extra investering investeringsagenda, Rabobank, circulaire economie, gezamenlijke investeringsagenda, economische barometer, investeren in de regio; nieuwe arbeidsplaatsen

Economische barometer voorjaar 2017: arbeidsmarkt

In april 2017 ging een vragenlijst uit naar de ondernemers aangesloten bij de lokale ondernemersverenigingen in de regio. De  vragenlijst nam dit keer het onderwerp arbeidsmarkt mee.

Omdat veel bedrijven in de regio aangeven te groeien, is goed geschoold personeel van belang om dit op te vangen. De meeste ondernemers zeggen aan de juiste mensen te kunnen komen. Voor een kleine 30% is dit echter wel een probleem, en remt zo hun groei.

De kennisinstellingen in de regio zijn hiervoor essentieel. Vernieuwende en groeiende ondernemers werken daarom graag samen met het beroepsonderwijs, universiteiten en hogescholen. Er zijn hiervoor directe samenwerkingen nodig, in labs en kennis-hotspots, waarbij het ook gaat om toegang tot goed geschoold nieuw personeel en stagiairs.

Over de economische barometer

Radboud Universiteit (RU) en VNO-NCW Arnhem-Nijmegen startten in 2016 een doorlopend onderzoek naar de economie in de regio, in samenwerking met The Economic Board en lokale ondernemersverenigingen. RU-onderzoeker Joris Knoben meet met deze barometer de sterktes en zwaktes van de regio.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp