De Econometer: 4e kwartaal 2018

De Econometer: 4e kwartaal 2018 (provincie Gelderland)

De provincie Gelderland brengt ieder kwartaal De Econometer uit. De Gelderse Econometer is een weergave van de economische situatie van Gelderland. U kunt De Econometer: 4e kwartaal 2018 hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

Economische groei zwakt iets af

In het vierde kwartaal van 2018 is het Bruto Binnenlands Product (BBP) in Nederland ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 met 2,0% gegroeid. Hiermee was de toename van het BBP kleiner dan in de eerste drie kwartalen van 2018. De hoge economische groei zet daarmee door, maar vlakt wel iets af. Het BBP groeide met 0,5% ten opzichte van een kwartaal eerder en de totale groei voor het jaar 2018 komt daarmee uit op 2,5%. Tevens groeit het BBP nu al 19 kwartalen achter elkaar. De economische groei was voornamelijk te danken aan de consumptie, de investeringen en het exportsaldo. Er werd door huishoudens vooral veel uitgegeven aan auto’s en elektrische apparatuur, maar ook aan diensten zoals horeca en vervoer. De sectoren met de hoogste groei waren de Bouw, de Zakelijke diensten en de Industrie (CBS 2018, lees meer). Ten opzichte van het derde kwartaal van 2018 heeft de sector Industrie de derde plaats weer overgenomen van de ICT in het rijtje snelst groeiende sectoren. De ICT blijft echter niet ver achter.

De economische groei in Gelderland was met 1,9% nagenoeg gelijk aan het Nederlandse groeicijfer van 2,0%. Het werkloosheidspercentage blijft laag. In Gelderland 3,4% ten opzichte van 3,5% voor Nederland als geheel. Dit betekent dat het werkloosheidspercentage in Gelderland gelijk is gebleven ten opzichte van het derde kwartaal, terwijl het werkloosheidspercentage in Nederland met 0,1% een fractie gedaald is ten opzichte van het derde kwartaal. Als er gekeken wordt naar de werkloze beroepsbevolking in absolute aantallen is er nog wel een lichte daling geweest in Gelderland. Gelderland blijft bij beide indicatoren de Nederlandse trend volgen.

De Econometer: 4e kwartaal 2018 hier lezen en/of downloaden

Provincie Gelderland

Alle Econometers

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp