Digitale infrastructuur in de regio Arnhem - Nijmegen

Digitale infrastructuur in de regio Arnhem - Nijmegen (The Economic Board, Alliander, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en Radboud Universiteit)

Een consortium van The Economic Board, Alliander, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en Radboud Universiteit heeft Dialogic innovatie & interactie gevraagd om onderzoek te doen naar de toekomst van de digitale infrastructuur in de regio Arnhem-Nijmegen. In het rapport Digitale infrastructuur in de regio Arnhem – Nijmegen staan de uitkomsten van deze studie. U kunt het rapport hier lezen en/of downloaden.

Aanleiding

The Economic Board (EB), het samenwerkingsverband van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen, communiceert, verbindt en jaagt partijen aan om de economische vooruitgang van de regio te stimuleren. De combinatie van (top)bedrijven in topsectoren, kennisinstellingen, een hoog opgeleide beroepsbevolking, een goede infrastructuur en aantrekkelijke steden zouden hier de economische mogelijkheden voor bieden. Recentelijk is, onder ander vanuit enkele EB-leden, de vraag gesteld of de digitale aantrekkingskracht van de regio mogelijk een onderbelicht aspect zou kunnen zijn. Mocht dit het geval zijn, dan is het de vraag hoe de digitale aantrekkingskracht verder ver-sterkt kan worden.
De directe aanleiding betreft een discussie rondom het hosten van waardevolle data van Alliander. Hoewel verhuizing naar een datacenter buiten de regio voor de hand lag, heeft deze casus tot discussie aan verschillende overlegtafels geleidt. De EB, en een later samen-gestelde werkgroep, constateerden namelijk dat dergelijke data een bron van economische waarde representeert: lokale datacenters kunnen de data hosten, ICT-bedrijven kunnen aan-palende (connectiviteits)diensten leveren en bedrijven en kennisinstellingen kunnen waardevolle nieuwe diensten ontwikkelen op basis van deze data.

De werkgroep vraagt zicht nu af in welke mate de regio in staat is om economische activiteit rondom digitalisering (beter) te benutten en promoten, welke knelpunten hier mogelijk nog bestaan en op welke wijze deze knelpunten weggenomen kunnen worden. Dit heeft zowel betrekking op het aanbod van ICT-sector zelf (connectiviteit, datacenters, aanpalende dienstverlening, etc.) als op de vraag naar ICT-diensten vanuit de andere sectoren binnen de regio en daarbuiten.

Digitale infrastructuur in de regio Arnhem – Nijmegen hier lezen en/of downloaden

Digitale connectiviteit Arnhem Nijmegen
Over The Economic Board

Meer rapporten van The Economic Board

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp