Semicon, CITC, Regio Deal

Arnhem – Nijmegen maakt plan voor Regio Deal met het Rijk

In het huidige Regeerakkoord maakte het Kabinet geld vrij voor de regio’s om regionale groei en welzijn te bevorderen. Het Rijk nodigt de regio’s uit zelf voorstellen in te dienen, die tot een zogenaamde Regio Deal kunnen leiden.

Onlangs opende de eerste inschrijvingsronde voor het indienen van plannen. Arnhem-Nijmegen en de Provincie hebben al een bestuursovereenkomst. Deze is de basis voor het uitwerken van de vraag: “Waar hebben wij het Rijk bij nodig?”.  Betrokkenen bij de Investeringsagenda Arnhem – Nijmegen werken een voorstel uit.

Initiatief bij de regio’s

Een Regio Deal is een partnerschap met het Rijk (via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om de regio te versterken. Het sleutelwoord is ‘brede welvaart’. Daarmee wordt naast economische groei ook sociaal welzijn bedoeld.

Minister Schouten: ‘De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen zijn zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk maar ook het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen in ons land. Dit kabinet investeert in het versterken van de regio’s en stelt deze kabinetsperiode bijna 1 miljard beschikbaar. Ik vind het belangrijk dat de regio’s zelf aan zet zijn om te bepalen welke plannen zij wil indienen die de leefbaarheid verder vergroten en de economie versterken. Om een goede keuze te kunnen maken, hopen we een divers aanbod aan voorstellen te ontvangen. Ik zie uit naar de plannen van de regio waarin zij zelf aangeven welke kansen en mogelijkheden zij zien.’

De Regio Deal kan een financiële bijdrage van het Rijk zijn, in de vorm van cofinanciering. Maar deze kan ook hulp omvatten, zoals het wegnemen van belemmeringen in regelgeving en beleid. Of het vormen van nieuwe netwerken en het bundelen en delen van kennis.

Voorstel vanuit de regio Arnhem – Nijmegen

In de regio Arnhem – Nijmegen is de Investeringsagenda het samenwerkingsverband tussen regio, gemeenten en provincie. The Economic Board neemt hier ook aan deel.
De Icoongroep Health en Energy van de Investeringsagenda bereidt op dit moment een plan voor een Regio Deal voor. Hierbij gaat het om het op te richten Chip Integration Technology Centre (CITC) in Nijmegen. Het CITC is een open innovatiecentrum dat zich richt op nieuwe oplossingen bij chipintegratie. Daarbij gaat het om de uitdaging steeds meer modules en functies op een chip te plaatsen. De ambitie is het CITC in Nijmegen op te richten, centraal tussen de Technische Universiteit Twente (Enschede) – en Brainport (Eindhoven).

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp