Investeringsagenda 2018 - 2019

Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem - Nijmegen 2018 - 2019

De  Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem – Nijmegen 2018 – 2019 is opgezet om de economische ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen verder te versterken. In 2018 werken we verder aan de investeringsagenda Arnhem-Nijmegen, onder het motto: versterken, verrijken en verbreden. U kunt de Investeringsagenda  2018-2019 hier lezen en/of downloaden.

Lees hier meer over de Investeringsagenda 2018 – 2019 en de betrokkenheid van The Economic Board

Voorwoord

Versterken, verrijken, verbreden als motto voor 2018 In 2017 hebben we als gemeenten Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland onze krachten gebundeld om de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen verder te versterken.

Hiervoor hebben we de investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen. Steden en provincie bouwen deze op in gesprek met partners in de regio. Met gezamenlijke ambities en goed gekozen programmalijnen, gericht op onze sterke punten: economische ontwikkeling en innovatie op de terreinen Health en Energy en de betreffende kennislocaties (‘hotspots’), de bruisende binnensteden van Arnhem en Nijmegen en slimme duurzaamheid. Met als belangrijke voorwaarden mobiliteit/bereikbaarheid en de hoogwateropgaven. Voor ons is het noodzaak om als regio goed bereikbaar te zijn en te blijven. Voor mensen die hier wonen en voor onze bezoekers. En, we willen natuurlijk onze voeten droog houden. Dat we dat goed kunnen combineren met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit heeft het mooie project ‘Nijmegen omarmt de Waal’ al bewezen. Hoogwaterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en klimaatadaptatie 3 in 1.

In 2018 zetten we hierin nieuwe stappen. Met het verbinden van ambities, het samen verder werken aan de programma’s en het uitvoeren van onze gezamenlijke projecten. We zien dat het werkt: we komen samen verder, we versterken elkaar en vullen elkaar aan. We leren en inspireren. We maken samen de grote beweging ‘van 50 naar 500 miljoen’. Dat was en is de gedachte.

We hebben eerder gezegd dat we – willen we ook op de langere termijn succesvol blijven – bij de verdere invulling nog meer aansluiten bij initiatieven en investeringen in de kleinere gemeenten in onze regio, en ook van bedrijven en kennisinstellingen. 2018 wordt het jaar van versterking, verbreding en verrijking. We nodigen de gemeenten in de regio nadrukkelijk uit om mee te doen en we zetten in op een betere aansluiting op nieuwe ontwikkelingen en investeringen van bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ook zullen we zien hoe we onze investeringsagenda adequaat kunnen aanhaken op Brusselse kansen en initiatieven van het Rijk, mede in relatie tot de uitwerking van het regeerakkoord op regionale en economische thema’s die hierin volop aanwezig zijn.

Als stuurgroep geven we dit jaar verder invulling aan onze rol als hoeder van de investeringsagenda. Wij zijn als geen ander onze eigen ambassadeur. In onze eigen netwerken zullen we ons uitnodigend opstellen voor nieuwe initiatieven en aansluiting van al lopende projecten op de investeringsagenda. Doe mee! En we zorgen voor een goede aansluiting en het afstemmen met activiteiten en agenda’s van de PFO’s en Economic board. Wij willen hierbij aanjager en inspirator zijn.

Namens de Stuurgroep Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen

Ron König, voorzitter

Investeringsagenda 2018 – 2019 hier lezen en/of downloaden

Investeringsagenda

Meer rapporten van de provincie

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp