De Econometer: 1e kwartaal 2018

De Econometer: 1e kwartaal 2018 (provincie Gelderland)

De provincie Gelderland brengt ieder kwartaal De Econometer uit. De Gelderse Econometer is een weergave van de economische situatie van Gelderland. U kunt De Econometer: 1e kwartaal 2018 hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

Economische groei houdt aan

In het eerste kwartaal van 2018 is het Bruto Binnenlands Product (BBP) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 met 2,8% gegroeid. De hoge economische groei in 2017 zet daarmee door. De economische groei werd voornamelijk gedragen door de binnenlandse bestedingen, zo steeg de consumptie met meer dan 3%. Dit is de hoogste groei sinds de millenniumwisseling. Ook de investeringen in woningen en vervoersmiddelen groeiden met meer dan 6% aanzienlijk. De sectoren met de hoogste groei waren de Bouw, de Zakelijke diensten en de Industrie (CBS, 2018).
De economische groei in Gelderland was met 2,7% nagenoeg gelijk aan het Nederlandse groeicijfer van 2,8%. Het werkloosheidspercentage blijft laag. In Gelderland 4,0% ten opzichte van 4,4% voor Nederland als geheel. Dit is voor zowel Nederland als Gelderland een lichte stijging ten opzichte van het 4e kwartaal van 20171. Voor beide indicatoren blijft Gelderland het Nederlands patroon volgen.

De Econometer: 1e kwartaal 2018 hier lezen en/of downloaden

Provincie Gelderland

Alle Econometers

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp