ARN brengt circulaire keten bij elkaar

ARN brengt circulaire keten bij elkaar

ARN wil de keten van luierrecycling nog meer samenbrengen. Een circulaire keten waarin gemeentes, gebruikers, inzamelaars, recyclers en verwerkers al nauw samenwerken. Alleen producenten zijn nog niet structureel aangehaakt. Daarom organiseerde ARN in mei het symposium Design for Recycling, met lezingen, discussies en studentenpitches.

Al met de voorbereidingen ontstonden dwarsverbanden in de keten. Precies het doel van deze bijeenkomst. En aan toekomstplannen bij ARN geen gebrek. Samen met het Radboudumc kijkt de afvalverwerker naar mogelijkheden om verschillende ziekenhuisstromen te recyclen.

 

Hoogewaardige kwaliteit compounds

Sinds 2021 kan afvalenergiecentrale ARN uit Weurt 15.000 ton babyluiers en incontinentiemateriaal per jaar recyclen. Deze afvalstroom vormt zo’n 10% van het huishoudelijk afval. Het bedrijft wint met de luierrecyclingsinstallatie (LRI) hoogwaardige kwaliteit kunststof terug, bestaande uit polypropyleen.

Vervolgens verwerkt het bedrijf Korrels de kunststof tot compounds (mengsel van een kunststof met hulpstoffen). En daarna verwerken verschillende derde partijen deze tot producten. Zo kan het zijn dat het dashboard van uw auto is gemaakt van gerecycled luiermateriaal van ARN.

Antoine Sonnega van Korrels vertelt: ‘’Het recyclaat van ARN is van hoge kwaliteit. We hebben veel onderzoek gedaan en de resultaten zijn veelbelovend. Belangrijk is dat we er in de keten voor zorgen dat er niet te veel andere stoffen in het recyclaat belanden, zoals resten van rubbers of folies.”

Symposium Design for Recycling

ARN organiseerde het symposium Design for Recycling om de circulaire keten samen te brengen en in gesprek te gaan. Het ontwikkelde een luierrecyclingsproces, maar nu is het van belang dat de keten hierop aangepast wordt.

Rutger Jan Pessers, ARN-directeur, vertelt: “Het is belangrijk dat er waarde voor de hele keten wordt gecreëerd. Een kleine aanpassing in de keten kan al grote impact voor het milieu hebben. Tijdens het symposium kwamen veel leuke voorbeelden voorbij. Door de samenstelling van de superabsorbent polymers (SAPS) aan te passen, kan bijvoorbeeld de waarde van het restproduct worden verhoogd. Deze aanpassing heeft geen effect op de kosten en functionaliteit, maar de waarde aan de achterkant van de keten is enorm.”

Al tijdens de voorbereiding van het symposium ontstond een enorm positieve energie bij alle ketenpartners. Vanaf dat moment begonnen er  dwarsverbanden te ontstaan. “Vanuit ons oogpunt is het doel van het symposium zeker bereikt. Het was leuk om te zien welke energie er vanaf het begin ontstond. En hoe snel de onderlinge connecties gelegd zijn,” vertelt Pessers.

Voor de bezoekers van het symposium was er een interessant aanbod van lezingen. Experts uit de verschillende schakels van de recyclingketens deelden hun visie en ervaring. Bovendien werden de bezoekers in een discussie uitgedaagd mee te denken welke verdere verduurzaming in het luierrecyclingproces mogelijk is. Hieruit bleek dat bezoekers dwarsverbanden als zeer relevant zien.

De Nijmeegse luier?

Op het symposium daagde ARN ook studenten uit. Aan studenten van Radboud Universiteit, ROC Nijmegen en Hogeschool Arnhem en Nijmegen was het de uitdaging om kansen te ontdekken in de complexe luierrecyclingsketen. “Er waren drie studenten-pitches, die allemaal goede adviezen opleverden. Wij besloten om deze adviezen samen te voegen tot één concept en hierop voort te borduren.” zegt Pessers. De studenten adviseerden om luiers te ontwerpen die geheel te recyclen zijn, maar ook het verhaal achter de luier te vertellen en dit meer zichtbaarheid te geven. Ook opperden ze om een spaarsysteem te ontwikkelen. De kunststoffen uit de gekochte luiers kunnen gespaard worden om bijvoorbeeld een speeltoestel in de wijk te kopen.

Pessers vertelt vol enthousiasme: “We zijn zo blij met de frisse blik van de studenten. Daarom willen wij op het Lifeport Festival Circulair aankondigen om deze ideeën verder uit te werken. Samen met studenten willen wij de zichtbaarheid en de korte keten nog meer vormgeven. Dus misschien moet er in de Nijmeegse supermarkt een Nijmeegse ARN-luier verkocht gaan worden. Waarbij men gebruik kan maken van een spaarsysteem.”

Vervolgonderzoek

Per jaar is in Nederland 400.000 ton aan luiers te verwerken, waarvan ARN er 15.000 ton recyclet. Daarom moedigt ARN andere bedrijven aan om ook luiers te gaan recyclen. Het bedrijf heeft plannen om de horizon te verbreden. “Wij blijven zeker doorgaan met het recyclen van luiers en overwegen om onze capaciteit op den duur uit te breiden. Wij willen de thermische drukhydrolyse inzetten op andere stromen. Dit zijn we nu aan het testen, want ARN kan kunststoffen terugwinnen uit allerlei moeilijke vormen,” vertelt Pessers.

Momenteel is ARN bezig met het Radboudumc om te kijken of bepaalde producten uit de ziekenhuisstromen te recyclen zijn. Pessers: “We gebruiken onze proefinstallatie nu om te onderzoeken welke stromen we nog meer kunnen recyclen.  Zo zijn we een pilot met schoon ziekenhuisafval aan het draaien, om te kijken wat hieruit komt.”