Coalitieakkoord Arnhem

Coalitieakkoord Arnhem 2018-2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 werd er in Arnhem een nieuw Coalitieakkoord gesloten. U kunt het Coalitieakkoord Arnhem 2018 – 2022 hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

Onze stad is een groene, levendige, ondernemende en inclusieve stad.

We maken werk van het verduurzamen van onze stad. Het is nu de tijd voor een grote stap vooruit. Dit betekent investeren in schone energie en het maken van wijkplannen voor de warmtetransitie. Het zijn de Arnhemmers en de Arnhemse bedrijven die samen met de ondersteuning van de gemeente kunnen zorgen dat Arnhem koploper wordt op het gebied van duurzaamheid. Daarbij neemt de gemeente de regie en ondersteunt zij waar nodig inwoners en bedrijven die hun bijdrage willen leveren op dit gebied. Ook op andere vlakken zorgt de gemeente voor optimale dienstverlening richting bedrijven. Hierdoor kunnen bedrijven doen waar zij goed in zijn, namelijk ondernemen. Ook zorgen we zo dat nieuwe bedrijven zich hier vestigen en lokale start-ups de kans krijgen om te groeien.

De stad heeft meer grote opgaven en die willen we de komende jaren aanpakken. Zo groeien er in Arnhem op dit moment veel kinderen op in armoede. Het tegengaan van armoede heeft prioriteit, want iedereen verdient een eerlijke start. We zorgen dat meer Arnhemmers de kans krijgen om mee te doen en dat mensen de hulp krijgen die daarbij nodig is. In de zorg en in de aanpak van schulden is vernieuwing nodig. We zetten daarvoor in op preventie en maatwerk waardoor mensen sneller en beter worden geholpen om weer grip op hun leven te krijgen en zo hun zelfstandigheid kunnen behouden.

De werkgelegenheid neemt toe in onze regio en ook in Arnhem. Er komen dus banen bij in Arnhem. Veel mensen willen en kunnen daardoor de komende jaren aan de slag. Dat is goed nieuws want er zijn relatief veel Arnhemmers zonder werk. Werk is belangrijk voor mensen, het zorgt immers voor bestaanszekerheid, geeft eigenwaarde en draagt bij aan een sociaal netwerk. We vinden het cruciaal om nog meer mensen te helpen bij het vinden van betaald werk. Voor goede werkgelegenheid is de aantrekkelijkheid van de stad belangrijk. Een aantrekkelijke stad met goede voorzieningen zorgt namelijk dat bedrijven Arnhem sneller zullen zien als goede vestigingslocatie. Een aantrekkelijke stad is natuurlijk bovenal een stad waar het fijn wonen is voor Arnhemmers en waar toeristen graag komen.

De woningen die de komende jaren in onze stad worden gebouwd zijn gevarieerd: met meer aandacht voor eenpersoonshuishoudens en bijzondere doelgroepen zoals mensen met een beperking of zorgvraag. Ook komen er meer betaalbare en sociale woningen en meer huur- en koopwoningen in het middensegment. Het groene karakter van onze stad maakt van Arnhem een stad waar het voor iedereen goed toeven is. Datzelfde geldt voor hoge niveau van ons culturele aanbod en een dynamische binnenstad die goed bereikbaar is: ze zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid van onze stad.
We zorgen dat Arnhem een stad is waarin voor iedereen ruimte is om mee te denken, mee te doen en om initiatief te nemen. Een stad waar naar de inwoners wordt geluisterd. Veel bewoners hebben de afgelopen jaren zelf initiatieven ontplooid die bijzonder waardevol zijn. Deze initiatieven verdienen steun van de gemeente. Als de gemeente zelf plannen heeft, bespreekt ze die met bewoners.
En tot slot is onze mooie stad van ons allemaal. In Arnhem moet het niet uitmaken of je een beperking hebt, welke achtergrond je hebt of in welke wijk je woont. Iedereen heeft recht op gelijke kansen. En in Arnhem waarderen en respecteren we de verschillen tussen mensen. Iedereen moet in vrijheid kunnen leven en gelijkwaardig worden behandeld. Arnhem is van ons allemaal.

Coalitieakkoord Arnhem 2018 – 2022 hier lezen en/of downloaden

Gemeente Arnhem

Meer rapporten van de gemeente Arnhem

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp