Potentie van waterstof voor de provincie Gelderland (Provincie Gelderland / Infram)

In het rapport Potentie van waterstof voor de provincie Gelderland brengt Infram de mogelijkheden van en voor het waterstofcluster in de provincie, en in opdracht van de provincie Gelderland, in kaart. U kunt het rapport Potentie van waterstof voor de provincie Gelderland hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

Waterstof wordt al sinds het begin van de twintigste eeuw ingezet als grondstof in de industrie. Waterstof is een energiedrager. Dat betekent bijvoorbeeld dat het mogelijk is om elektriciteit om te zetten in waterstof. Omdat waterstof een hoge energiedichtheid heeft, is deze relatief goedkoop op te slaan en te transporteren. Waterstof is op de plek waar de energievraag zich voordoet weer om te zetten in bijvoorbeeld elektriciteit. Dat schept kansen. Immers, de energietransitie betekent de overschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen, met name wind en zon. In het verlengde daarvan ontstaan vraagstukken zoals:

  • Hoe krijgen we deze duurzaam opgewekte energie goedkoop en efficiënt bij de gebruiker?
  • Op welke wijze is de duurzaam opgewekte energie zodanig in te zetten dat het de gebruiker een betrouwbaar, comfortabel en betaalbaar alternatief biedt voor de energievoorziening op basis van fossiele bronnen?

In de provincie Gelderland richten verschillende partijen zich al geruime tijd op de brede toepassing van waterstof. Thans rijdt vervoerder Syntus met een door het Gelderse bedrijf HyMove geleverde waterstofbus en is een waterstoftankvoorziening in Arnhem beschikbaar. Daarnaast is ook gekeken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden van waterstofproductie door de AVR in Duiven. In Arnhem is een cluster van waterstof gerelateerde bedrijvigheid gegroeid.

Gelderland heeft een goede en deels unieke uitgangspositie om met waterstof de verduurzamingsnoodzaak te koppelen aan het creëren en verzilveren van economische kansen. Dit document schetst daarom niet alleen de potentie van waterstof op gebied van duurzaamheid, maar geeft ook de economische potentie weer van bedrijvigheid, met name op het gebied van de toepassing van waterstof bij de levering van energie ten behoeve van kracht en licht, mobiliteit en warmte.

Paragraaf 1.1 verwoordt de onderliggende vraagstelling. Paragraaf 1.2 beschrijft de gehanteerde aanpak. Hoofdstuk 2 beschrijft de energietransitie als nationale, regionale en lokale waardenketen. Hoofdstuk 3 duidt de duurzaamheidspotentie van waterstof, mede in relatie tot andere vormen van duurzame energie. Hoofdstuk 4 duidt de economische potentie van waterstof, mede in relatie tot de reeds aanwezige Gelderse waterstofgerelateerde bedrijvigheid. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen.

Potentie van waterstof voor de provincie Gelderland hier lezen en/of downloaden

SRA

Meer rapporten van de provincie Gelderland en/of over waterstof

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp