Goed op weg met truckspotting

Goed op weg met truckspotting regio Arnhem Nijmegen (provincie Gelderland)

In Goed op weg met truckspotting kijkt de provincie Gelderland naar mogelijkheden voor een betere doorstroming van het verkeer in de regio Arnhem – Nijmegen, door spitsmijding van het vrachtverkeer te stimuleren. U kunt het rapport Goed op weg met truckspotting hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

Nederland zet belangrijke stappen om minder vast te zitten in het verkeer. Zo werken binnen het landelijke programma Beter Benutten Vervolg de Rijksoverheid, regio’s en het bedrijfsleven
samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren. Toch is er nog genoeg te doen als het gaat om een goede doorstroming van verkeer. En is het de hoogste tijd om nog meer in beweging te komen.

Bij de voorloper van het huidige programma Beter Benutten Vervolg lag de nadruk op het beter benutten van de infrastructuur. Maar tegenwoordig is er in ons land letterlijk te weinig
ruimte om nog veel aan onze infrastructuur te doen. Daarom borduurt Beter Benutten Vervolg voort op maatregelen die reizigers in staat stellen om op een slimme manier snel op de plek van bestemming te komen. Door ze bijvoorbeeld te stimuleren om een andere route, ander vervoermiddel of ander reistijdstip te kiezen. Of om helemaal niet te reizen. Het gaat om het mogelijk maken
van keuzes die leiden tot blijvende gedragsverandering met minder voertuigen in de spits als gevolg.

Als onderdeel van Beter Benutten Vervolg is het project Truckspotting gestart in 2015. De doelstelling van dit logistieke project is het verbeteren van de doorstroming van verkeer via de realisatie van spitsmijdingen door vrachtverkeer. Vrachtwagens en bestelauto’s samen vormen namelijk 21% van al het verkeer op de weg. Zij zijn daarmee een belangrijke groep weggebruikers.

Welke wijzigingen in het (logistieke) proces leveren een bedrijf voordeel op, zoals kostenbesparing of verhoogde klanttevredenheid, én zorgen voor spitsmijdingen? Dit is de centrale vraag van het project Truckspotting. Is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat bestelbussen en vrachtauto’s tijdens de spits de weg op gaan? Zijn er mogelijkheden om de beladingsgraad te verbeteren? Hoe maken we de binnenvaart of het spoor tot een aantrekkelijk alternatief ? Welke samenwerking is mogelijk voor meer efficiënte stadsdistributie? En welke innovaties en ontwikkelingen dragen bij aan een
efficiëntere logistiek?

In drie jaar tijd heeft dit project heel wat  meters gemaakt. Met overheden, bedrijven én samenwerkingspartners zijn in de regio Arnhem Nijmegen mooie resultaten geboekt die we in dit boekje delen. Zo is er een netwerk van bedrijven ontstaan die zich inspannen om  minder frequent in de spits te rijden in de regio. Nu is het tijd om samen een versnelling te realiseren in het aantal spitsmijdingen en zo de doorstroming in verkeer verder te verbeteren. In dit boekje delen wij kennis en inspiratie. Doet u mee?

Aat Hueting,
Programmamanager Mobiliteit provincie Gelderland

Goed op weg met truckspotting hier lezen en/of downloaden

Provincie Gelderland

Meer rapporten van de provincie Gelderland en/of over logistiek

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp