Meerjarenplan Oost NL 2019-2022

Ondernemen met impact voor Oost-Nederland. Meerjarenplan Oost NL 2019-2022.

Het rapport Ondernemen met impact voor Oost-Nederland. Meerjarenplan Oost NL 2019-2022 is verschenen op 18 maart 2019 en bevat de koers van Oost NL voor de komende jaren. U kunt het rapport hier lezen en/of downloaden.

Samenvatting

Beleidsmakers in vele politieke arena’s omarmen grote maatschappelijke vraagstukken (zoals vergrijzing, vervuiling, klimaatverandering, beperkte energiebronnen, enzovoort) om ook in  economisch opzicht richting te geven aan hun inspanningen op het gebied van onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Het begrip ‘maatschappelijke impact’ wint in allerlei sectoren terrein.

Oost-Nederland heeft een hoge concentratie kennisinstellingen en doet het op kennisgebied bijzonder goed in de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen & Materialen en Life Sciences & Health. Daarnaast heeft Oost-Nederland een aantal interessante spelers in de maakindustrie, logistiek, zakelijke dienstverlening en ICT.

Als ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland heeft Oost NL de missie om ‘de economische structuur in Oost-Nederland duurzaam te versterken’. Als zelfbewuste ontwikkelingsmaatschappij draagt Oost NL daaraan bij door dé verbindende partij te zijn voor (boven)regionale relaties gericht op economische structuurversterking en door ondernemers te ondersteunen bij de vestiging, ontwikkeling en financiering van hun ondernemingen.

Gegeven de innovatiekracht en de huidige economische activiteiten in Oost-Nederland kiest Oost NL in haar beleid voor 2019-2022 voor:

  1. Focus op twee Vlaggenschepen: ‘Concepts for a Healthy Life’ en ‘Smart & Sustainable Industries’ rond de vier maatschappelijke thema’s Food, Health, Technology en Energy (met Logistics als verbindend onderdeel).
  2. Duurzame impact voor alle stakeholders in Oost-Nederland door o.a. voor Rijk en Provincies beleidsvoornemens voor deze thema’s te concretiseren; financieringsactiviteiten voor het mkb verder uit te breiden; bedrijvigheid, banengroei en duurzaamheid blijvend te stimuleren; en de aantrekkingskracht voor nieuwe vestigers te vergroten door eenvoudig en snel  standaardleningen aan te bieden.
  3. Een platte en wendbare organisatie in een ondernemende bedrijfscultuur met kleine teams van competente professionals die in een overzichtelijke fondsenstructuur aan deze maatschappelijke thema’s werken, gefinancierd uit structurele beheersvergoeding en de basisfinanciering. Deze bedrijfscultuur is gebaseerd op vertrouwen, trots, fun en ownership.

Meerjarenplan Oost NL 2019-2022 lezen en/of downloaden

Oost NL

Meer over Oost NL

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp