AVR Duiven

AVR vangt CO2 op voor glastuinbouw

Op het Duivense bedrijvenpark InnoFase werkt afvalverwerker AVR aan nieuwe mogelijkheden om energie en grondstoffen uit afval te halen. In 2018 bouwt het bedrijf een installatie om CO2 af te vangen bij de vuilverbranding. Deze CO2 kan dienen als groeiversneller in de glastuinbouw.

CO2 voor glastuinbouw

De meeste telers met kassen in Nederland gebruiken het: CO2. Het gas wordt in de kassen geblazen onderaan de gewassen. Zo komt het langs de bladeren die hierdoor geholpen worden in het proces van fotosynthese. Planten en hun vruchten groeien hierdoor sneller. Kassentelers gebruiken op dit moment nog de CO2 die vrijkomt bij de verwarming van hun kassen, via hun eigen speciale warmteketels op gas.

AVR CO2 installatie

Seizoenen

Michiel Timmerije is director Energy & Residues bij AVR, dat zich inmiddels ‘afvalenergiebedrijf’ noemt en zich toelegt op het omzetten van afval in stoom, elektriciteit en warmte. Hij legt uit: “Tuinders hebben vooral in de zomer CO2 nodig. In de zomer is er geen extra warmte nodig in de kassen, dus tuinders hoeven dan niet te stoken. De verbranding van restafval en (afval-)biomassastromen gaat echter het hele jaar door. Wij kunnen dus CO2 leveren in het groeiseizoen, zo van eind maart tot eind oktober.”

Nieuwe energiebronnen zonder verbranding

Berno Schouten is directeur van Lingezegen Energy, het bedrijf dat de collectieve energievoorziening doet voor tuinbouwgebied NEXTgarden. NEXTgarden is helemaal gericht op schoon en energieneutraal telen en gaat ook CO2 afnemen van AVR, wanneer de nieuwe installatie in bedrijf is. Hij vertelt: “Tuinbouwers hebben CO2 nodig, ook als straks de energie komt uit nieuwe vormen van energieopwekking. Waarbij andere bronnen dan fossiele brandstoffen worden gebruikt. Afvalverbranding van restmaterialen is dan dus een interessante optie voor het leveren van CO2.”

Breder kijken

Michiel Timmerije: “We zijn met de hele afvalsector en de hele tuinbouwsector aan het bedenken hoe de afvalsector de tuinbouw kan voorzien van CO2. Ook kijken we naar toepassingen daarbuiten, want in de winter gaat onze productie van CO2 gewoon door. In de beton en chemie wordt het ook gebruikt, daar zijn we eveneens mee bezig.”

Waar komt het circulaire succes van InnoFase en de regio vandaan?

InnoFase houdt Circulair Economy Award in de regio

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp