Belangen van de regio bekend maken in Den Haag, Europa en Duitsland

Belangen van de regio bekend maken in Den Haag, Europa en Duitsland

Belangen en initiatieven van de regio Arnhem – Nijmegen zijn vaak nog te weinig bekend bij belangrijke spelers in Den Haag, Europa en in de samenwerking met Duitsland. The Economic Board sprak met drie regionale adviseurs Public Affairs over de aanpak die zij voor onze regio voor ogen hebben.

 

Bekend en goed uitgelegd

Het kabinet of de EU kunnen ook hún ambities realiseren door bij te dragen aan regionale plannen. Denk aan de EU Green Deal of de ambitie van het kabinet om de circulaire economie in de praktijk te brengen: dat kan alleen met praktijk uit onze regio. Maar die praktijk en die voorstellen moeten wel bekend zijn.

regio-specialisten-belangen

Arnout Smit, adviseur Public Affairs: “Lobby komt neer op het kenbaar maken van regionale belangen en duidelijk maken hoe die bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland en Europa. Dit kan alleen in de optelsom van wat we Public Affairs noemen.” Hij licht toe waar lobby uit bestaat.
“We profileren ons: Groene Metropoolregio, circulaire topregio, Lifeport. We positioneren ons, zoeken de samenwerking en activeren netwerken buiten de regio. En we lobbyen, zoeken steun voor concrete voorstellen zoals verbetering internationaal spoor, het verstedelijkingsakkoord, investeringen in clusters Health High Tech en Energy.”

Lobbydoelen voor de regio Arnhem – Nijmegen

Jan Hendrik Galdiga, adviseur Public Affairs Rijk legt uit dat je altijd met een goed inhoudelijk verhaal moet komen: “Voor het Rijk zetten we in op het vergroten van de zichtbaarheid. Altijd met inhoudelijke plannen onder de arm. Lobby is toch inhoud.”

Wat zijn daarbij de concrete doelen van de regio?

We hebben voor Den Haag zes lobbydoelen opgesteld. We vragen steun voor:

  1. Betaalbaar wonen in een groene omgeving (Verstedelijkingsakkoord)
  2. Meer woningen vraagt meer landschap
  3. Circulair bouwen op grote schaal
  4. 100.00 nieuwe inwoners vraagt om slimmere mobiliteit (Spoorcorridor en hubs)
  5. Energy: decentrale energiesystemen en innovatievermogen (Connectr)
  6. Health & Hightech: campus- en clusterfaciliteiten voor innovatievermogen gezondheid en AI

Lobby voor het Rijk, Europa en Duitsland

De adviseurs Public Affairs, werkzaam voor zowel de regio als voor de clusters van The Economic Board, werken per thema uit wie de belangrijkste partners zijn, hoe zij hun doelen kunnen halen en wat voor public affairs ze daarvoor moeten organiseren. In de praktijk betekent dit: veel contact zoeken. Er worden werkbezoeken voor Kamerleden georganiseerd en wordt er gesproken met de ministeries. In Brussel is public affairs vertegenwoordigd waar zij Europese regio’s ontmoeten om samen projecten mee te bouwen. Veel gebeurt ook door partijen uit de regio zelf, in Lobby ben je daar afhankelijk van. Het Energy cluster is bijvoorbeeld voor Connectr al veel actiever in landelijke netwerken zoals Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI).

Tegelijkertijd zijn het verschillende takken van sport. Den Haag werkt toch anders dan Brussel. Je boekt er andere resultaten en organiseert dus andere activiteiten. Nu de coronamaatregelen  versoepelen, hopen de adviseurs Public Affairs meer Europese samenwerkingspartners te ontmoeten en dat hier projecten uit voortkomen.

Tom Lamers, Public Affairs voor Bureau Brussel en Duitsland: “Voor Europa zetten we met projecten uit de regio onverminderd in op Europese zichtbaarheid en steun voor Energy, Mobility, Circulair en Health & Hightech. Ook in samenwerking met Duitse metropoolregio’s en andere partners over de grens werken we aan internationaal spoor/euregionaal mobiliteitsplan. En aan de ontwikkeling van samenwerking op energie, circulariteit en een grensoverschrijdend groen-blauw raamwerk.”

De circulaire topregio van Nederland en Europa

Op het gebied van circulariteit is de regio Arnhem – Nijmegen erg bedreven in zowel kennis als toepassing, bijvoorbeeld in circulair bouwen. Dit willen we meer en meer gaan toepassen in alle facetten van de leefomgeving. De adviseur public affairs zijn al erg actief in Europese netwerken. Met het netwerk ACR+ zoeken ze weer andere circulaire regio’s op en wordt samengewerkt aan de uitrol van circulaire innovaties. Als je die uitrol bereikt, ben je een topregio. Er is bijvoorbeeld onlangs nog een Europees project goedgekeurd over circulair textiel, samen met de WUR.  Ook zijn ze momenteel  bezig om een circulair top-event naar de regio te halen.

Nieuw regeerakkoord biedt kansen voor de regio

Er zijn veel kansen vanuit het nieuwe regeerakkoord voor de regio Arnhem – Nijmegen, maar veel is ook nog erg onduidelijk. Één van de grootste prioriteiten van de regio is nu het sluiten van een Verstedelijkingsakkoord met het Rijk. Het coalitieakkoord biedt de kans – maar ook belemmeringen – om meer woningen op een duurzame manier toe te voegen, bereikbaar te maken, ons landschap te verbeteren én onze economie te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat- en transitiefonds onder aanvoering van Rob Jetten. Kunnen we daarmee die huizen circulair bouwen? Kunnen we Connectr meer energie-innovaties in de regio laten uitrollen? Het kabinet wil ‘pandemieparaatheid’, investeert het dan in alle kennis en praktijk uit het Health cluster? Ook komt de regiodeal terug, een mooie kans voor onze regio om deze vragen op te pakken in samenwerking met het Rijk.

Klik voor meer kansen