Robot en mens AI; AI hub Oost-Nederland

In de AI hub Oost-Nederland wordt gewerkt aan het toepasbaar maken van AI-innovaties

Oost-Nederland is dé regio in Nederland waar gewerkt wordt aan innovaties voor een beter, duurzamer en gezonder leven. Het toepasbaar maken van Artificial Intelligence (AI) speelt daarbij een belangrijke rol. Met de start van de AI hub Oost-Nederland zet de regio Oost-Nederland in op het etaleren en verbinden van toonaangevende bedrijven en kennis- en publieke instellingen die de ontwikkelingen rondom AI aanjagen.

De AI Hub Oost-Nederland is een initiatief van The Economic Board en Twente Board, waar de Radboud Universiteit, Radboudumc, Universiteit Twente, Wageningen University & Research en Oost NL bij aangesloten zijn.

Het is cruciaal om voorop te lopen in Europa en een duurzame en gezonder leven te creëren voor onze regio. Met de coalitie Arnhem – Nijmegen – Wageningen – Twente maken wij die ambitie waar.

AI for Life

Zowel in de provincie Overijssel, waarin de regio Twente zich richt op hightech en de maakindustrie,  als de provincie Gelderland, waar de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen inzet op de initiatieven Lifeport en AI for Life, draagt het versterken van het AI-ecosysteem bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven, bindt het onderzoekers aan de regio en biedt het kansen om extra financiering voor onderzoek en ontwikkeling binnen te halen.

Lees hier meer over de samenwerking op het gebied van AI in Oost-Nederland

Met AI for Life zet The Economic Board in op een ecosysteem waarin bestaande bedrijven kennis en kunde kunnen halen en delen, dat bijdraagt aan een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven, meehelpt alumni aan de regio te verbinden en wetenschappers de mogelijkheid biedt extra financiering voor onderzoek binnen te halen.

AI oplossingen die ertoe doen

De AI hub Oost-Nederland richt zich daarbij op de ontwikkeling van AI-toepassingen op het gebied van Health, Smart Industry, Food en Energy, thema’s die een positieve invloed hebben op het leven van de mens.

Artificial Intelligence heeft een enorme impact op onze gezondheidszorg en de industrie, maar ook op ons dagelijks leven als burger. Met robots kunnen we preciezer produceren; big data en slimme algoritmes kunnen de patiënt beter op maat bedienen en vooral sneller diagnosticeren. Het is cruciaal om voorop te lopen in Europa en een duurzame en gezonder leven te creëren voor onze regio. Met de coalitie Arnhem – Nijmegen – Wageningen – Twente maken wij die ambitie waar”, aldus Prof. Dr. Geert DeWulf, Universiteit Twente.

Het klopt wat Geert zegt, in Oost Nederland beschikken we niet alleen over excellent onderzoek en excellente faciliteiten”, vult The Economic Board-directeur Sigrid Helbig aan: “De toepassingsvelden Health, Smart Industry, Food en Energy kennen krachtige ecosystemen. Bij het bedrijfsleven en overheden bestaat de wil om samen te werken en samen te investeren om tot werkende oplossingen te komen voor een beter, gezonder en duurzamer leven.”

In Oost-Nederland alleen al houden namelijk meer dan 350 mkb’ers en toonaangevende bedrijven zich actief bezig met de ontwikkeling van AI rondom deze thema’s. Aan de regionale kennisinstellingen onderzoeken meer dan 500 wetenschappers en PhD’ers de mogelijkheden van AI. Het bedrijfsleven is bij de AI hub Oost-Nederland aangehaakt in de vorm van onder andere NXP, Nedap, Thales en Demcon. Ook hogescholen HAN en Saxion en het brede mkb in Oost-Nederland spelen een belangrijke rol.

Tom Heskes, Radboud Universiteit: “Een krachtig ecosysteem is ook essentieel om excellente onderzoekers en de vele uitstekende studenten die we opleiden voor onze regio te behouden.”

Kickstartfinanciering AI hub Oost-Nederland

Om de AI Hub Oost-Nederland te realiseren hebben The Economic Board en Twente Board kickstartfinanciering ontvangen vanuit de Nederlandse AI Coalitie, waarmee ze kunnen bijdragen aan de ambities van de Nederlandse digitaliseringsstrategie.

Naast de AI hub Oost-Nederland is onlangs in Zuid-Holland de AI hub Zuid-Holland van start gegaan. De focus van de AI hub Zuid-Holland ligt onder andere op AI en dataficatie. De aandacht ligt daarbij op het ondersteunen en vormgeven van sterke toepassingsgebieden van AI zoals vrede, recht en veiligheid, haven en maritiem, energie en duurzaamheid, gezondheid en zorg, en technische industrie. Kijk hier voor meer informatie.

AI for Life

AI for Life faciliteert regionale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van Artificial Intelligence die de toepassing van innovatieve en nieuwe technologieën aanwakkert in Health, Energy en Food om zo de maatschappelijke en economische impact van de regio nationaal én internationaal te vergroten. De Taskforce AI for Life werkt daarom aan de realisatie van een AI for Life Center. Doelstelling van een AI for Life Center is om een ecosysteem te vormen en om de verbindingen tussen verschillende spelers en belanghebbenden op het gebied van AI te verbeteren.

The Economic Board heeft vanaf het begin de komst van het AI for Life Center ondersteund. Het initiatief heeft het stempel ‘approved by’ The Economic Board gekregen, wat bekent dat we ons samen met de Radboud Universiteit en Radboudumc opwerpen als trekker.

Meer over AI for Life

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp