Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

De Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland bevat de uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2018.  U kunt de Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland van de provincie Gelderland hier lezen en/of downloaden.

Samenvatting

 • De werkgelegenheid is in Gelderland het afgelopen jaar fors gegroeid. Voor het eerst waren er in Gelderland meer dan 1 miljoen banen. Op 1 april 2018 waren 1.010.800 mensen werkzaam. Dat waren er bijna 24.000 meer dan in 2017, goed voor een groei van 2,4%. Deze groei werd breed gedragen. Zo groeide de werkgelegenheid in alle Gelderse regio’s en vrijwel alle sectoren zagen de werkgelegenheid groeien.
 • In vergelijking met Nederland (+2,2%) zijn de ontwikkelingen in Gelderland gunstig te noemen.
 • Het aantal banen in de landbouw is de afgelopen jaren structureel afgenomen. Rond 1990 werden er Gelderland nog rond de 46.000 banen geteld. Inmiddels is dat aantal afgenomen tot 27.500. Er zijn in die periode bijna 20.000 banen verloren gegaan. Het sectoraandeel daalde daarmee van 8,0% tot 2,7% in 2018.
 • In 2016-2017 bedroeg de banengroei in de industrie ruim 2.400 banen (+2,3%). Dit jaar was de groei met bijna 3.400 banen (3,1%) nog een stukje hoger. In beide jaren lag de groei boven het gemiddelde groeicijfer, het sectoraandeel krabbelt daardoor weer langzaam omhoog. Vanaf 1990 daalde het sectoraandeel gestaag van 17,5% naar 10,9% in 2016. Dit jaar is het aandeel uitgekomen op 11,1%.
 • Sinds 2014 stijgt het aantal banen in de bouw weer, het afgelopen jaar leverde een groei op van 2.460 banen. Inmiddels is de sector goed voor 59.750 banen. Het aantal banen ligt daarmee echter nog lang niet op het niveau van voor de crisis.
 • Na een lichte afname in de periode 2009-2014 groeit het aantal banen in de groothandel weer. Het afgelopen jaar is sprake geweest van een behoorlijke groei. Het aantal banen nam toe met 2,8% (+1.650).
 • In de detailhandel kwamen er het afgelopen jaar 2.710 banen bij en kwam het totaal aantal banen daardoor uit op 117.790, goed voor 11,7% van de Gelderse werkgelegenheid.
 • Het aantal banen in de sector vervoer/opslag en communicatie is tot 2014 licht gedaald. Na 2014 groeide de werkgelegenheid licht en in 2018 nam het aantal banen fors toe. Het afgelopen jaar kwamen er 2.500 banen bij, een groei van maar liefst 3,6%.
 • Anders dan de meeste sectoren heeft de horeca als geheel weinig banenverlies te zien gegeven in de periode 2009-2014. Alleen in 2013 en 2014 was er sprake van licht banenverlies. Sinds 2014 groeit de sector gestaag. Het sectoraandeel is daardoor toegenomen van 4,3% in 2009 tot 4,8 in 2018. Het afgelopen jaar kwamen er 1.400 banen bij, een groei van 2,9%.
 • Waren er in 2000 nog 29.000 mensen werkzaam in de financiële sector, inmiddels is dat afgenomen tot 15.500, bijna een halvering. Het sectoraandeel is hierdoor gedaald van 3,2% tot 1,5%. Ook het afgelopen jaar was weer sprake van banenverlies, -300 banen ofwel -1,8%.
 • De werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening is het afgelopen jaar fors gegroeid. De sector nam toe met 3.720 banen (+2,6%) en groeide tot totaal 144.410 banen. Het sectoraandeel ligt momenteel op 14,3%.
 • Het aantal banen bij de overheid blijft afnemen. De afgelopen 10 jaar bedroeg het banenverlies 6.350 banen, dit jaar gingen er weer 650 banen verloren. In 1986 bedroeg het sectoraandeel van de overheid nog 7,5%. Dat is inmiddels gedaald tot 4,8%.
 • Sinds 2015 groeit het aantal banen in het onderwijs weer. Het afgelopen jaar kwamen er 1.420 banen bij. De groei van 2,1% lag daarmee nog wel onder de gemiddelde groei. Het aantal banen ligt nu weer op het niveau van 2011 (ruim 66.000 banen). Het sectoraandeel is de afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd en ligt rond de 6,7%.
 • Het aantal banen in de zorg blijft groeien na de forse dip in de periode 2012-2015. Het afgelopen jaren nam de werkgelegenheid toe met 3.850 banen (+2,2%) tot bijna 180.000 banen. Daarmee blijft de sector de grootste in Gelderland (sectoraandeel 17,8%). Ondanks de groei ligt het banenniveau nog steeds onder het niveau van 2012.
 • Met een sectoraandeel van 4,3% is de overige dienstverlening een van de kleinere sectoren in Gelderland. Sinds 2013 neemt het aantal banen gestaag toe. Dit jaar goed voor een groei van bijna 1.000 banen. Het groeipercentage lag met 2,3% vrijwel op de Gelderse gemiddelde cijfer.
 • In regionaal perspectief geldt dat de gunstige werkgelegenheidsontwikkelingen breed terug te vinden zijn, alle regio’s kenden een banengroei van rond de 2,4%. De regionale verschillen zijn erg klein. Opvallend is dat de regio Achterhoek samen met Food Valley dit jaar de grootste groei heeft gerealiseerd. De groeipercentages zijn voor Stedendriehoek 1,9%, Achterhoek 2,6%, Arnhem-Nijmegen 2,5%, Rivierenland 2,5%, Food Valley 2,6% en Noord Veluwe 2,5%.
 • De inzet van uitzendarbeid is de afgelopen jaren fors toegenomen, wel lijkt de groei wat af te vlakken. Was vorig jaar de groei nog 12,8%, dit jaar bedroeg het groeicijfer 6,5%. In absolute termen een groei van 3.040 banen. Het afgelopen jaar is de banengroei vooral tot stand gekomen door toename van het aantal grote banen (>=12 uur). Het aantal kleine banen is zelfs wat afgenomen.
 • Het aantal bedrijven blijft opvallend snel groeien. Werden er vorig jaar ongeveer 2.600 nieuwe bedrijven geteld (netto toename), dit jaar waren dat er maar liefst 8.270. Nooit eerder werden er zo veel nieuwe bedrijven geteld. Over de afgelopen 10 jaar kwamen er jaarlijks gemiddeld bijna 5.000 bedrijven bij. Daarmee telt Gelderland inmiddels 186.060 bedrijven.
 • De eenmansbedrijven maken inmiddels 67% uit van de bedrijvenpopulatie. In termen van banen is de bijdrage van ruim 12% een stuk bescheidener.
 • De grotere bedrijven (10 plus), ca. 7% van de bedrijvenpopulatie, zorgen voor een groot aandeel in de werkgelegenheid 67%. De dynamiek (starters/stoppers) bij grotere bedrijven is kleiner dan bij de kleine bedrijven.
 • Bij de kleine bedrijven is de jaarlijkse uitval relatief groot. Dat de kleine bedrijven toch een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan groei/stabilisatie van de werkgelegenheid is toe te schrijven aan de enorme aantallen nieuwe kleine bedrijven.

Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland lezen en/of downloaden

Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Meer rapporten van de provincie

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp