Het vermogen van circulaire economie in Arnhem en Nijmegen

Het vermogen van circulaire economie in Arnhem en Nijmegen (The Economic Board / KplusV

Het rapport Het vermogen van circulaire economie in Arnhem en Nijmegen  is tot stand gekomen in opdracht van The Economic Board in samenwerking met de gemeente Nijmegen en Stichting Kiemt. KplusV deed onderzoek naar het circulaire karakter van de regio Arnhem – Nijmegen en brengt dit in het rapport onder de aandacht. U kunt het rapport Het vermogen van circulaire economie in Arnhem en Nijmegen hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

In opdracht van The Economic Board Arnhem – Nijmegen heeft KplusV onderzoek uitgevoerd naar het circulaire vermogen van de regio Arnhem – Nijmegen. Het onderzoek gaat uit van de definitie van circulaire economie zoals deze door The Economic Board gehanteerd wordt, te weten:

“Een circulaire economie is een economie waarin energie, water en materialen zo lang mogelijk worden behouden en zo effectief mogelijk worden hergebruikt. Hierbij worden kringlopen van materialen gesloten en wordt de waarde van grondstoffen en producten gemaximaliseerd”

Het doel van het onderzoek is drieledig. Ten eerste heeft dit onderzoek als doel om een zo compleet mogelijk overzicht krijgen van de initiatieven op het gebied van circulaire economie binnen de regio. Ten tweede dient dit onderzoek meer inzicht te geven in de ondersteuningsbehoefte (en in het bijzonder de financieringsbehoefte) van een aantal initiatieven in de regio.

Tot slot heeft het onderzoek als doel om enkele aanbevelingen te doen op basis van de beschikbare informatie. De aanbevelingen zijn bedoeld om het organiserend vermogen in de regio op gebied van circulaire economie verder te vergroten.

Het vermogen van circulaire economie in Arnhem en Nijmegen hier lezen en/of downloaden

Over The Economic Board

Meer rapporten over en van The Economic Board

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp