deal en diverse regelingen voorbij. Ook werden de coronamaatregelen van het Rijk benoemd, net als de veerkrachtigheid van Oost-Nederland bij het omgaan met de uitdagingen veroorzaakt door de coronacrisis.

Samenstelling board

De board was bijna voltallig aanwezig en zichtbaar verheugd elkaar weer in levende lijve te treffen, uiteraard de RIVM-maatregelen in acht nemend. Dit nadat de boardvergadering van maart was omgezet in schriftelijke afstemming over een aantal onderwerpen waarvoor voortgang vereist was. Het was de eerste fysieke vergadering voor de boardleden Rens Buchwaldt (Wageningen University & Research), Jeroen Lotgering (NXP), Marco Timmers (Byondis) en Christianne van der Wal (provincie Gelderland). Die laatste sloot digitaal aan. Maarten Otto (Alliander) is daarnaast benoemd als boardlid. Hij zal de volgende vergadering voor de eerste keer deelnemen. Bekijk hier de huidige samenstelling van de board.

Een aantal boardleden deelden hun ervaringen dat het afschalen van hun organisaties aan het begin van de coronacrisis veel gemakkelijker was dan de huidige opschaling van de activiteiten. Zij denken hier nog het hele jaar mee bezig te zijn. Positieve kanten zitten er ook aan de huidige situatie: bij CCV, bedrijf in betaaloplossingen, is het thuiswerken dusdanig goed bevallen dat het onderdeel wordt van het HR-beleid.

Meer over de Board

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp