Innovatiebarometer 2018

Innovatiebarometer 2018 (Gemeente Nijmegen)

De Innovatiebarometer 208 van de gemeente Nijmegen is uitgevoerd om de ontwikkelingen rondom onderwerpen als innovatie, start-ups, broedplaatsen en incubators te volgen. Het is de input voor het monitoren van de Economische Innovatie Agenda 2020. U kunt het de Innovatiebarometer 2018 hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

Deze monitor is ontwikkeld om de uitvoering van onder andere de Economische Innovatie Agenda 2020 en plan van aanpak ‘Versterken economische kracht Health & High Tech’ te kunnen monitoren. Deze projecten zijn er op gericht de Nijmeegse kenniseconomie sterker te maken door projecten te ontwikkelen en uit te voeren samen met partners. Op macro- en microniveau hebben we veel informatie en kennis. Het gaat dan bijvoorbeeld om de provinciale werkgelegenheidscijfers én informatie afkomstig van individuele bedrijfsbezoeken.

Ook is er een regionale economische barometer uitgevoerd door de Radboud Universiteit. Deze regionaal economische barometer die in opdracht van The Economic Board wordt uitgevoerd, doet uitspraken over de economische ontwikkeling voor de gehele regio Arnhem Nijmegen en Ede Wageningen. Deze barometer stipt kort aan hoe de respondenten denken over de innovativiteit in de regio. Overigens blijkt uit deze barometer dat de innovatiekracht in de regio Arnhem-Nijmegen prima is.

Om goed te monitoren is het ook nodig om ook op mesoniveau kwalitatieve en kwantitatieve informatie te ontsluiten. Zodat we onder meer zicht krijgen op de ontwikkeling van startups, op het functioneren van broedplaatsen en op de innovatiekracht van het MKB. De Innovatiebarometer is een samengesteld kwalitatief en kwantitatief instrument dat ons inzicht geeft in het reilen en zeilen van de Nijmeegse kenniseconomie. De Innovatiebarometer is een instrument dat niet pretendeert om de hele Nijmeegse kenniseconomie in beeld te brengen (het is niet allesomvattend), maar met dit instrument krijgen we wel belangrijke indicaties over hoe de Nijmeegse kenniseconomie er voor staat.

Het innovatieklimaat wordt onder andere versterkt door de ruimte voor innovatie bij bedrijven, door de kwaliteit van het vestigingsklimaat, de aantrekkingskracht voor talent, een internationale oriëntatie, stimuleringsmaatregelen, opleidingsmogelijkheden, onderzoeksfaciliteiten en een goede samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. In de innovatiebarometer komen deze verschillende thema’s aan bod en worden mogelijke knelpunten in kaart gebracht.

Innovatiebarometer 2018 hier lezen en/of downloaden

Gemeente Nijmegen

Meer rapporten van de gemeente Nijmegen

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp